På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Alla barn som är 1–5 år har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg när du arbetar eller studerar och under restiden till och från arbetet eller skolan. Är du arbetssökande eller föräldraledig har barnet rätt till 15 timmar i veckan.

Du ansöker till kommunala förskolor genom att fylla i e-tjänsten som länkas ovan. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Om du har skyddade personuppgifter

Om Skattemyndigheten har gett dig sekretessmarkering ska du inte använda e-tjänsten för att ansöka om plats. Kontakta istället en handläggare via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Fristående förskolor eller fristående pedagogisk omsorg

För att ansöka om plats på fristående förskolor eller pedagogisk omsorg kontaktar du den fristående verksamheten direkt. I listan över alla förskolor och pedagogisk omsorg ser du vilka verksamheter som är fristående.

Det är bara på kommunala förskolor som barnet är garanterad en plats. För att vara säker på att barnet får en plats i en förskola eller pedagogisk omsorg behöver du därför även söka plats på en kommunal förskola. Då blir inte barnet utan plats om det skulle vara fullt i den fristående verksamheten.

När ska jag ansöka?

Skicka in din ansökan så snart du vet att du kommer att behöva plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Ansök senast fyra månader innan önskat startdatum för att vara garanterad en plats. Tänk på behovet av inskolning, normalt ca två veckor.

Tidigaste ködatum är barnets fyramånadersdag, även om du kan skicka in ansökan tidigare. Ditt barn kan få plats tidigast från ett års ålder. Om du ansökt tidigare än barnets fyramånadersdag blir fyramånadersdagen ködatumet.

Ska du flytta till Örebro så kan du ställa ditt barn i kö redan innan familjen har flyttat hit. Däremot måste barnet vara folkbokförd i Örebro kommun för att få en plats. Undantag kan göras för barn i behov av särskilt stöd.

Var kan jag ansöka?

Du kan ansöka om plats på en förskola som ligger var som helst i Örebro. Det är lättast att få den plats du vill ha i augusti/september när många barn slutar för att börja i skolan.

Ditt barns förskoleplacering påverkar inte vilken skola ditt barn får. Det är dina önskemål och närheten till skolan som avgör i vilken skola barnet får plats.

Allmän förskola

Om barnet redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg

Du som arbetar vardagkvällar efter kl. 20 och/eller på helger kan ansöka om plats på kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg. Fyll i blanketten Ansökan om barnomsorg på obekväm tid som finns på självservicesidorna.

Turordning

Om det är kö till en plats i förskoleverksamheten fördelas platsen enligt följande turordning:

1. Syskon

Barn med syskon har förtur till plats på den förskola där syskonet går. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll.

2. Kötid

När du skickat in din ansökan får du en köbekräftelse hemskickad. På köbekräftelsen kan du se vilket ködatum ditt barn har, det är det datum din ansökan kom in till kommunen. Ditt ködatum styr din plats i kön. Tidigaste ködatum är barnets fyramånadersdag.

Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, ska erbjudas plats samtidigt. Någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma ställe kan dock inte ges.

3. Ålder

Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Förtur

Barn kan erbjudas plats i förskolan efter särskild prövning enligt skollagen. Skäl till förtur kan vara familjens situation eller att barnet har ett eget behov av stöd i sin utveckling. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Byte av plats

Barn som redan har en placering och väntar på plats till sitt förstahandsval erbjuds byte till önskad förskola i augusti och januari, om ledig plats finns. Byte kan erbjudas under terminerna om det finns särskilda skäl.

Köregler

Man kan ansöka om plats till max tre förskolor i Örebro kommun.

Man kan ändra önskad förskola eller önskat startdatum i sin ansökan om ändringen sker innan ett erbjudande har skickats ut, och ändå behålla sitt ködatum.

Om barnet inte har någon placering kan man flytta fram startdatumet en gång utan att bli av med sin plats i kön. Om man tackar nej en andra gång till erbjudande om plats till sitt förstahandsval på önskat datum, tas barnet bort från kön.

Om barnet redan har en förskoleplats och man tackar nej till erbjudande om plats på den förskola man önskat i första hand tas barnet bort från kön.

Om man erbjuds plats till sitt andra eller tredje önskade alternativ, kan man tacka ja eller nej till detta men ändå stå kvar i kön till förstahandsalternativet, med bibehållet ködatum.

Om man inte erbjuds plats på någon av sina önskade alternativ, utan får erbjudande om plats på annan förskola än man önskat (skäligt erbjudande), kan man tacka ja eller nej till erbjudandet, men ändå stå kvar i kön till samtliga tre önskade alternativ, med bibehållet ködatum.

Erbjudande om plats

Har du skickat in din ansökan senast fyra månader innan önskat
startdatum kommer ditt barn att erbjudas en plats på en av Örebro kommuns förskolor från det önskade datumet. Ditt barn kan få plats tidigast från ett års ålder.

Avgifter

Avgiften för en plats i förskolan gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt. Här kan du läsa om avgifter inom förskola eller pedagogisk omsorg.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk

Senast uppdaterad: 19 november 2017

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se