Sputnik har stöttat anhöriga i 30 år

För 30 år sedan startade Örebro kommun Sputnik, en stödverksamhet för anhöriga till någon som dricker för mycket alkohol, använder droger eller miss­brukar läkemedel. En verksamhet som är lika viktig nu som när den startade 1994.

Stenar med ord för känslor målade på sig ligger i en skål

Våga prata om det! Hjälp att sätta ord på sina känslor har många barn och unga fått hos Sputnik genom åren.

430 000 barn har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn i Sverige, uppskattningsvis fem barn i en klass på 25 elever.

– Vi på Sputnik finns till för de här barnen och ungdomarna samt deras föräldrar, säger Charlotte Bäck, en av kuratorerna på Sputnik.

Röster om Sputnik

Att komma till Sputnik är gratis och frivilligt och beskrivs så här av några tidigare deltagare:

”Sputnik har varit väldigt lärorikt. Det har fått mig att förstå beroende bättre och värdet i mig själv" säger en pojke, 15 år, som gått i stödgrupp på Sputnik.

"Jag har förstått att det här inte är en hemlighet som måste bevaras längre. Nu har jag och mitt barn börjat prata om hur vi mår" säger en förälder som gått på Sputnik tillsammans med sitt barn.

Vill du veta mer om Sputnik?

På orebro.se/sputnik kan du se film om vår verksamhet och kontakta oss.

Senast uppdaterad:
Publicerad: