Förslag om att skolor slås ihop till läsåret 2024/2025

I våras gav Grundskolenämnden Örebro kommuns Förskole- och grundskoleförvaltning ett övergripande uppdrag att se över grundskolans och förskolans lokaler, för att anpassa dem till ett nuläge med färre elever. Nu är utredningen klar och ett förslag är redo att presenteras.

Förslaget ska presenteras för Grundskolenämnden 30 november. I förslaget föreslås fyra skolor i Örebro kommun att slås ihop till två. Det betyder att:

  • Sörbyängsskolan och Sörbyskolan slås ihop till en ny enhet från och med läsåret 2024/2025 och att verksamheten förläggs i Sörbyskolans lokaler. Elever och personal erbjuds att följa med.
  • Kryddgårdsskolan och Änglandaskolan slås ihop till en utökad enhet från och med läsåret 2024/2025 och att verksamheten förläggs i Änglandaskolans lokaler. Elever och personal erbjuds att följa med.

Vid samma tillfälle kommer även ett separat förslag att pausa renoveringen av Wallerska skolan att tas upp, för att utreda lokalbehoven på väster. Wallerska skolans flytt till lokaler i Mellringe genomförs enligt plan, med start i januari 2024.

Bakgrund till uppdraget

Örebro kommun har under de senaste åren haft en stark befolkningstillväxt. Nu har den trenden vänt. För att anpassa skolans lokaler till ett läge där Örebro kommun har färre elever, nu och även de kommande åren, finns därför behov att minska skolans kostym.

I samband med lokalöversynen ges även möjlighet att se över hur Örebro kommun på bästa sätt kan ge alla skolbarn samma förutsättningar, med tillgång till en trygg skolgång, behöriga lärare och möjlighet till god kunskapsutveckling.

Vad händer nu?

I nuläget fortsätter skolornas verksamhet som vanligt. Elever, vårdnadshavare och medarbetare vid berörda skolor har fått information om förslaget. Efter att ett beslut fattats kommer vidare information att ges.

Pressträff 16 november

Torsdag 16 november bjuder politiker från grundskolenämnden in till pressträff i Rådhuset kl. 9 i lokal Dialogen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: