Bettorps förskola

Bettorps förskola ligger strax norr om Örebro. Vi har en stor härlig gård samt nära till skog och grönområden.

Bettorps förskola

Vår verksamhet ingår i intraprenaden Lillåns förskolor tillsammans med Klöverängen, Klockarängen och Regnbågens förskola. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Förskolan har totalt fem avdelningar. Vi har två avdelningar med 15 barn i åldern 1–3 år och två avdelningar med barn i åldern 3-4 år, samt en 5-årsavdelning med 23 barn i stora lokaler, där barnen kan dela upp sig i mindre grupper.

Inriktningar

Bettorps förskola erbjuder en bred pedagogisk verksamhet, där leken och det lustfyllda lärandet står i centrum.

Hos oss får barnen möta en föränderlig lärmiljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, musik, skapande och utforskande ingår. Vi vistas ute regelbundet och vår parkliknande gård erbjuder stora variationer av lekmiljöer med buskar, pulkabacke, vattenlek och bygglek som lockar barnen till många utmaningar.

Vår verksamhet följer förskolans läroplan. Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete, där pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt står i centrum. Vi vill synliggöra barnets lärande och utveckling med fokus på processen.

Våra värdeord genomsyrar vår verksamhet: trygghet, kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, delaktighet och mångfald.

Mat

Vi har ett eget tillagningskök med två utbildade kockar. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande ekologiskt tänkande och minskat matsvinn.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Bocktörnevägen 1, Örebro.

Telefonnummer

Jenny Dahwn, biträdande förskolechef, 019-21 31 63.

Kerstin Göthberg, förskolechef, 019-21 47 45.

Agneta Magnestrand, förskolechef, 019-21 40 74.

Lillgården, 019-21 31 61.

Mellangården, 019-21 30 26.

Sörgården, 019-21 30 29.

Västergården, 019-21 30 74.

Östergården, 019-21 29 76.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 12 december 2017
Publicerad: 6 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?