CV-området

Vi blir allt fler örebroare och därför behöver Örebro växa i nya områden. CV-området, som idag är ett industriområde kan utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser.

Flygfoto över CV-området. Bildkälla Stadsarkivet.

Flygfoto över Centralverkstadsområdet (CV-området).

Aktuellt

Planprogram och detaljplaner

Den 30 augusti 2018 godkände Programnämnd samhällsbyggnad planprogrammet för CV-området. Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper. En detaljplan för den första planeringsetappen är planerad att påbörjas under 2018/2019.

Från industriområde till framtida ny stadsdel

Tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet finns det idéer om att skapa en ny fungerande stadsdel, där gammalt möter nytt, och öppna området för alla örebroare.

Området

Området som är cirka 30 hektar består idag av industrimark. I vissa byggnader på fastigheten pågår fortfarande verksamheter kopplat till järnvägs- eller tågunderhåll. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040.

I området finns i dag flera verksamheter som är viktiga för Örebro kommun och som kommer att kunna finnas kvar under lång tid.

Bakgrund

CV-området är ett industriområde centralt placerat i Örebro. De äldsta delarna togs i drift redan 1901. När det statliga järnvägsnätet växte under slutet av 1800-talet uppkom ett behov av större centrala verkstäder.

Att en av dessa verkstäder placerades i Örebro berodde på stadens strategiska placering centralt, inte bara i landet, utan även i det framväxande järnvägsnätet. Dessutom fanns resurser i form av mark som krävdes. De första delarna av anläggningen började byggas på våren år 1900 och började tas i bruk under 1901. Verkstäderna byggdes successivt ut under kommande årtionden.

1936 slogs förrådet på CV samman med huvudförrådet, som tidigare funnits i Stockholm, och förlades till Örebro. Under slutet av 1940-talet var verkstäderna som störst i anställda räknat, ca 1 650 personer.

CV var också tidvis Örebros största arbetsgivare och påverkade många örebroares liv. Fortfarande finns samma typ av verksamhet inom området som verkstäderna anlades för. Som industriområde har det använts flitigt under mer än 100 år.

Ingång till Statens järnvägars centralverkstad (CV)

Ingång till Statens Järnvägars centralverkstad (CV)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!