Fisktorget

Vi planerar att bygga om Fisktorget under 2019/2020. Vi har tidigare testat och utvärderat olika lösningar med Rosa gatan och Gröna gatan och vill nu hitta en permanent lösning för Fisktorget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för stadens invånare att umgås på, och ta tillvara på det fina läget med vyn över Svartån och Slottet.

illustration över Fisktorget med människor

Fisktorget planeras att byggas om

Fisktorget har stor potential att bli en naturlig mötesplats för invånarna i Örebro, men det finns en del som behöver åtgärdas för att platsen ska bli attraktiv. Bland annat är vistelseytorna små och rörigt möblerade, det är brist på cykelparkering och lindarna längs Svartån är rötskadade och behöver bytas till nya träd. Vi vill även göra det lättare att promenera här, och platsen ska kompletteras med större och bättre ytor för vistelse och aktivitet för olika målgrupper.

Fisktorget planeras att byggas om tidigast 2019/2020.

Tack för alla synpunkter!

Det är viktigt för oss att veta hur örebroarna vill använda Fisktorget för att det ska bli så bra som möjligt. Mellan den 1 juli-30 september kunde örebroarna skicka in förslag och synpunkter på hur Fisktorget ska användas i framtiden. Tack för alla synpunkter ni skickat in! Förslagen och idéerna som vi fått in kommer att sammanställas och användas som inspiration till vårt vidare arbete med torgets utformning.

Frågor?

Har du frågor kontakta Servicecenter: 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad: 30 september 2017
Publicerad: 30 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?