Skolinspektionen ger Västra Engelbrektsskolan högt betyg i granskning

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning på Västra Engelbrektsskolan i Örebro i november 2023. Nu har resultatet kommit och det visar att Skolinspektionen bedömer att samtliga fyra kvalitetskriterier uppfylls i hög utsträckning.

– Vi ser det som ett tillsammansarbete, där alla har varit och är involverade i arbetet. Vi känner en stolthet över vår skola och vi har firat med alla våra härliga elever. Eleverna ska veta och känna att de går på en bra skola som håller en hög kvalité. Nu fortsätter vårt arbete med att öka vår måluppfyllelse, säger Cecilia Lindskog, rektor på Västra Engelbrektsskolan.

– Väldigt tillfredsställande att få ta del av resultaten från Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Rektor, pedagoger och elever på skolan gör ett fantastiskt jobb och det är extra kul att det ger resultat. Nu hoppas jag att det goda arbetet leder till en ökad måluppfyllelse på skolan, säger Jimmy Nordengren (C), kommunalråd och rotelansvarig förskola och skola.

Kvalitetskriterierna uppfylls

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning på Västra Engelbrektsskolan i november 2023 och bedömer att samtliga fyra kvalitetskriterier uppfylls i hög utsträckning.

Skolinspektionens granskning av Västra Engelbrektsskolan visar att

  • Västra Engelbrektsskolan skapar en ändamålsenlig organisation där kunskapsöverföring, utveckling och lärande står i centrum.
  • undervisningen är varierad och lärarna arbetar på olika sätt för att stärka elevernas självförtroende och motivation att lära.
  • det genomförs ett medvetet arbete för att skapa en trygg miljö på Västra Engelbrektsskolan.
  • undervisningen är anpassad till aktuell elevgrupp och till elevernas enskilda behov.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna uppfylls vid Västra Engelbrektsskolan i följande utsträckning:

Rektors ledarskap

Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

Undervisning

Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

Trygghet och studiero

Skolan arbetar i hög utsträckning för att eleverna ska tillförsäkras en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero.

Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i hög utsträckning.

Läs hela Skolinspektionens beslut på Skolverkets webb.

Västra Engelbrektsskolan

På Västra Engelbrektsskolan går ca 500 elever i årskurserna F–9. Skolan ligger på väster i Örebro.

Läs mer om Västra Engelbrektsskolan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: