Tybbleparken

Tybbleparken ligger i bostadsområdet Tybble och anlades i samband med att området byggdes 1957-1960.

I norra delen av parken finns en stor lekplats som kallas Tarzanparken. För övrigt består parken av stora gröna ytor med buskage och träd som avgränsningar i parken.

Upprustning av Tybbleparken - Tack för era synpunkter!

Örebro kommun satsar 1 miljon kronor på upprustning av Tybbleparken. I december 2015 och januari 2016 bad vi er lämna synpunkter på vad som saknas i parken. Utifrån era idéer har vi arbetat fram ett diskussions­underlag som vi under april och maj har fått era synpunkter på genom orebro.se, facebook eller under söndagen 15 maj i Tybbleparken, då möjligheten fanns att träffa politiker och tjänstemän på plats.

Förslag på Tybbleparken

En bildtext som är skriven i bildmodulen

Så ska Tybbleparken förbättras

Många var positiva till förslaget som tagits fram och kom med ytterligare tankar och idéer om exempelvis placering. Utifrån de synpunkterna har vi gjort ett föreslag och nu är det beslutat att Tybbleparken kommer att få:

  • Utegym som även kan fungera för barn
  • Fruktträd och bärbuskar
  • Grillar
  • Sittplatser och bänkbord
  • Papperskorgar
  • Ny blomdusch
  • Sol/regnskydd
  • Eventuellt nya lekredskap, belysning och planteringar

Ängsplantering, gallring av buskar och dungar samt belysning genomförs även, och går under annan budget.

Många önskade plaskdamm och badanläggning, vilket inte ryms inom den satta investeringsramen för medborgardialogen.

Området med skateboard och inhängningen vill vi ta ett helhetsgrepp om och titta på framöver. Det inhägnande området är upptaget till nästa höst. Det kom exempelvis in förslag, förutom att behålla skaten, om tennis, basket, beach-volley-boll, kickbike-område och spolad isbana.

Klar till sommaren 2017

Redan under sommaren 2016 har det planterats en blomsteräng, och fler av ovanstående åtgärder blir verklighet under 2016. Målet är att upprustningen av Tybbleparken ska vara klar till sommaren 2017.

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Publicerad: 19 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?