På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Försörjningsstöd/socialbidrag

Alla invånare i Örebro kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Bor du i Örebro och inte kan försörja dig och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd kan sökas av dig som inte kan försörja dig på annat sätt. Det krävs att du bor i kommunen och är svensk eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige. Bidraget är behovsprövat och betalas ut av kommunens enhet för försörjningsstöd. Det ska täcka kostnader för livsuppehälle m.m.

Vad krävs det för att få försörjningsstöd?

För att få försörjningsstöd krävs det att du är utan arbete eller har en inkomst som inte räcker till din försörjning. Är du inte arbetsför ska du vara sjukskriven. Du har också rätt till bidrag när du deltar i Sfi (Svenska för invandrare) eller arbetsmarknadsåtgärder.

Har du pengar på banken måste du använda dem först till din försörjning innan du kan beviljas försörjningsstöd. Alla inkomster du har minskar försörjningsstödets storlek. Sådana inkomster kan vara lön, sjukpenning, bostadsbidrag, studiemedel och skatteåterbäring.

Hur söker jag försörjningsstöd?

Du ansöker om försörjningsstöd genom att kontakta Servicecenter. Du kan antingen besöka Servicecenter på Drottninggatan 5 eller ringa 019-21 10 00.

Öppet- och telefontider hittar du här

Vid akuta behov av hjälp kvällar och helger kontaktar du Socialjouren på 019-14 93 50.

Vad ska pengarna räcka till?

Pengarna ska i första hand räcka till dina och din familjs kostnader för mat, kläder och boende. Det finns även möjlighet att få hjälp till andra utgifter.

Du kan få försörjningsstöd för t.ex.:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • hygien
 • lek och fritid
 • dagstidning, telefon och tv-licens.

Du kan också få hjälp med:

 • boendekostnad
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • läkarvård och medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • a-kassa alt. fackföreningsavgift.

Hur stort är bidraget?

Bidragets storlek beror på hur stort hushållet är och familjemedlemmarnas ålder. Om du är gift/sambo räknar vi även med din makes/makas/sambos inkomster och utgifter. Normen för försörjningsstöd förändras varje år utifrån den riksnorm som regeringen har beslutat om.

I Örebro har vi Örebronormen, Örebronormen 2017 (pdf, 130.4 kB). Har du egna tillgångar som t.ex. aktier, bil och fritidshus kan de räknas bort från summan av normen. Beroende på hur "tillgängliga" tillgångarna är ges möjlighet till att sälja dessa tillgångar, genom så kallat rådrum. Efter rådrummets slut räknas tillgångarnas värde som inkomster vid beräkningen.

Provberäkning av försörjningsstöd

Vill du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd kan du använda Socialstyrelsens beräkningsverktyg.

Visar beräkningen att dina månadsinkomster är lägre än den nivå som kan ge rätt till försörjningsstöd kan det betyda att du får försörjningsstöd, men det är inte säkert. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Vad händer med min ansökan om försörjningsstöd?

Ekonomiskt bistånd söker du månadsvis. Ansökan görs för kommande månad. Din ansökan handläggs inom sju arbetsdagar efter det att ansökan är komplett (servicegaranti).

På ansökan godkänner du också att kommunens handläggare gör vissa kontroller av dina uppgifter. Det är viktigt att ansökningsblanketten är korrekt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. I annat fall måste handläggaren begära in dessa uppgifter från dig och då tar det längre tid att få ett beslut.

Efter utredningen fattar handläggaren ett beslut och meddelar dig det. Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar. Du har alltid rätt till ett skriftligt avslagsbeslut.

Vem kan läsa min personakt/dataregistret?

Alla handlingar förvaras i en så kallad personakt, ett dataregister där även utredningar och handläggarens anteckningar sparas.

Du har rätt att ta del av dina uppgifter i dataregistret. Vissa myndigheter, som t.ex. polismyndigheter och socialkontor, har enligt lag rätt att ta del av uppgifterna. Handläggarna har tystnadsplikt.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?

