Fisktorget

Vi planerar att bygga om Fisktorget under 2020. Vi har tidigare testat och utvärderat olika lösningar med Rosa gatan och Gröna gatan och vill nu hitta en permanent lösning för Fisktorget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för stadens invånare att umgås på, och ta tillvara på det fina läget med vyn över Svartån och Slottet.

illustration över Fisktorget med människor

Fisktorget planeras att byggas om

Fisktorget har stor potential att bli en naturlig mötesplats för invånarna i Örebro, men det finns en del som behöver åtgärdas för att platsen ska bli attraktiv. Bland annat är vistelseytorna små och rörigt möblerade, det är brist på cykelparkering och lindarna längs Svartån är rötskadade och behöver bytas till nya träd. Vi vill även göra det lättare att promenera här, och platsen ska kompletteras med större och bättre ytor för vistelse och aktivitet för olika målgrupper.

Fisktorget planeras att byggas om under 2020.

Örebroarnas synpunkter

Det är viktigt för oss att veta hur örebroarna vill använda Fisktorget för att det ska bli så bra som möjligt. Mellan den 1 juli–30 september 2017 kunde örebroarna skicka in förslag och synpunkter på hur Fisktorget ska användas i framtiden. Majoriteten var positiva till en utökad yta för vistelse och vill att Fisktorget ska bli en attraktiv mötesplats. Det som flest önskade var fler sittplatser, växter och träd. Flera kommenterade också att lekmöjligheter för barnen och uteserveringarna är viktiga.

Läs sammanställningen. (pdf, 3.4 MB)

Frågor?

Har du frågor kontakta Servicecenter: 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!