Tillgänglighetspriset 2023 gick till KFUM Basket Örebro!

Vid Kommunfullmäktige den 20 mars delades Örebro kommuns tillgänglighetspris 2023 ut till KFUM Basket Örebro. Föreningen belönas bland annat för sitt arbete med det lyckade 3x3-evenemanget på Järntorget i fjol, där personer med olika funktionsnedsättningar kunde delta på lika villkor.

Prisutdelare och pristagare med prischeck och diplom

Från vänster: ordförande KTR Gunhild Wallin, Katarina Bååth och Jenny Ericsson från KFUM Basket, vice ordförande KTR Ing-Marie Wessén samt Carl Göranzon från KFUM Basket.

KFUM Örebro Basket är en förening som bedriver basketverksamhet på Tegelbruket. Med basketen som redskap vill de utveckla alla i sin verksamhet personligt, socialt och idrottsligt och ge alla det som kallas för GUG – glädje, upplevelse och gemenskap. Viktiga ledord som ligger till grund för verksamheten i KFUM Örebro Basket.

– Det här är överväldigande och sporrar oss att utvecklas mer, sa Carl Göranzon från KFUM Örebro Basket vid prisutdelningen.

Motivering

”Att skapa en mötesplats där olika grupper av personer kan mötas på lika villkor är av stor betydelse för att främja inkludering och gemenskap. Genom att arrangera det lyckade 3x3-evenemanget på Järntorget sommaren 2023, där personer med olika funktionsnedsättningar närvarade tillsammans på lika villkor, har KFUM Basket Örebro verkligen visat på vikten av att bryta ner barriärer och främja gemenskap genom idrotten. KFUM Basket Örebro utmanar andra idrottsföreningar i att göra idrotten till något ALLA kan delta i. Deras engagemang och insatser är värda att uppmärksammas och uppskattas.

KFUM Basket Örebro tilldelas årets Tillgänglighetspris av Kommunala Tillgänglighetsrådet för deras insatser för att öka tillgängligheten i samhället.”

Om priset

Varje år delar Örebro kommun ut ett tillgänglighetspris till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle. Vinnaren utses av Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) och priset består av 10 000 kr att använda i det fortsatta tillgänglighetsarbetet, blommor och ett diplom.

Mer om priset på orebro.se/tillganglighetspriset.

Senast uppdaterad:
Publicerad: