Lavendelgården

Förskolan ligger i Sörby-Tybble-området, mitt emot Sörbyskolan. Vi delar lokaler med förskolan Fröet.

Lavendelgården

Avdelningar

Vi har tre avdelningar; Timjan och Myntan för de äldre förskolebarnen och Basilikan för de yngre.

Inriktningar

Vi strävar efter att skapa en trygg, lärorik och lustfylld miljö för barnen. Vi vill stärka deras självkänsla genom att möta varje barn på deras nivå. Vi arbetar medvetet med språkutveckling, delaktighet och inflytande och vill ge barnen en trygg, händelserik och rolig vardag. Hos oss ska alla känna sig välkomna och vårt mål är trygga, glada barn!

Mat

Vi har eget tillagningskök där all mat lagas från grunden.

Studiedagar då förskolan stänger

Vårterminen 2018

26 januari, 15 juni.

Arbetsplatsträffar då vi stänger kl. 16

18 januari, 14 februari, 13 mars, 16 april, 17 maj, 11 juni.

Kontakta förskolechefen om ni behöver barnomsorg dessa dagar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hemmansvägen 98, Örebro

Telefonnummer

Basilikan, 019-21 58 11
Myntan, 019-21 58 17
Timjan, 019-21 58 10

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?