Örebro kommun avvecklar fristående pedagogisk omsorg

Förskolenämnden har den 26 september 2023 beslutat att avveckla fristående pedagogisk omsorg i Örebro kommun. Fristående pedagogiska omsorger ska vara avvecklade senast 31 juli 2024.

Detta berör endast pedagogisk omsorg, enligt 25 kapitlet i skollagen. Detta gäller alltså inte fristående förskolor eller skolor.

Vårdnadshavare som har barn i en fristående pedagogisk omsorg, behöver söka ny verksamhet för sitt/sina barn under våren 2024. På sidan Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan du läsa om hur du gör.

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet om avveckling finns i Övergripande strategier och budget 2023 Pdf, 17.9 MB. samt Övergripande strategier och budget 2024 Pdf, 9.3 MB.. Beslutet är ett led i att kommunen vill säkerställa likvärdiga förutsättningar för alla barn inför skolstart.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan erbjudas i stället för kommunal förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i åldern 1–12 år. Verksamheten ska vara öppen för alla.

I pedagogisk omsorg ingår många olika former av verksamheter, till exempel dagbarnvårdare som tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal.

Senast uppdaterad:
Publicerad: