Bygglov

Husbygge

Ansökan om bygglov

I de flesta fall behöver du bygglov när du ska bygga till, bygga nytt eller utföra rivnings- eller markarbete. Bygglovet prövar byggnadens eller anläggningens yttre utformning, användning och placering. Ansök om bygglov via tjänsten mittbygge.se, klicka på länken ovan. Du måste logga in med e-legitimation för att fylla i din ansökan. Mer information om e-legitimation hittar du här.

Speciella regler gäller för installation av eldstad. 

Hur lång tid tar det?

För att kunna planera ditt bygge är det bra att känna till hur lång handläggningstiden är för ett bygglovsärende.

Det finns flera faktorer som påverkar handläggningstiden, t.ex.

  • Om det finns en detaljplan över området.
  • Om din bygglovsansökan är komplett och följer gällande plan.
  • Avviker den planerade åtgärden mot gällande detaljplan så måste berörda grannar höras innan beslut tas. Eventuellt måste ärendet då beslutas av byggnadsnämnden som har sammanträde en gång per månad.
  • Ärendets svårighetsgrad.
  • Arbetsbelastningen på avdelningen.
  • Delegationsordningen.
Servicegarantistämpel

Servicegaranti

Om ansökan stämmer med detaljplanen, och den föreslagna byggnationen är utformad på lämpligt sätt, beviljas din bygglovsansökan inom tio veckor efter att den har kommit in, enligt Örebro kommuns servicegaranti.

Handläggningstider 2015

Beslutade ärenden gällande bygglov 2015

Tabellerna visar skillnaden i handläggningstid för bygglov som följer detaljplan, de som inte följer detaljplan och de som beslutas i nämnden. Avslagsbeslut är medräknade.

Antalet dagar avser från det att ärendet är komplett till beslut.

Delegations-/nämndärenden, antal

Totalt

0-7 dagar

0-21 dagar

22-70 dagar

> 70 dagar

Delegation planenligt

694

331

526

162

6

Delegation ej planenligt

144

42

93

50

1

Nämndärenden

137

4

25

71

41

Alla ärenden

975

377

644

283

48


Delegations-/nämndärenden, procent

Totalt

0-7 dagar

0-21 dagar

22-70 dagar

>70 dagar

Delegation planenligt

71%

47,7%

75,8%

23,3%

0,9%

Delegation ej planenligt

15%

29,2%

64,6%

34,7%

0,7%

Nämndärenden

14%

2,9%

18,2%

51,8%

29,9%

Alla ärenden

100%

38,7%

66,1%

29,0%

4,9%

 


Handläggningstider 2014

Tabellen visar antal ärenden och handläggningstid under januari till och med augusti 2014.

Antalet dagar avser från det att ärendet är komplett till beslut.

Alla ärenden

0-7 dagar

0-21 dagar

22-70 dagar

>70 dagar

Januari

36 %

61 %

24 %

15%

Februari

42 %

72 %

20 %

8%

Mars

49 %

80%

17 %

2%

April

44 %

70 %

30 %

0 %

Maj

46 %

64 %

35 %

1 %

Juni

49 %

77 %

20 %

2 %

Juli

48 %

83 %

17 %

0 %

Augusti

40 %

68 %

25 %

8 %

September

36 %

67 %

23 %

10 %

Oktober

56 %

78 %

15 %

7 %

November

39 %

68 %

32 %

0 %

December

42 %

73 %

26 %

1 %

 

Bygglovsinformation

Styrdokument, taxor, informationsblad och broschyrer om bygglov hittar du här i vårt dokumentarkiv.

I Bygglovsguidenslänk till annan webbplats handbok får du svar på de flesta av dina frågor. Här kan du också läsa lagtexter kring bygglov och logga in och ansöka om bygglov.

Blankett för ansökan om bygglov hittar du i blankettarkivet

Kartor och handlingar

Beställning  kartor och handlingar. Här kan du beställa tomtkarta, situationsplan, fastighetsinformation och planer.

Beställning nybyggnadskarta. Här kan du beställa nybyggnadskarta för nybyggnad och ombyggnad.

Lägenhetsregistret

Ägare av flerbostadshus är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifter lämnas in vid nybyggnad, ändrad användning, ombyggnad samt vid rivning.
Mer information om lägenhetsregistret

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig till Servicecenter med frågor på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

22 september 2016 • 15.33

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

Politiskt ansvar

Byggnadsnämnden

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats