Bröllopsstigen – vad stenarna berättar

Här får du veta mer om stenarna och deras berättelse.

Ljud

Lyssna via ljudfil
Produktion av ljud samt speaker: Thomas Öberg/Natur i Norr

Film på teckenspråk

Läsa – vad stenarna berättar

Lyssna noga, kan du höra något längre fram längs stigen? Om det blåser lite när du är här så hörs det fina rasslandet av asparnas löv. Om det är sommar vill säga! Aspens löv sitter på långa platta skaft och darrar vid minsta vindpust. Här vid Sommarro har kor och hästar betat tills för hundra år sen. Djuren har hållit skogen gles och öppen när de betat kvistar från träden. När människorna slutade att släppa sina tamdjur på skogen började den växa igen. Aspen är ett av de träd som växer snabbast.

Här finns något annat att upptäcka. Bredvid asparna finns en gammal stenmur. Det syns att det var länge sen någon byggde den, den är ju alldeles övervuxen med mossa.

Någon har för länge sedan byggt stenmuren. Kanske för att visa var gränsen gick mellan två markägare, eller för att skilja olika markägares kreatur från varandra. Stenmurarna kan berätta för oss om hur marken har använts.

Och stenmurar är faktiskt trivsamma platser för många växter och djur. När solen lyser, värms stenarna upp. Det gillar bland annat den lilla skogsödlan. Står du stilla här, kan du kanske få syn på den när den kilar fram över stenarna, för att plötsligt stanna alldeles orörlig för att spana efter någon liten fluga att äta.

Här–- nära den varma stenmuren växer också flera vårblommor. Vitsippor, svalört, vårlök och blåsippor bildar vackra, blommande mattor.

Blommorna drar till sig insekter som letar nektar och pollen, och insekterna lockar i sin tur till sig hungriga fåglar. På våren kommer tre sorters trastar hit till skogen. De hittar gott om både insekter och mask att äta och senare mata sina ungar med: koltrasten, rödvingetrasten, och taltrasten. Taltrasten är en ivrig sångare, som verkar njuta av att upprepa varje sångstrof två, tre, fyra gånger innan den byter. Visst låter det som den nästan talar, och har mycket att säga.

Här i området finns också annat som människor har byggt. Du kan upptäcka husgrunder, rester av torp som legat i skogen. Runt dom finns spår av torparens egna odlingar. Där bröt torparen bort sten från marken. Än idag syns de stenarna i stora högar, odlingsrösen. Hagtorp, är ett av torpen från 1800-talet som finns kvar välbevarat. Besök det gärna någon gång, längre västerut i kulturreservatet.

Lättläst vad stenarna berättar

Stenmurar och torprester berättar

Lyssna noga.
Kan du höra något längre fram längs stigen?
Om det blåser lite
så kan du höra hur asparnas löv rasslar.
Men då måste det så klart vara sommar!
Aspens löv sitter på långa platta skaft
och darrar för minsta vindpust.
Här vid Sommarro har kor och hästar betat
tills för hundra år sedan.
Djuren höll skogen gles och öppen
när de betade kvistar från träden.
När människorna slutade att släppa sina djur i skogen
började den växa igen.
Aspen är ett av de träd som växer snabbast.

Här finns något annat att upptäcka.
Bredvid asparna finns en gammal stenmur.
Det syns att det var länge sedan någon byggde den.
Den är ju alldeles övervuxen med mossa.

Någon har för länge sedan byggt stenmuren.
Kanske för att visa var gränsen gick mellan två markägare.
Eller för att skilja olika markägares djur från varandra.
Stenmurarna kan berätta för oss hur marken har använts.

Många växter och djur trivs i stenmurar.
När solen lyser, värms stenarna upp.
Det gillar den lilla skogsödlan.
Står du stilla här, kan du kanske få syn på den
när den kilar fram över stenarna.
Plötsligt stannar den och sitter helt stilla
för att spana efter någon liten fluga att äta.

Nära den varma stenmuren
växer också många vårblommor.
Vitsippor, svalört, vårlök och blåsippor
blir vackra, blommande mattor.

Och blommorna lockar till sig insekter
som letar nektar och pollen.
Insekterna lockar i sin tur till sig hungriga fåglar.
På våren kommer tre sorters trastar hit till skogen.
De hittar gott om både insekter och mask
att äta och att mata sina ungar med.
Koltrasten, rödvingetrasten, och taltrasten.
Taltrasten är en ivrig sångare,
som verkar njuta av att upprepa varje sångstrof
två, tre, fyra gånger innan den byter till en annan.
Det låter som att den nästan talar,
och har mycket att säga.

Här i området finns också annat
som människor har byggt.
Du kan upptäcka husgrunder,
rester av torp som stått här i skogen.
Där finns spår av vad torparen odlade.
Där bröt torparen bort sten ur marken.
Idag kan du se de stenarna i stora högar, i odlingsrösen.
Ett av torpen är från 1800-talet och heter Hagtorp.
Det finns kvar och är välbevarat.
Besök det gärna någon gång,
längre västerut i kulturreservatet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: