På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Parkering

Hitta parkeringsplats i city. Olika sätt att betala parkeringsavgiften. Felanmälan av biljettautomater. Nattparkeringsförbud, lokala parkeringsregler, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillfälliga parkeringstillstånd. Vad händer när jag fått en parkeringsanmärkning?

Parkeringsavgift infört på kommunala parkeringar

För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi under 2017 och 2018 parkeringsavgift på kommunala parkeringar i centrala områden på Norr, Öster, Väster och Söder i Örebro.

Läs mer om avgifter på kommunala parkeringar.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Parkeringsledningssystem

Centrala Örebro har ett parkeringsledningssystem för drygt tusen p-platser.

Bilister kan snabbt se om det finns lediga platser i de sex parkeringshusen som ingår, där det finns sammanlagt 1 076 p‑platser.

De sex p-husen är: Conventum, Behrn Center, P-Hus City på Nygatan, Krämaren, Vågen Gallerian (fd.Träffpunkt) och Södergaraget på Änggatan.

Tavlor i närheten av varje parkeringshus visar om det finns lediga p-platser i de närmaste p-husen. När p-husen är stängda (nattetid) är också tavlorna släckta.

Varje p-hus har avläsare vid in- och utfarter som registrerar antalet bilar som passerar. Denna information omvandlas sedan till antal lediga platser, som visas på tavlorna.

Parkeringsplatser i city för bil, buss och rörelsehindrade

Parkeringsplatser i City

Citykärnan är inom ett parkeringsförbudsområde, det innebär att du endast får parkera på markerade platser.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Bussparkering

Cykelgarage

Vid Resecentrum ligger Örebros första låsta parkeringshus för cyklar.

Parkeringsplatser i city för motorcykel och moped klass 1

På de särskilda parkeringsplatserna för motorcykel och moped klass 1 parkerar du avgiftsfritt.

Här finns parkeringsplatserna:

 • Änggatan 15
 • Köpmangatan 23
 • Parkeringsplatsen på Hamnplan
 • Parkeringsplatsen på Stortorget
 • Järntorgsgatan 4.

MC-parkering på webbkartan

Parkeringsregler

Du kan parkera din motorcykel eller moped klass 1 på de vanliga parkerings­platserna för bil. Där gäller reglerna för parkeringsavgift, parkeringsförbud eller tidsreglerad parkering även för dig med motorcykel eller moped klass 1.

Det är inte tillåtet att stanna eller parkera motorcykel eller moped klass 1 i cykelställ, på gång- och cykelbana eller i terrängen.

Moped klass 2 får parkeras i cykelställ.

Nattparkeringsförbud, tilläggsskyltar och lokala parkeringsregler

Inom centrala Väster, Norr, Öster, Eyra- och Örnsro-området gäller parkeringsförbud vissa dygn, dagar eller nätter, det innebär att vi under den tiden vill ha den delen av gatan fri från fordon för att kunna sköta städning och vägunderhåll som exempelvis snöröjning och sand-/löv-sopning.

I de mest centrala delarna av staden är det parkeringsförbud liknande datumparkering. Mer information om var och när du får parkera hittar du på respektive parkeringsskylt.

Utanför de områdena och fram till gränsen för tätbebyggt område gäller regeln om längsta uppställningstid på 24 timmar, utom dag före söndag och helgdag. Denna regel är inte uppskyltad.

Lokala trafikföreskrifter publiceras i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter.

Får jag parkera här? Så här läser du skylten

På bland annat Öster i Örebro sätter vi upp nya tilläggsskyltar med parkeringsförbud, så här läser du skylten.

Exempel på tilläggstavla som visar datum och tider för parkeringsförbud

Sommarperioden

I exemplet på bilden är det under sommarperioden 1 maj till 31 oktober parkeringsförbud på måndagar jämna veckor kl. 9–13.

Vinterperioden

Under vinterperioden 1 november till 30 april är det parkeringsförbud varje måndag kl. 00–06 (både jämna och udda veckor).

Övrig tid

Övrig tid är det tillåtet att parkera enligt skylten som sitter ovanför denna tilläggsskylt.

Betala parkeringsavgiften

När du parkerar på Örebro kommuns parkeringsplatser kan du betala parkeringsavgiften med kort eller kontanter. Du kan också betala med sms, telefonsamtal eller via en app. Priset för parkering kan vara högre när du betalar med en app. Mer information hittar du på respektive tjänsts webbplats.

Felparkering

Du får inte parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade, i korsningar, på gång- och cykelbanor eller mot trafikens riktning. Tänk på att aldrig parkera trafikfarligt.

Avgifter

Avgifter för felparkering i Örebro kommun

 • Avgiftsbelagd samt tidsbegränsad parkering: 400 kr.
 • På förbud att parkera: 600 kr.
 • På förbud att stanna samt parkera: 1 000 kr.
 • På förbud att stanna samt parkera på p-plats för rörelsehindrade, utan särskilt tillstånd: 1 000 kr.
Parkeringsanmärkning och kontrollavgift

Vad är skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift?

 • Parkeringsanmärkning - kan utfärdas på kommunal mark (offentlig mark).
 • Kontrollavgift - kan utfärdas på tomtmark (privat mark, till exempel parkeringen vid en mataffär).

Många använder felaktigt ordet parkeringsböter när man talar om parkerings­anmärkningar.

Böter - ordet böter användas bara i sammanhang där polisen är inblandad och brottet finns med i straffskalan, vilket felparkering inte gör.

När ska jag betala?

Parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkningar ska betalas inom åtta dagar. En påminnelse skickas ut automatiskt efter förfallodagen om anmärkningen till exempel kastats eller försvunnit på annat sätt och inte betalats. Uppge OCR-nummer eller ärendenummer när du betalar, du hittar numret på parkeringsanmärkningen.

Information om betalning från utlandet.

Kontrollavgift

Kontrollavgifter ska betalas inom åtta dagar.

Vad gjorde jag för fel?

På parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften finns en punkt som heter "Överträdelse" där det står på vilket sätt du parkerat fel.

Lagar och regler finns att läsa på Sveriges riksdags hemsida, här hittar du trafikförordningen.

Vem kan jag prata med om anmärkningen/avgiften?

Läs parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften noga, all information du behöver finns där. Har du frågor om till exempel vad som menas med överträdelsen, eller om något är oklart kan du kontakta de som utfärdat parkeringsanmärkningen/ kontrollavgiften.

Parkeringsanmärkning

Har du frågor om betalning av parkeringsanmärkning kontaktar du Transportstyrelsen.

Kontrollavgift

Har du frågor om betalning av kontrollavgift kontaktar du Tekniska förvaltningen, via mejl tekniska.namnden@orebro.se.

Vad gör jag om jag anser att anmärkningen/avgiften är felaktig?

Parkeringsanmärkning

Om du vill bestrida eller begära rättelse av parkeringsanmärkning kontaktar du den polismyndighet som finns på orten där anmärkningen är utfärdad. På Polisens webbplats kan du ladda ner en blanketten för "Bestridande av parkeringsanmärkning".

Kontrollavgift

Om du vill överklaga en kontrollavgift gör du det skriftligen till Tekniska förvaltningen och begär rättelse. Du kan mejla oss på tekniska.namnden@orebro.se. Handläggaren avgör sedan om du har rätt till återbetalning, om kontrollavgiften avskrivs eller om du ska betala avgiften.

Vad gör jag om jag har tappat bort anmärkningen/avgiften?

Parkeringsanmärkning

Du kan begära ut en kopia genom att kontakta Transportstyrelsen.

Kontrollavgift

Du kan kontakta Tekniska förvaltningen, via mejl tekniska.namnden@orebro.se.

Fordonsflytt

Örebro kommun omhändertar bilar och fordon som står parkerade på ett felaktigt sätt mot rådande trafikregler och föreskrifter. Det kan även handla om fordon som bedöms vara skrot. När fordon omhändertas bärgas de antingen till en särskild, av kommunen tillhandahållen, uppställningsplats eller skrotas.

Vad händer med fordonet?

Fordonet rapporteras först med felparkeringsanmärkningar. Efter dessa skickas en uppmaning till fordonsägaren med upplysning om att fordonet kommer att omhändertas om det inte flyttas inom fyra arbetsdagar.

Om vi omhändertar fordonet så förvarar vi detta i en månad om ägaren är känd, tre månader om ägaren är okänd. När vi omhändertar fordonet för förvaring, skickas ett beslut i ett rekommenderat brev till fordonsägaren. Hör inte denne av sig så skrotas fordonet när tiden löpt ut. Läs mer om bilskrotning på Länsstyrelsens webbplats.

Kortflytt

Det felaktigt uppställda fordonet rapporteras med en felparkeringsanmärkning. Därigenom har en flyttningsgrund lagts. Efter denna flyttas fordonet omgående. Fordonsägaren och polisen meddelas.

Frågor och anmälningar

En handläggare tar emot frågor och anmälningar om fordon som behöver flyttas. Mejla handlaggning.fordon@orebro.se eller ring Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Felanmälan

E-tjänst för felanmälan av biljettautomater m.m.

Du kan också ringa och felanmäla biljettautomater till 019-21 51 00.

Vid din anmälan så uppger du vilket betalningssätt som det verkar vara fel på och BA nummer (biljettautomatens ID) Använd något av de övriga betalningsalternativen för att betala din parkeringsavgift eller uppsöka annan biljettautomat med samma taxa eller högre.

Du är alltid skyldig att erlägga betalning för parkering på avgiftsbelagda platser samt lösa någon form av biljett, om en parkeringsbiljett eller motsvarande används ska den placeras så hela biljetten är väl synlig och läsbar utifrån.

Se till att det inte råder parkeringsförbud på platsen under tiden för din parkering.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Det finns speciella tillstånd att söka för parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Regler för parkeringstillstånd

I Örebro kommun finns cirka 70 stycken allmänna parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, längst i 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
  All parkering skall i övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Handikapplatser på webbkartan där du kan zooma och navigera.
Karta över handikapplatser och betalautomater (pdf, 933.6 kB)

Var gäller inte tillståndet?

 • I parkeringshus om inte ägaren medgivit det.
 • På tomtmark om inte ägaren har medgivit det.
 • I zoner för viss verksamhet till exempel lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon t.ex. buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad p-plats)
 • På huvudled om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Hur ser man att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns en skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som övervakar platsen plus telefonnummer. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.

När måste man betala avgift?

Avgift skall betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige, i den kommun parkeringen finns, beslutat annat. I Örebro gäller befrielse från avgift på kommunens parkeringsplatser.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd skall polisanmälas. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen (Tekniska nämnden), som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom när tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd skall lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots och om han eller hon i övrigt uppfyller kraven för parkeringstillstånd. För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall om passageraren är helt beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel vid mycket svår psykisk sjukdom som psykos och förvirringstillstånd, grav utvecklingsstörning, lättutlösta oförutsägbara krampanfall som vid svårbehandlad epilepsi etc.

För den som följer med som passagerare finns oftast möjlighet att bli körd fram till en punkt mycket nära målpunkten. Enligt trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka och rörelsehindrade personer, där det enligt lokal trafikföreskrift gäller förbud mot stannande och parkering. Som passagerare är alltså på- eller avstigning möjlig mycket nära en målpunkt, ofta närmre än vad som är möjligt med ett p-tillstånd eftersom ett sådant inte ger rätt att parkera där förbud att stanna gäller. Om det gäller ett besök som sträcker sig över en viss tid och föraren skall invänta passageraren eller följa med denne, får föraren efter att ha sett till den rörelsehindrade har kommit dit han ska, parkera fordonet enligt gällande bestämmelser. Eller att föraren parkerar och att de tillsammans tar sig till utsatt mål.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Svårigheter att ta sig i och ur bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd. I Örebro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut med möjlighet att samråda med en förtroendeläkare. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Garanti

Örebro kommun garanterar att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom fyra veckor* (servicegaranti).

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett framgår av ansökningsblanketten. Om ansökan måste skickas till konsultläkare för vidare bedömning kan ärendet ta längre tid och du får då meddelande om detta av handläggaren.

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du här.

Tillfälliga tillstånd

Om du tillfälligt behöver köra eller parkera din bil på gator eller i områden där det råder körförbud vid exempelvis flytt eller transport av tungt gods, ansöker du om en dispens, ett tillfälligt tillstånd som gäller under en begränsad tid, du får ett dispensnummer som du lägger väl synligt i fordonets framruta.

Ansökan

Ansökan görs enklast via telefon på 019-21 18 61 var gärna ute i god tid innan du behöver tillståndet då dispens på vissa platser måste gå igenom flera handläggare, exempelvis om det gäller ett tillstånd som bryter mot en generell regel som gång- och cykelbana eller närmare än tio meter framför ett övergångsställe.

Öppettider

Klockan 07.45-12, lunchstängt kl. 12-12.45 åter öppet kl. 12.45-16.

Vid akuta ärenden efter kontorstid t.ex. vid trafikfarlig uppställning eller fordon framför ut- och infart, ring vår jourtelefon 070-348 67 52.

Läs mer om generella regler i Trafikförordningen.

Trafikövervakning
 • Vi ökar trafiksäkerheten genom att se till att fordon inte parkerar trafikfarligt, så att utryckningsfordon och distributionstrafik kan ta sig fram obehindrat.
 • Vi främjar framkomligheten genom att förhindra att bilar stannar för nära övergångsstället, närmare än tio meter i korsningar eller på gång-och cykelbanor.
 • Vi skapar tillgänglighet genom att se till att parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastplatser inte missbrukas samt att man inte parkerar längre än tillåten tid.

Mer information om hur vi arbetar med trafikövervakning.

Kontakt

Kontakta trafikövervakningen på parkeringsvakt@orebro.se eller 019-21 18 61.

Senast uppdaterad: 20 februari 2018

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se