Internationellt och EU

Örebro kommun arbetar med internationella frågor och EU-frågor på flera olika sätt, genom nätverk, vänorter, eu-kontor och olika projekt.

Örebro kommun arbetar med internationella frågor och EU-frågor på flera olika sätt, genom nätverk, vänorter, eu-kontor och olika projekt.

Som grund för kommunens arbete när det gäller internationella frågor finns en Plattform för Örebro kommuns internationella arbete som antogs av kommunfullmäktige i november 2003.

Örebro kommun arbetar också med EU-finansierade utvecklingsprojekt för att utveckla den kommunala verksamheten och ge bättre service till medborgarna. Projekt finns bl.a. inom transportområdet (cykel/kollektivtrafik m.m.) energi, klimat, landsbygdsutveckling, utbildning och arbetsmarknad.

Varje programområde har eget ansvar för sina internationella kontakter.

EU (Europiska unionen)

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?