Kuben

Förskolan är centralt belägen i Rosta, ett parkområde med öppna ytor, lekplatser, pulkabackar och plaskdamm. Vi har gångavstånd till Örebro centrum och dess kulturutbud.

Från januari 2015 bildade Rosta förskolor tillsammans med Rostaskolan intraprenad. Det innebär att vi får ett större utrymme för långsiktig planering av verksamheten och de ekonomiska medlen. Intraprenaden leds av två rektorer och två förskolechefer.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar, Norrgården för barn 3–4 (5) år, Sörgården och Mellangården för barn 1–3 år.

Kubens öppettider är kl. 6–20 vid behov. Alla förskolor i Rosta centrum samarbetar kring gemensamma öppningar och stängningar. Under sommaren och vid jul slår vi ihop våra verksamheter och finns då här på Kubens förskola.

Inriktningar

I vår verksamhet är leken det viktigaste. Vi vill att barnen ska komma till vår förskola och leka, ha roligt och känna trygghet. I leken bearbetar barnen upplevelser, tränar samarbetsförmågan, lär sig visa hänsyn och hantera konflikter. Leken stimulerar fantasin och hjälper barnen att förstå verkligheten.

Rosta förskolor arbetar med ICDP – Vägledande samspel och barns inflytande. Vår vision är "Rosta förskolor har en inspirerande lärandemiljö där barnen utifrån sina förutsättningar utvecklas till kompetenta barn".

Mat

Förskolan har ett tillagningskök med två kockar. Vi arbetar för att öka andelen ekologiska och miljömärkta varor. Här kan du läsa mer om vårt arbete med smartare mat.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Östra Vintergatan 1, Örebro

Telefonnummer

Mellangården, 019-21 33 69
Norrgården, 019-21 33 15
Sörgården, 019-21 33 68
Köket, 019-21 33 71

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 14 mars 2017
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?