Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att allmänna val (kommun, landsting och riksdag), val till Europaparlamentet samt eventuella folkomröstningar kan genomföras på ett demokratiskt riktigt sätt.

Valnämnden består av åtta ledamöter och fem ersättare.

Information om allmänna finns på val.se.

Ledamöter

Ledamöter i Valnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Valnämnden

Valnämnden har ännu inga inplanerade möten

Ärendelista

Ärendelista för 18 augusti 2017.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Protokoll

Protokoll för Valnämnden, 2015-

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till valnamnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Lena von Bennigsen.

valnamnden@orebro.se.

Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?