Vivallakullen

Vivallakullen ligger i Hjärstaskogen mellan Vivalla och Nya Hjärsta. Det kuperade grönområdet erbjuder trevliga utblickar över staden, och till vintern mycket bra pulkaåkning. I Hjärstaskogen finns löv- och tallskog med mycket höga naturvärden. Få andra grönområden i Örebro har så många boende i sin närhet och är därför ett mycket viktigt rekreationsområde.

Aktuellt

Från vecka 5, 2018 påbörjas byggnationen och därmed kan byggtrafik förekomma från Vivallaringen in till området.

Karta med utvecklingsförslag för Vivallakullen

Aktuellt

Promenadstigarna är nu röjda och iordningsställda
Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - gångstig

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - grillplats

Vivallakullen - parkbänk

Vivallakullen - parkbänk

Konstverk till Vivallakullens topp är nu utsett

Konstverket Äppletanke av Bigert & Bergström kommer att placeras på Vivallakullens topp. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018. Äpplet, som har utsetts av en jurygrupp, blir minst 3 meter högt och i rostfritt stål.

Skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström planeras vara på plats på Vivallakullens topp i slutet av 2018.

Det blir skulpturen Äppletanke av Bigert & Bergström som placeras på Vivallakullens topp.

Utveckling av Vivallakullen

Området kring Vivallakullen kommer att utvecklas etappvis fram till år 2019. Målet är att göra området mer attraktivt och en målpunkt för fler besökare. Projektet innebär bl.a. investeringar i upprustning av gångstigar och anläggning av grillplatser, utegym, entréer, lekplats, trappa till toppen av kullen och ett landmärke/konstverk på toppen. I takt med att planeringen går framåt kommer informationen på denna sida att uppdateras.

Om projektet

Vivallakullen har länge varit i behov av utveckling och upprustning. För ett par år sedan bjöd Örebro kommun in de som bor i Vivalla och Hjärsta för att komma med idéer om hur bland annat området runt Vivallakullen skulle kunna se ut. Det var en del i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Vivalla. Underlag har också tagits fram via dialogarbete med ungdomar i Vivalla och i olika skissförslag för utveckling av området. Vi fick in många bra idéer och förslag, och nu förverkligar vi en del av dem.

Kommunen har avsatt pengar för investeringen för att göra projektet möjligt. Vi har också fått ett extra stöd på 4,5 miljoner från Boverket.

Under 2018 kommer ett forskningsprojekt om digitala lekmiljöer att använda en plats på Vivallakullen som testområde. Det är bland annat experter från KTH Kungliga Tekniska högskolan och ett projektteam bestående av medlemmar från kommunen och marknadsorienterade företag som kommer bygga en lekmiljö där fokus ligger mer på interaktivitet och kreativitet än traditionella lekplatser brukar göra.

Tidplan

Utvecklingen av Vivallakullen kommer ske etappvis under 2017-2019

Tidpunkt

Händelse

2017Grillplatser, papperskorgar, gallring, stigar
Februari 2018Påbörjad byggnation, etablering av arbetsytor

Våren 2018

Utegym

Våren-sommar 2018

Lekplats med belysning

Våren 2018

Gräsyta för spontana aktiviteter/boll

Våren 2018

Passage Vivallaringen och bilparkering

Våren 2018

Passage Blåbärsvägen

Våren 2018

Tennisbana

Sommar 2018

Trappa

Sommar-höst 2018

Rutschkanor

September 2018

Digital lekmiljö

Hösten 2018

Entréer, portaler, infotavlor och belysning

Vintern 2018

Konstverk kommer på plats på toppen

Våren 2019

Toalett och övrig plantering


Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?