Slottsparken

Slottsparken, intill Örebro slott, är den äldsta parken i Örebro. Den kom till på 1760-talet och innehåller bland annat Örebros äldsta och högsta bokar.

I parken finns konstverket "Svunnen tid, nya tider" som uppfördes efter en konsttävling vid millennieskiftet.

Den östra delen byggs successivt ut till en skulpturpark. Parken är en omtyckt plats för det fria fisket som för övrigt gäller i hela Svartån upp till Karlslund.

Från Slottsparken kan man promenera via en gångbro till Strömparterren. Här finns en restaurang med anor från 1850-talet. Här finns också Kajsa Mattas skulptur "Kristusbäraren" från år 2002.

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Publicerad: 17 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?