Vi bygger om på Universitetsallén på öster

Vi bygger om på Universitetsallén för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Universitetsallén är öppen under hela byggtiden, men framkomligheten är begränsad.

Karta över Universitetsallén
med markering för arbetsområdet.Förstora bilden

Karta över Universitetsallén med markering för arbetsområdet. Klicka på kartan för att se den större.

Tisdag 2 april börjar arbetet med att bygga om Universitetsallén på öster i Örebro. För att brandkåren ska kunna vara på plats inom godtagbar tid vid olyckshändelser byggs en ny in- och utfart för den nya brandstationen och det görs en ny trafiksignal i korsningen vid Oskarsgatan och Pappersbruksallén. Samtidigt görs passagerna över Universitetsallén och Oskarsvägen mer trafiksäkra för gående och cyklister.

Åtgärderna på Universitetsallén med ny utfart och trafiksignal görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter. Idag är det många gående och cyklister, men även bilister, som upplever att det känns otryggt på Universitetsallén, i korsningen vid Oskarsgatan och Pappersbruksallén, säger projektledaren Nicklas Söderberg.

Universitetsallén är öppen under hela byggtiden med begränsad framkomlighet. Från Universitetsallén kommer det inte vara möjligt att svänga in på Oskarsvägen och Pappersbruksallén. Arbetet beräknas bli färdigt under sommaren.

Mer information

Läs mer om arbetet längs Universitetsallén

Senast uppdaterad:
Publicerad: