Invasiva främmande arter – ett växande problem

Örebro kommun arbetar löpande med att begränsa och bekämpa invasiva främmande arter, bland annat i kommunens naturreservat. Samtidigt är det viktigt att vi alla hjälps åt med bekämpningen.

Invasiva växter är främmande arter som tränger ut inhemska växter. De sprider sig kraftigt och påverkar den biologiska mångfalden. Två av de vanligaste invasiva växterna i Örebro kommun är blomsterlupin och kanadensiskt gullris:

– De här två växterna vill vi begränsa utbredningen av i bland annat våra naturreservat, där de utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Blomsterlupinen kan begränsas genom att slå av blomställningar innan den sätter frö, eller rycka upp så mycket som möjligt av plantan. Kanadensiskt gullris bekämpas bäst genom att helt enkelt rycka upp plantorna innan dom sätter frö. Det brukar vara ganska enkelt, eftersom dom har ett väldigt grunt rotsystem. På så sätt kan våra naturreservat få fortsätta att vara områden med en stor variation av arter, berättar Therese Aremyr, kommunekolog.

Alla fastighetsägare har ett ansvar att bekämpa invasiva arter på sin egen mark. Det gäller för så väl Örebro kommun, som för enskilda privata tomtägare. Invasiva främmande växter kan lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Det är viktigt att inte slänga växterna i trädgårdsavfall eller i komposten hemma. Transporten till återvinningscentralen ska också ske på ett säkert sätt, för att inte sprida arterna längs vägen.

Rapportera fynd

Om du som privatperson stöter på någon invasiv art är det värdefullt om du rapporterar in det. Läs mer om hur du rapporterar fynd på Naturvårdsverkets webbplats.

Mer information

Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att minska risken för spridning av invasiva växter samt vad du som privatperson, fastighetsägare eller företagare har för ansvar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: