Rapportera brister i tillgänglighet

Om du inte kan ta del av kommunens digitala service och information på webbsidor och tjänster får du gärna kontakta oss och beskriva problemet. Du kan också efterfråga information i tillgänglig form.

Du kan kontakta oss via formuläret eller ringa Servicecenter på telefon 019-21 10 00.
Kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar från oss. Anger du en e-postadress får du svar via mejl i första hand. Lämna fälten nedan tomma om du vill vara anonym.
Kontaktuppgifter
Vill du ha informationen i tillgänglig form? Kom ihåg att fylla i e-post i så fall.
Vill du ha informationen i tillgänglig form? Kom ihåg att fylla i e-post i så fall.


* Obligatorisk uppgift

Information om behandling av personuppgifter

Behandlingens syfte är att Örebro kommun ska kunna utreda och åtgärda eventuella brister i tillgängligheten på kommunens webbplatser, i enlighet med artikel 4 i EU:s direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: