Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och tre ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Överförmyndarnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Överförmyndarnämnden, 2018

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

13 juni

29 augusti

19 september

14 oktober

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelista för 15 november 2017.

Protokoll

Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2017-2018
Protokoll för Överförmyndarnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till overformyndarnamnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Erik Sahlin
overformyndarnamnden@orebro.se

Förvaltning

Överförmyndarkansliet

Senast uppdaterad: 13 mars 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?