Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar. Därifrån riskerar vattnet att gå ut i diken och vattendrag.

Från den 10 april införs bevattningsförbud i Örebro. Det innebär att du inte får tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Läs mer på www.orebro.se/dricksvatten

I Örebro leds mycket av dagvattnet till Bygärdesbäcken och Lillån – som båda mynnar i Svartån och sedan Hjälmaren.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

För att förhindra att Svartån, Hjälmaren och andra sjöar och vattendrag förorenas ska du tvätta bilen i en automatisk fordonstvätt eller en "gör-det-själv-hall".

Välj miljöanpassade tvättkemikalier

När du tvättar bilen i en "gör-det-själv-hall" är det viktigt att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel. Automattvättar får också använda endast miljöanpassade tvättkemikalier.

Avfettningsmedel behövs sällan

Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt nedsmutsad, som regel på vintern. Det innehåller oftast både tensider och lösningsmedel som inte är bra för miljön.

Avfettningsmedel är heller inte avsett för att användas på hela bilen utan endast där smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på att du inte får avfetta bilen utanför tvättanläggningen, och att extra avfettning inte behövs innan bilen körs in i en automattvätt.

Vattnet renas i tvättanläggningen

För både automattvättar och "gör-det-själv-hallar" finns lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. Oftast består reningen av någon typ av oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt ett lokalt reningsverk. Tvättanläggningarna tar prover på utgående spillvatten, för att kontrollera att föroreningsmängden inte överstiger de riktvärden som finns.

Om fordonstvätten ligger i centrala Örebro leds spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket i Skebäck för ytterligare rening. Det finns alltså flera reningssteg för att förhindra att föroreningarna når sjöar och vattendrag.

Senast uppdaterad: 5 april 2017
Publicerad: 24 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?