Idrottsvägen, ombyggnation av gata

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

I Örnsro, på Idrottsvägen.

Vad utför vi för arbete?

Vi anpassar gatan inför den framtida byggnationen av Örnsro trästad och avvecklar de gamla fotbollsplanerna. Detta sker med breddning av gång- och cykelstråk, plantering, belysning och parkeringsplatser.

Läs mer om Örnsro trästad

Hur påverkar det mig som trafikant?

Framkomligheten påverkas under arbetets gång. Du som trafikant kommer förbi arbetsområdet men det kommer att vara trångt. Gående och cyklister kommer förbi som vanligt.

Tidplan

Efter arbetet med VA under 2023 och EON:s schaktning för elledningar färdigställer vi nu gatorna under april–juli 2024, i det arbetet ingår även parkeringar och belysning. Plantering sker efter sommaren i augusti–september.

Kontaktpersoner

Projektledare, för gatuombyggnation: Caroline Hellund, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: