Klockarängen

Klockarängens förskola ligger i Lillån, cirka fem kilometer norr om centrala Örebro.

Klockarängen

Klockarängens förskola ingår i en intraprenad tillsammans med Klöverängens, Bettorps och Regnbågens förskolor. Läs mer om intraprenaden.

Avdelningar

Vår förskola består av tre avdelningar: en avdelning med barn mellan 1-3 år, och två avdelningar med barn mellan 3-5 år.

Inriktningar

Vår verksamhet följer förskolans läroplan. Vi samarbetar mycket mellan de äldre barnens avdelningar och jobbar i tvärgrupper där vi regelbundet träffas på bland annat utflykter.

Vi har hög andel förskollärare och lägger stor vikt vid att vara nyfikna, medforskande och lyssnande pedagoger. Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet och arbetar projektinriktat, där våra föränderliga lärmiljöer är viktiga.

Hos oss får barnen möta en utvecklande miljö där bland annat språkligt och matematiskt tänkande, musik, skapande, naturvetenskap och utforskande ingår. Barnen erbjuds regelbunden vistelse utomhus och vi har nära till skogen.

All vår verksamhet genomsyras av våra värdeord: kommunikation, lustfyllt lärande genom lek, mångfald, trygghet, inflytande och delaktighet.

Mat

Vi köper delvis mat från Norra skolan. Vår kokerska bakar regelbundet bröd. Vi följer Örebro kommuns riktlinjer gällande ekologiskt tänkande och minskat matsvinn. Att äta ska vara en trevlig stund på dagen, där vi möts och samtalar med varandra.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Klockarängsvägen 12-14, Örebro.

Telefonnummer

Kerstin Göthberg, förskolechef, 019-21 47 45.

Agneta Magnestrand, förskolechef, 019-21 40 74.

Jenny Dahwn, biträdande förskolechef, 019-21 31 63.

Lövkojan, 019-21 30 56.

Smörblomman, 019-21 39 49.

Maskrosen, 019-21 30 69.

E-post

Förskolechefer

Senast uppdaterad: 16 februari 2018
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?