Så här överklagar du ett beslut

Du skickar ditt överklagande till den förvaltning som har fattat beslutet. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagandet ha kommit till förvaltningen.

I överklagandet beskriver du vad du är missnöjd med. Information om hur man överklagar får du tillsammans med beslutet.

Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet om något nytt har framkommit i ärendet. Omprövar förvaltningen inte sitt beslut skickas det tillsammans med ditt överklagande till Förvaltningsrätten för prövning.

Efter dom i förvaltningsrätten har både förvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från förvaltningen i samband med överklagandet.

Akut stöd på kvällar och helger

För akuthjälp på kvällar och helger ringer du socialjouren, 019-14 93 50 eller 019-21 41 05.

Bidragsbrott

Om du misstänker att någon felaktigt får ekonomiskt bistånd från kommunen kan du kontakta någon av våra socialsekreterare som utreder felaktiga utbetalningar.

Ring oss på telefon 019-21 37 17 eller 019-21 40 94.
Anmälan kan även göras skriftligt till Försörjningsstöd, Box 34220, 701 35 Örebro.

Om du studerar

Försörjningsstöd för student under studieuppehåll

Du som är vuxenstuderande ska i första hand söka sommarjobb så att du själv kan försörja dig under studieuppehållet. I god tid före sommaruppehållet måste du söka alla typer av sommarjobb.

Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du få försörjningsstöd om:

 • behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (t.ex. genom egna tillgångar),
 • du är aktivt arbetssökande, och du är anmäld på Arbetsförmedlingen.

Om du är gift/sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd som förskott och återbetalning av det

Om du fått sommarjobb men det dröjer innan du får din första lön, kan du beviljas försörjningsstöd som förskott på kommande inkomst. Samma sak gäller om det dröjer innan du får arbetslöshetsersättning eller annan ersättning. Om du beviljas försörjningsstöd som förskott skrivs en förbindelse om återbetalning som du ska underteckna innan pengar betalas ut. Under september månad får du en faktura på aktuell skuld. Då har studierna återupptagits och studiemedel betalats ut och du kan betala tillbaka försörjningsstödet du fått i förskott. Om skulden inte betalas in skickas ärendet till Förvaltningsrätten som tar ställning till vidare rättsliga åtgärder.

Om du inte fått något sommarjobb

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommaruppehållet kommer du att anvisas en praktikplats/sysselsättning. Mer information om praktiktidens längd och om vilka platser som finns får du i samband med att du kontaktar en studenthandläggare på enheten för försörjningsstöd.

Vanliga frågor

Kan jag få socialbidrag när jag studerar?

Som studerande ska du i första hand försörja dig via Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha försörjningsstöd istället. Vid en akut nödsituation kan du med studiestöd få tillfälligt stöd. Under studieuppehåll kan du som student få försörjningsstöd om du i övrigt är berättigad till det. Det kan även finnas möjlighet till att studera på grundskolenivå med bibehållet försörjningsstöd.

Får kommunen verkligen kräva att jag betalar tillbaka försörjningsstöd om jag sommarjobbat och haft innestående lön?

Ja, om du får försörjningsstöd samtidigt som du jobbar ska du betala tillbaka stödet när du får din lön, om du har ekonomiskt utrymme. Om du får försörjningsstöd för juli och sedan får julilön och studiemedel i augusti finns ett sådant utrymme. I så fall har du fått biståndet mot återbetalning och skrivit på en förbindelse om återbetalning.

Hur många arbeten kan kommunen kräva att jag söker för att anses vara aktivt arbetssökande?

Det finns inget högsta antal. Du ska kunna visa att du efter förmåga och utifrån arbetsmarknaden sökt alla jobb du kan. Enkelt uttryckt kan man säga att "du ska söka arbete tills du får ett".

Kan kommunen verkligen kräva att jag ska vara på en praktikplats för att få försörjningsstöd?

Ja, det är reglerat i socialtjänstlagen och sker i samråd med Länsarbetsnämnden.

Senast uppdaterad: 6 april 2017

Publicerad: 6 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se