Senast uppdaterad: 19 februari 2024 kl. 15.15

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan

På Östra Bangatan, från Vasagatan och fram till korsningen vid Östra Nobelgatan, är framkomligheten begränsad från mitten av februari till slutet av 2024. Ett körfält i vardera riktning kommer vara öppet under hela byggtiden.

Från och med måndag 19 februari är den östra sidan avstängd för fordonstrafik. Gående kan ta sig fram längs hela sträckan.

Samtliga regionbussar och stadslinjer 5, 6 och 22 kommer inte trafikera Resecentrum under byggtiden. Från och med 6 februari har de nya tillfälliga körvägar och tillfälliga hållplatser på Järnvägsgatan och Fredsgatan.

Planera in mer tid och välj gärna en annan väg

Planera in mer tid för din resa och gå, cykla eller åk gärna buss, istället för att ta bilen. Det är viktigt både för att framkomligheten ska vara bra och för att de som arbetar på platsen ska ha en bra arbetsmiljö och kunna hålla tidplanen.

Möjliga alternativa körvägar är till exempel Hertig Karlsallé, Trädgårdsgatan och E18/E20, beroende på var du ska och var du kommer ifrån.

Om du ska hämta eller lämna en resenär på Resecentrum finns även möjlighet att göra det på den västra sidan om järnvägen, där det finns goda möjligheter att stanna en kort stund.

Östra Bangatan anpassas för Citylinjen

Östra Bangatan anpassas för Citylinjen och blir en hållbar stadsgata, där det är enkelt och trivsamt att gå, cykla och åka buss.

Mer information

Läs mer om hur du som trafikant påverkas av arbetet längs Östra Bangatan

Läs mer om Citylinjen på regionorebrolan.se/citylinjen

Senast uppdaterad:
Publicerad: