Suomi

Tervetuloa Örebron kunnan suomenkieliselle sivuille. Sivustolta löytyy tietoja kunnan palveluista sekä suomen kielen hallintoalueesta ja suomenkielisen vähemmistölain tuomista oikeuksista. Sivusto on lyhennetty versio kunnan ruotsinkielisistä verkkosivuista.

Örebron kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä on muun muassa erityiset oikeudet. Ne säädetään vähemmistöja ja vähemmistökieliä koskevassa laissa, joka astui voimaan vuoden 2010 alussa.

Lain mukaan kunnalla on erityinen vastuu suojella ja edistää kansallisia vähemmistökieliä. Kunnan on myös edistettävä ruotsinsuomalaisten mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä.

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsin viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset (jotka ovat myös alkuperäiskansa), ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Historiallisia vähemmistökieliä ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Oikeus käyttää suomea asioidessa kaupungin viranomaisten kanssa

Suomenkielisillä on oikeus käyttää suomea asioidessaan Örebro kunnan virastoissa. Örebron kunta on velvollinen vastaamaan suomen kielellä suullisesti ja antamaan kirjallisen käännöksen päätöksistä. Kunta järjestää tulkin, ellei paikalla ole suomenkielentaitoista virkailijaa.

Oikeus esikouluun ja vanhustenhuoltoon suomen kielellä

Lapsilla on oikeus esikouluun, jossa toiminta on kokonaan tai osittain suomeksi. Myös vanhustenhuollossa on oikeus saada palvelut kokonaan tai osittain suomen kielellä. Kunta tarjoaa myös suomenkielistä kotipalvelua sekä hoiva- ja hoitoasumista.

Suomenkielinen esikoulutoiminta

Esikoulu, joka tarjoaa suomenkielistä esikoulutoimintaa, löydät ruotsinkielisen sivun kautta.

Oikeus äidinkielenopetukseen

Suomea puhuvilla oppilailla on oikeus äidinkielenopetukseen, vaikka he eivät puhuisi suomea kotona päivittäin. Kunnan on tarjottava äidinkielenopetusta, vaikka sitä haluaisi vain yksi oppilas, edellyttäen että käytettävissä on päteviä opettajia.

Vähemmistökielien uudet kurssisuunitelmat

Uppdrag att utarbeta kursplaner och stödja utveckling och produktion av lärarverktyg på nationella minoritetsspråken, länk inkl. även till Regeringsbeslut 2014-08-28

Suomenkielistä palvelua

Suomenkielisen virkailijan kanssa voi puhua Servicecenter puh. 019-21 10 00.

Siellä vastataan esim. esikoulua, koulua, vanhustenhuolto ym. koskeviin kysymyksiin.

Maakäräjien/Region Örebro Läänin suomenkielinen palvelu

Täältä löydät suomenkielistä tietoa maakäräjien palvelusta

Senast uppdaterad:
Publicerad: