Suomi

Tervetuloa Örebron kunnan suomenkielisille verkkosivuille. Sivuillamme on tietoa kunnan palveluista, suomen kielen hallintoalueesta ja kansallisista vähemmistöistä annettuun lakiin perustuvista oikeuksista. Suomenkieliset sivut ovat lyhennetty versio kunnan ruotsinkielisistä verkkosivuista.

Finskt förvaltningsområde

Örebron kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se merkitsee, että kunnan suomenkielisellä vähemmistöllä on erityisiä oikeuksia kielen ja kulttuurin perusteella.

Suomen kielen hallintoalue

Örebron kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2013 lähtien. Se merkitsee, että kunnan ruotsinsuomalaisella vähemmistöllä on erityisiä oikeuksia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (2009:724) nojalla. Vähemmistölaki tuli voimaan tammikuussa 2010 ja sitä vahvistettiin tammikuussa 2019.

Laki merkitsee, että

  • Esikoulua ja vanhustenhuoltoa on voitava tarjota pyydettäessä joko kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi.
  • Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää suomea suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissään kuntaan, ja kunnalla on tällöin velvollisuus antaa heille suullinen vastaus suomeksi.
  • Kunnan on pyrittävä siihen, että käytettävissä on suomen kieltä osaavaa henkilökuntaa silloin, kun yksittäiset henkilöt tarvitsevat sitä yhteyksissään kuntaan.
  • Kunnan on edistettävä, kehitettävä ja ylläpidettävä suomalaista kulttuuria ja otettava erityisesti huomioon ikääntyneiden tarve ylläpitää omaa kulttuurista identiteettiään.
  • Kunta on velvollinen tiedottamaan vähemmistölle tämän oikeuksista.
  • Kunnan on annettava vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa sitä koskeviin asioihin sekä neuvoteltava vähemmistön kanssa näistä asioista.

Suomenkielinen palvelu

Yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää suomen kieltä suullisissa ja kirjallisissa yhteyksissään kuntaan. Kunnalla on oikeus vahvistaa erityiset ajankohdat ja paikat suomenkieliselle palvelulle.

Täällä on lisätietoa yhteyden ottamisesta Örebron kunnan palvelukeskukseen.

Esikoulu

Lapsellasi on oikeus paikkaan esikoulussa, jonka toiminta on joko kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä. Rehtori vastaa siitä, että esikoulussa annetaan tällaista opetusta.

Lisätietoa Mejeriet-esikoulusta on täällä.

Äidinkielenopetus

Suomea puhuvilla oppilailla on oikeus äidinkielenopetukseen, vaikka he eivät puhuisikaan suomea kotonaan päivittäin. Kunnan on tarjottava äidinkielenopetusta, vaikka vain yksi oppilas pyytäisi sitä, jos käytettävissä on päteviä opettajia.

Lisätietoa äidinkielenopetuksesta ja sen hakemisesta ontäällä.

Vanhustenhuolto

Suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvien kuntien on pyydettäessä tarjottava vanhustenhuoltoon sisältyviä palveluja ja hoivaa joko kokonaan tai olennaisilta osin suomen kieltä hallitsevalta henkilökunnalta.

Lisätietoja saat napsauttamalla sinistä tekstiriviä:

Uskotti mies ja edunvalvoja

Löwenhjelmin talo

Tuki omassa kodissa

Hoiva

Neuvonpito

Nykyisellään neuvonpitoa, josta käytetään nimitystä Dialogifoorumi, käydään suomea, romanikieltä ja viittomakieltä käyttävien sekä poliittisten luottamustehtävien haltijoiden kanssa.

Neuvonpidon tarkoituksena on toimia yhteistyöfoorumina, jossa eri ryhmät voivat vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Neuvonpidon tulee samalla toimia foorumina, jossa keskustellaan eri ryhmien esille nostamista tärkeistä kysymyksistä.

Dialogifoorumin muistiinpanot ovat luettavissa täältä.

Suomen kielen hallintoaluetyön valtionavustus

Örebron kunta saa vuosittain valtionavustuksen, joka tulee käyttää kunnan lisäkuluihin vähemmistölakiin perustuvasta työstä. Valtionavustusta voidaan käyttää myös muihin toimenpiteisiin suomen kielen käyttämisen tukemiseksi. Ne varat, joita kunta ei käytä vuoden aikana, maksetaan takaisin Tukholman läänin lääninhallitukselle.

Valtionavustuksen käyttöä säädellään asetuksessa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä: Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Valtionavustuksen hakeminen

Ennen kuin haet valtionavustusta, on tärkeää, että luet säännöt sen hakemisesta ja myöntämisestä.

Mihin voit hakea avustusta?

Voit hakea tukea toimintaan ja projekteihin suomen kielen, kaksikielisyyden ja ruotsinsuomalaisen kulttuurin tukemiseksi. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi kielikursseihin, leireihin, teatteriin, musiikkiin, taiteeseen ja kirjallisuuteen.

Kuka voi hakea avustusta?

Avustusta voidaan myöntää niin julkisille kuin yksityisillekin järjestöille, kuten yhdistyksille, kerhoille, kouluille ja hallinnoille. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Paljonko avustusta voin hakea?

Haettavalle summalle ei ole ylä- tai alarajaa.

Toimimme näin saatuamme hakemuksen

Örebron kunta käsittelee saapuneet hakemukset noin neljän viikon kuluessa. Hakijat saavat päätöksen sähköpostitse. Valtionavustus myönnetään, mikäli hakemus täyttää kaikki vaatimukset ja avustusten maksamiseen on jäljellä varoja.

Kuinka myönnetty avustus maksetaan?

Saatuasi myönteisen päätöksen voit laskuttaa myönnetyn summan Örebron kunnalta.

Örebron kunta ottaa vastaan vain sähköisiä laskuja. Tarkempia tietoja asiasta on täällä.

Laskutusosoite
Örebro kommun, Kommunledningsförvaltningen
Box 300 15, 701 35 Örebro

Viitekoodi: K1FINSKT

Hakulomake

Hakemus lähetään sähköpostitse osoitteeseen hanna.swingborg@orebro.se.

On tärkeää, että annat yhteystietosi, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, jotta saamme tarvittaessa yhteyttä sinuun.

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsissa on vuodesta 2000 alkaen ollut viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vähemmistökieliä ovat jiddiš, romani (romani chib) saame, suomi ja meänkieli.

Örebron kunta järjestää neuvonpitoa ruotsinsuomalaisten, romanien ja viittomakielisten edustajien sekä poliittisten luottamustehtävien haltijoiden kanssa.

Neuvonpidon tarkoituksena on toimia foorumina yhteistyölle, jossa eri ryhmät saavat mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin ja kysymyksiin. Neuvonpidon tulee samalla toimia foorumina, jossa keskustellaan eri ryhmien esille nostamista tärkeistä kysymyksistä.

Dialogifoorumin muistiinpanot löytyvät otsikon Neuvonpito alta.

Yhteydenotot

Örebron kunnan palveluksessa on suomen kielen hallintoaluetyön koordinaattori, joka työskentelee ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön liittyvän työn parissa. Jos haluat kysyä jotakin tai esittää mielipiteitäsi, voit ottaa yhteyttä suomen kielen hallintoalueen koordinaattoriin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hanna.swingborg@orebro.se.

Senast uppdaterad:
Publicerad: