Förskolenämnden har beslutat att stänga förskolan Igelkotten

Förskolenämnden i Örebro kommun har fattat beslut om att återkalla godkännandet, att bedriva den fristående förskolan Igelkotten, för huvudmannen Tala förskolor AB. Vårdnadshavare med barn på förskolan får göra en ansökan om förskoleplats i kommunal eller fristående förskola.

Godkännandet återkallas på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen. Örebro kommun bedömer att Tala Förskolor AB och dess ledamöter är olämpliga att bedriva skolverksamhet. Beslutet innebär att huvudmannen inte får driva förskolan vidare. Förskolan kommer att stängas 28 april 2024.

Tala Förskolor AB har inte heller anmält förändringar i ägar- och ledningskretsen, och med sin passivitet påvisat brister i huvudmannaansvaret. De har valt att låta rektor för förskolan vara kvar som rektor i verksamheten, från dess start i mars 2022 till februari 2024, trots yttrande från Säkerhetspolisen och att Skolinspektionen bedömt hen som olämplig att bedriva skolverksamhet.

– Det är allvarligt och olyckligt att huvudmannen inte har agerat tidigare och att denna passivitet kan ha utsatt barn för potentiellt allvarliga risker, säger Jimmy Nordengren (C), kommunalråd och rotelansvarig Förskola och skola.

När en fristående förskola tvingas stänga har kommunen ett ansvar att erbjuda en plats på kommunal förskola. Vårdnadshavare med barn på förskolan behöver ansöka om plats på en ny förskola och kommer att erbjudas en förskola där det finns lediga platser. Vårdnadshavare kan också välja att söka till en fristående förskola. Det är bara på kommunala förskolor som barnet är garanterad en plats.

– Från kommunens håll kommer vi kontakta berörda vårdnadshavare så snart som möjligt för att informera om hur de ska gå till väga för att söka ny förskola. Och vi finns självklart tillgängliga för att möta eventuella frågor och oro, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör på Förskole- och grundskoleförvaltningen.

Har du frågor?

Vid frågor och kan du vända dig till kommunens Servicecenter.

Telefon: 019-21 10 00

Öppettider: måndag–fredag kl. 8–16.30.

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10.

Öppettider: måndag–fredag kl. 10–16.

E-post: servicecenter@orebro.se

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: