På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Parkering

Hitta parkeringsplats i city. Olika sätt att betala parkeringsavgiften. Felanmälan av biljettautomater. Nattparkeringsförbud, lokala parkeringsregler, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillfälliga parkeringstillstånd. Vad händer när jag fått en parkeringsanmärkning?

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Parkeringsledningssystem - tavla som visar lediga p-platser.

Parkeringsledningssystem

Centrala Örebro har ett parkeringsledningssystem för drygt tusen p-platser.

Bilister kan snabbt se om det finns lediga platser i de sex parkeringshusen som ingår, där det finns sammanlagt 1 076 p‑platser.

De sex p-husen är: Conventum, Behrn Center, P-Hus City på Nygatan, Krämaren, Vågen Gallerian (fd.Träffpunkt) och Södergaraget på Änggatan.

Tavlor i närheten av varje parkeringshus visar om det finns lediga p-platser i de närmaste p-husen. När p-husen är stängda (nattetid) är också tavlorna släckta.

Varje p-hus har avläsare vid in- och utfarter som registrerar antalet bilar som passerar. Denna information omvandlas sedan till antal lediga platser, som visas på tavlorna.

Parkeringsplatser i City

Parkeringsplatser i City

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Bussparkering

Cykelgarage

Vid Resecentrum ligger Örebros första låsta parkeringshus för cyklar.

Nattparkeringsförbud och lokala parkeringsregler

Inom centrala Väster, Norr, Öster, Eyra- och Örnsro-området gäller nattparkeringsförbud. Det innebär att vi en natt i veckan vill ha den ena sidan av gatan fri från fordon för att bland annat kunna sköta städning och snöröjning. Mer information om var och när du får parkera hittar du på respektive parkeringsskylt.

I de mest centrala delarna av stan gäller datumparkering. Var det gäller ser du på en tilläggstavla under parkeringsskylten. Utanför de områdena och fram till gränsen för tätbebyggt område gäller regeln om längsta uppställningstid på 24 timmar, utom dag före söndag och helgdag. Denna regel är inte uppskyltad.

Betala parkeringsavgiften med Sms, ett samtal eller en App

Betala med Sms

Du kan parkera på kommunens alla parkeringsplatser och betala parkeringsavgiften via ett SMS från din mobiltelefon. För att betala med SMS så måste du vara ansluten till tjänsten WyWallet. Hur du går till väga kan du läsa om på deras webbplats.

Betala med ett samtal eller App

Du kan betala avgiften på kommunens parkeringsplatser med ett samtal eller använd dig av en app från din mobiltelefon. Två olika operatörer administrerar telefonparkeringen, Easypark och Tele-P. För att kunna använda tjänsten måste du registrera dig som kund hos operatören. Då får du en dekal som ska placeras i bilens vindruta, väl synlig från utsidan.

Parkeringsavgiften betalar du genom att ringa operatören och uppge det zonnummer som finns angivet på biljettautomaten eller p-mätaren, där du parkerar. När du åker därifrån ringer du och avregistrerar dig.

Privatpersoner

Easypark

EasyPark har två olika paket beroende vad du har för parkeringsbehov:

Easypark Small - 0 kr i månadsavgift, 15 procent per parkering (min. 4,95 kr) *, 99 kr i anslutningsavgift **

Easypark Large - 59 kr i månaden, 0 kr per parkering *, 99 kr i anslutningsavgift **

* Parkeringskostnad tillkommer enligt aktuell taxa.
** Anslutningsavgiften (99 kr) rabatteras när du registrerar dig via vår app eller hemsida www.easypark.se eller ladda ner appen här app.easypark.net

Tele-P

Tele-P har en månadsavgift på 30 kr utöver ordinarie parkeringsavgift.

Hos båda operatörerna betalar du genom att pengarna dras på ett registrerat bensinkort eller kontokort.

eParkera

Med eParkera betalar du endast för den tiden du behöver.

Du betalar din parkering snabbt, enkelt och säkert direkt i mobilen. Du slipper bära runt på en massa mynt eller att råka ut för att automaten inte tar det betalkort du har.

Ladda ner eParkera app från Android market eller App store alternativt gå in på www.eparkera.se så är du igång.

Företag

För företag gäller andra bestämmelser och priser. Mer information finns på:

Easypark

www.easypark.se eller 0770 -11 22 00.

Tele-P

www.tele-p.se eller 08 - 50 600 500.

 

Felparkering och avgifter

Citykärnan är en så kallad P-förbudszon. Där får du bara parkera där det sitter P-skyltar och/eller i anslutning till en parkeringsautomat.

Om du parkerar din bil där det finns en P-skylt eller så att du kan betala i en parkeringsautomat står du alltid rätt.

Du får inte parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade, i korsningar, på gång- och cykelbanor eller mot trafikens riktning. Tänk på att aldrig parkera trafikfarligt.

Avgifter

Avgifter för felparkering i Örebro kommun

 • Avgiftsbelagd samt tidsbegränsad parkering: 400 kr.
 • På förbud att parkera: 600 kr.
 • På förbud att stanna samt parkera: 1 000 kr.
 • På förbud att stanna samt parkera på p-plats för rörelsehindrade, utan särskilt tillstånd: 1 000 kr.
Parkeringsanmärkning och kontrollavgift (parkeringsböter)

Vad är skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift?

En parkeringsanmärkning kan utfärdas på kommunal mark (offentlig mark), och en kontrollavgift kan utfärdas på tomtmark (privat mark, till exempel parkeringen vid en mataffär). Ordet böter användas bara i sammanhang där polisen är inblandad och brottet finns med i straffskalan, vilket felparkering inte gör.

När ska jag betala?

Parkeringsanmärkningar ska betalas inom 9 dagar. En påminnelse skickas ut automatiskt efter förfallodagen om anmärkningen till exempel kastats eller försvunnit på annat sätt och inte betalas. Uppge OCR-nummer eller ärendenummer när du betalar, du hittar numret på parkeringsanmärkningen.

Kontrollavgifter ska betalas inom 8 dagar.

Går betalningen att skjuta upp?

Nej.

Vad gjorde jag för fel?

På parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften finns en punkt som heter "överträdelse" där det står på vilket sätt du parkerat fel.

Vem kan jag prata med om anmärkningen/ avgiften?

Läs parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften noga, all information du behöver finns där. Har du frågor om till exempel vad som menas med överträdelsen, eller om något är oklart kan du kontakta de som utfärdat parkeringsanmärkningen/ kontrollavgiften.

Har du frågor om betalning av parkeringsanmärkning kontaktar du Transportstyrelsen.

Har du frågor om betalning av kontrollavgift kontaktar du Tekniska nämnden, via mejl tekniska.namnden@orebro.se.

Vad gör jag om jag anser att anmärkningen/avgiften är felaktig?

Parkeringsanmärkning

Om du vill bestrida eller begära rättelse av parkeringsanmärkning kontaktar du den polismyndighet som finns på orten där anmärkningen är utfärdad.

Kontrollavgift

Om du vill överklaga en kontrollavgift gör du det skriftligen till Tekniska nämnden och begär rättelse. Du kan mejla oss på tekniska.namnden@orebro.se. Handläggaren avgör sedan om du har rätt till återbetalning, om kontrollavgiften avskrivs eller om du ska betala avgiften.

Vad gör jag om jag har tappat bort anmärkningen/avgiften?

Parkeringsanmärkning

Du kan begära ut en kopia genom att kontakta Transportstyrelsen.

Kontrollavgift

Du kan kontakta Tekniska nämnden, via mejl tekniska.namnden@orebro.se.

Fordonsflytt

Örebro kommun omhändertar bilar och fordon som står parkerade på ett felaktigt sätt mot rådande trafikregler och föreskrifter. Det kan även handla om fordon som bedöms vara skrot. När fordon omhändertas bärgas de antingen till särskild av kommunen tillhandahållen uppställningsplats eller skrotas.

Vad händer med fordonet?

Fordonet rapporteras först med felparkeringsanmärkningar. Efter dessa skickas en uppmaning till fordonsägaren med upplysning om att fordonet kommer att omhändertas om det inte flyttas inom fyra arbetsdagar.

Om vi omhändertar fordonet så förvarar vi detta i en månad om ägaren är känd, tre månader om ägaren är okänd. När vi omhändertar fordonet för förvaring, skickas ett beslut i ett rekommenderat brev till fordonsägaren. Hör inte denne av sig så skrotas fordonet när tiden löpt ut. Läs mer om bilskrotning på Länsstyrelsens webbplats.

Kortflytt

Det felaktigt uppställda fordonet rapporteras med en felparkeringsanmärkning. Därigenom har en flyttningsgrund lagts. Efter denna flyttas fordonet omgående. Fordonsägaren och polisen meddelas.

Frågor och anmälningar

Anna-Lena Thorslund tar emot frågor och anmälningar om fordon som behöver flyttas. Mejla handlaggning.fordon@orebro.se eller ring Örebro kommuns servicecenter 019‑21 10 00.

Felanmälan

E-tjänst för felanmälan av biljettautomater m.m.

Du kan också ringa och felanmäla biljettautomater och p-mätare till 019-21 51 00.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Det finns speciella tillstånd att söka för parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Regler för parkeringstillstånd

I Örebro kommun finns cirka 70 stycken allmänna parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länder i Europa.

Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, längst i 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig

 • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,
 • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
 • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
 • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.
  All parkering skall i övrigt ske enligt reglerna i trafikförordningen och vägmärkesförordningen.

Handikapplatser på webbkartan där du kan zooma och navigera.
Karta över handikapplatser och betalautomater (pdf, 933.6 kB)

Var gäller inte tillståndet?

 • I parkeringshus om inte ägaren medgivit det.
 • På tomtmark om inte ägaren har medgivit det.
 • I zoner för viss verksamhet till exempel lastzon, taxizon eller vändzon.
 • På plats anvisad för visst slag av fordon t.ex. buss.
 • På gårdsgata (parkering är där tillåten endast på särskild anordnad p-plats)
 • På huvudled om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Hur ser man att det är tomtmark?

Vid infarten till parkeringsplatsen finns en skylt med tilläggstavla med namnet på företaget som övervakar platsen plus telefonnummer. Kontrollera med markägaren eller övervakningsföretaget om de medger parkering med parkeringstillståndet.

När måste man betala avgift?

Avgift skall betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommunfullmäktige, i den kommun parkeringen finns, beslutat annat. I Örebro gäller befrielse från avgift på kommunens parkeringsplatser.

Vad gäller när man parkerar?

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Parkeringstillståndet skall placeras i fordonets främre del så att dess framsida är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Tillstånd som upphört att gälla skall återlämnas till utfärdande myndighet. Missbruk av parkeringstillstånd kan medföra indragning av tillståndet.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av ett parkeringstillstånd skall polisanmälas. Kopia på polisanmälan skickas till kommunen (Tekniska nämnden), som spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör därför inte förvaras i fordonet utom när tillståndet utnyttjas för parkering. Upphittat tillstånd skall lämnas till polisen eller till den myndighet som utfärdat det.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till fots och om han eller hon i övrigt uppfyller kraven för parkeringstillstånd. För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara i undantagsfall om passageraren är helt beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet, till exempel vid mycket svår psykisk sjukdom som psykos och förvirringstillstånd, grav utvecklingsstörning, lättutlösta oförutsägbara krampanfall som vid svårbehandlad epilepsi etc.

För den som följer med som passagerare finns oftast möjlighet att bli körd fram till en punkt mycket nära målpunkten. Enligt trafikförordningen är det möjligt att stanna och parkera ett fordon som används för transport av sjuka och rörelsehindrade personer, där det enligt lokal trafikföreskrift gäller förbud mot stannande och parkering. Som passagerare är alltså på- eller avstigning möjlig mycket nära en målpunkt, ofta närmre än vad som är möjligt med ett p-tillstånd eftersom ett sådant inte ger rätt att parkera där förbud att stanna gäller. Om det gäller ett besök som sträcker sig över en viss tid och föraren skall invänta passageraren eller följa med denne, får föraren efter att ha sett till den rörelsehindrade har kommit dit han ska, parkera fordonet enligt gällande bestämmelser. Eller att föraren parkerar och att de tillsammans tar sig till utsatt mål.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, t.ex. tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Svårigheter att ta sig i och ur bil.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Ansökan, beslut och överklagande

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd. I Örebro kommun är det Tekniska nämnden som fattar beslut med möjlighet att samråda med en förtroendeläkare. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst tre år. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

Garanti

Örebro kommun garanterar att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade handläggs inom fyra veckor* (servicegaranti).

* Tiden gäller från det att en komplett ansökan kommit in till oss. Vad som ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett framgår av ansökningsblanketten. Om ansökan måste skickas till konsultläkare för vidare bedömning kan ärendet ta längre tid och du får då meddelande om detta av handläggaren.

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hittar du här.

Kontakt

Kristina Qvarfordt Carringer, Trafikutredare
kristina.qvarfordt.carringer@orebro.se
Tfn 019-21 14 80
Fax 019-21 15 43

Tillfälliga parkeringstillstånd - kontakta parkeringsvakterna

Om du tillfälligt behöver köra bil på gator eller i områden där det råder körförbud, vid till exempel flytt eller transport av tunga saker, ska du kontakta kommunens parkeringsvakter.

Du får då ett tillfälligt dispensnummer som gäller under en begränsad tid. Anteckna dispensnumret på en lapp och lägga den väl synlig i bilrutan. Var extra försiktig om du kör på platser där det normalt sett inte förekommer trafik, eftersom människor inte förväntar sig fordonstrafik där.

Kontakt

Kontakta parkeringsvakterna på parkeringsvakt@orebro.se eller 019-21 18 61.

Senast uppdaterad: 21 december 2016

Publicerad: 1 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se