Hej, senior! Välkommen att vara kreativ tillsammans med oss!

I år anordnar Örebro kommun tillsammans med flera aktörer Seniorvår med fokus på dans, sång och målning. Vårens aktiviteter anordnas under april–maj.

Aktiviteterna vänder sig till seniorer som vill prova på nya aktiviteter eller återuppta ett tidigare intresse. Seniorvår är en del av det hälsofrämjande arbetet där vi erbjuder möjlighet till social samvaro och motverkar ofrivillig ensamhet.

– Det finns mycket evidens som visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Under våren vill vi inspirera seniorerna att ta del av olika kulturaktiviteter och kanske få en ny favoritaktivitet, säger Anneli Nyman, biträdande enhetschef, Frivillig och hälsofrämjande enheten.

– Senior-zumba är något nytt som vi provar här på träffpunkt Norrby, säger Emelie Ejdung, aktivitetssamordnare. Jag har fått flera positiva kommentarer från de som redan testat zumba.

– Det var det roligaste jag har gjort på länge! Man blir glad i både kroppen och knoppen, säger en kvinna när hon går därifrån.

– Det här med zumba trodde jag inte var något för mig, men det var riktigt kul! Jag kommer tillbaka nästa gång, säger en manlig deltagare.

Årets program

Broschyren Seniorvår finns att hämta på alla kommunens mötesplatser för seniorer och på vårdcentraler och bibliotek. Om du inte har möjlighet att hämta broschyren, kontakta Servicecenter. Broschyren finns även på orebro.se/seniorvar där du kan se hela programmet och läsa mer.

Senast uppdaterad:
Publicerad: