Vivallakullen

Vivallakullen ligger i Hjärstaskogen mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet erbjuder trevliga utblickar över staden, och till vintern mycket bra pulkaåkning. I Hjärstaskogen finns löv- och tallskog med mycket höga naturvärden. Få andra grönområden i Örebro har så många boende i sin närhet och är därför ett mycket viktigt rekreationsområde.

Karta med utvecklingsförslag för Vivallakullen

Aktuellt

Promenadstigarna är nu röjda och iordningsställda
Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - parkbänk

Vivallakullen - parkbänk

Utveckling av Vivallakullen

Området kring Vivallakullen kommer att utvecklas etappvis fram till år 2019. Målet är att göra området mer attraktivt och en målpunkt för fler besökare. Projektet innebär bl.a. investeringar i upprustning av gångstigar och anläggning av grillplatser, utegym, entréer, lekplats, trappa till toppen av kullen och ett landmärke/konstverk på toppen. I takt med att planeringen går framåt kommer informationen på denna sida att uppdateras.

Om projektet

Vivallakullen har länge varit i behov av utveckling och upprustning. För ett par år sedan bjöd Örebro kommun in de som bor i Vivalla och Hjärsta för att komma med idéer om hur bland annat området runt Vivallakullen skulle kunna se ut. Det var en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Vivalla. Underlag har också tagits fram via dialogarbete med ungdomar i Vivalla och i olika skissförslag för utveckling av området. Vi fick in många bra idéer och förslag, och nu förverkligar vi en del av dem.

Kommunen har avsatt pengar för investeringen för att göra projektet möjligt. Vi har också fått ett extra stöd på 4,5 miljoner från Boverket.

Under 2017 kommer ett forskningsprojekt om digitala lekmiljöer att använda en plats på Vivallakullen som testområde. Det är bland annat experter från KTH Kungliga Tekniska högskolan och ett projektteam bestående av medlemmar från kommunen och marknadsorienterade företag som kommer bygga en lekmiljö där fokus ligger mer på interaktivitet och kreativitet än traditionella lekplatser brukar göra.

Tidplan

Utvecklingen av Vivallakullen kommer ske etappvis under 2017-2019

Tidpunkt

Händelse

Hösten 2017

Anläggning av utegym och lekplats centralt vid cykelvägen.

Våren 2018

Anläggning av platsskapande entréer till området med informationstavlor, cykelställ m.m. Passager över Blåbärsvägen och Vivallaringen för gående till och från området.

Hösten 2018

Byggnation av en trappa till kullens topp, ett konstverk på toppen, belysning inom området och restaurering av slingan som leder upp en bit på kullen.

Våren 2019

Invigning av hela parkområdet.

 

Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?