Relationer och sexualitet (RoS) hos funktionsnedsatta

"RoS-gruppen" i Örebro kommun har arbetat fram ett koncept med visuellt material för samtalsgrupper om känslor, relationer och sexualitet till personer som har insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Arbetet har lett till ett stöd i dessa frågor för personal och bidragit till ökad livskvalitet för funktionsnedsatta brukare.

Film om vårt arbete

I filmen berättar deltagare i RoS-gruppen om medarbetarutbildning, samtalsgrupper och annat som ingått i utvecklingsarbetet. Utvecklingsenheten och RoS-gruppen på Förvaltningen för funktionshindrade vann Örebro kommuns kvalitetspris 2013 för sitt arbete.

Webbsändning från SKL

Titta även gärna på SKL:s webbsändning då vi var med och diskuterade frågan om relationer och sexualitet hos funktionsnedsatta. Gå till tiden 01:01:20 i filmen!

SKL:s webbsändning Vård- och omsorgsnytt 29 januari 2018

Material

RoS-gruppen har sammanställt sitt material om känslor, relationer och sexualitet i bokform. Det finns möjlighet för verksamheter som ger insatser till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, som LSS-verksamheter, skolor med flera att ta del av materialet. Materialet består av två delar – en metodbok och en handledarmanual.

Metodbok

Metodbokens omslag

För att ge insatser enligt LSS behövs kunskap och förståelse för situationer som kan uppstå på grund av kognitiva svårigheter. Den kunskapen gör att anpassningar, stöd och bemötande personen, enligt lag, har rätt till ökar för att leva det liv den själv önskar.

I metodboken beskrivs vad som varit vägledande i utvecklingsarbetet – vilka styrande nationella dokument som följts och den värdegrund och normkritiskt förhållningssätt arbetet vilar på. Metodboken inleds med en lättförståelig sammanställning av teorier och beskrivningar om autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD som är kopplade till ämnet känslor, relationer och sexualitet.

Antal sidor: 100

Ta del av ett utsnitt av metodboken. (pdf, 1.1 MB)

Handledarmanual

Handledarmanualens omslag

I handledarmanualen finns allt material som används vid samtalsgrupperna, som består av åtta samtalsteman. I manualen finns även extra material som utvecklats men som inte används i alla grupper. Handledarmanualen är spiralbunden vilket gör det lätt att kopiera materialet och göra pärmar till deltagare.

Det finns en grundstruktur för varje tema som följer en röd tråd och den baseras på att se helheten av varje individ, alltifrån grundläggande behov och identitet till samspel och sociala relationer. Sist i handledarmanualen finns verktyget "Situationsanalysen" i arbets- och skrivformat.

Antal sidor: 184

Ta del av ett utsnitt av handledarmanualen. (pdf, 6.8 MB)

Köpa material

Du kan endast köpa materialet efter att du bokat föreläsning eller handledning.

  • När du bokat en föreläsning ingår en upplaga av metodbok och handledarmanual.
  • När du bokat handledning tillkommer metodbok och handledarmanual för 500 kr vid första handledningstillfället.
  • Om du vill köpa fler exemplar efter föreläsningen eller handledningen kan du köpa metodbok och handledarmaterial för 600 kr, eller metodboken för 250 kr och handledarmanualen för 450 kr.

Föreläsningar och handledningar

För att nå ut med materialet och för att dela med oss av de erfarenheter vi gjort erbjuder vi halvdagsföreläsningar och handledningar.

Föreläsning

Syftet med föreläsningen är att förmedla värdegrunden och ge möjlighet till diskussioner. Vår erfarenhet är att vi, ofta omedvetet, sitter fast i värderingar. Där kan diskussioner hjälpa oss att få nya insikter och omvärdera egna obearbetade normer. Som personal/samtalsgruppsledare är det en viktigt att lära känna sig själv och vara lyhörd gentemot sina egna värderingar samt sin inställning till sexualitet.

Deltagarna i samtalsgrupperna ska bemötas på ett respektfullt sätt och personalen ska bidra till ett tillåtande klimat i gruppen. Under föreläsningen presenteras samtalsgruppernas åtta teman med material och hur de kan genomföras. Föreläsningen varvas med teorier, praktik och exempel från verkligheten. Vi provar olika sätt, till exempel rollspel, som stärker förståelsen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Tid: 3,5 timme

Maximalt antal deltagare: 30 st (gå gärna ihop flera verksamheter!)

Pris: 10 000 kr + eventuella rese- och hotellkostnader. I priset ingår metodbok och handledarmanual.

Handledning

Inriktningen för handledningen är att med hjälp av en situationsanalys, ett verktyg som utvecklats under arbetet, analysera den aktuella situationen inom känslor, relationer och sexualitet som personalen vill fördjupa sig i. Den ger en vägledning om hur stödet kan anpassas till individen. Vilka förmågor behöver kompenseras för, vilka hjälpmedel, vilket bemötande och förhållningssätt behöver personen? Även här behöver personalen fundera över egna värderingar och normer för att säkerställa att stödet ges efter de värderingar som styrs av LSS och mänskliga rättigheter.

Strävan är att hitta balans mellan krav och förmåga för personen som stödet ska anpassas till.

Tid: 1,5–2 timmar, efter önskemål

Maximalt antal deltagare: 8 st

Pris: 1 000 kr per timme + eventuella rese- och hotellkostnader. Metodbok och handledarmanual tillkommer för 500 kr.

Boka föreläsning eller handledning

Vi kontaktar dig efter din bokning och kommer överens om datum och liknande.

T.ex. daglig verksamhet, gruppbostad, skola.
Jag vill boka
Multiple selection
Senast uppdaterad: 26 mars 2018
Publicerad: 6 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?