Lillåns förskolor

Lillåns förskolor är en intraprenad där fyra förskolor ingår.

Lillåns förskola, som tidigare ingått i intraprenaden, rivs vecka 28 och verksamheten flyttar då till Regnbågen.

Om intraprenaden

Intraprenaden har två förskolechefer, Agneta Magnestrand och Kerstin Göthberg, samt biträdande förskolechef och samordnare Jenny Dahwn. Hela intraprenadens verksamhet utgår från ICDP, vägledande samspel, ett förhållningssätt som innebär att vi fokuserar på det positiva samspelet och samtalets betydelse samt att vi arbetar med det Goda mötet.

Vi arbetar med Örebro kommuns servicegaranti. Detta innebär att alla barn och vårdnadshavare har en kontaktperson. Samtliga vårdnadshavare erbjuds dessutom att delta i Örebro kommuns kommunikationsplattform, Unikum. Via Unikum får vårdnadshavare möjlighet att ta del av verksamheten, följa sitt barns utveckling samt få information gällande barn och verksamhet. I intraprenaden finns det välutbildade pedagoger. Dessutom ligger vi i framkant inom Informations- och KommunikationsTeknik (IKT).

Intraprenaden är övningsförskolor gentemot Universitetet och handleder kontinuerligt lärarstudenter.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?