Byggnadspriset

Örebro kommuns byggnadspris delades ut för första gången 2001 i sin nuvarande form. Redan 1981 instiftade kommunen ett ombyggnadspris. Under arkitektåret 2001 fick priset den bredare målgrupp det har idag.

Örebro kommuns byggnadspris 2016 går till kvarteret Kumminen 2 i Sörbyängen

Fastighet: Kv Kumminen 2, Pomeransgatan/Åbroddgatan i Sörbyängen-
Byggherre: Friendly Building AB.
Arkitekt: Street Monkey Architects AB.
Ägare: Brf Kumminen 2.

Motivering

De tio soldrivna radhusen för växande familjer är ett välkommet inslag i Örebro

Husen är byggda som plusenergihus och sammansatta av prefabricerade volymelement. De två radhuslängorna har olika utseende, men pratar samma djärva arkitektoniska språk med omsorgsfullt utformade detaljer och utmanande materialval. Radhusen bidrar till stadslivet med sin uttrycksfulla arkitektur och entréer bara några steg från gatan.

I projektet visar arkitekten och byggherren två saker - att det går att integrera energiteknik i arkitekturen och att det går att kombinera modulbyggande med ett variationsrikt och attraktivt formspråk.

De 150 kvm stora bostäderna har generösa fönster och en spännande planlösning. I det gemensamma trädgårdsskjulet finns batteriet som lagrar energin från solpanelerna. Friendly Building använder en del av vinsten till att utveckla nya tekniklösningar och mäter kontinuerligt energiförbrukning och luftflöden i byggnaderna för att öka sitt eget kunnande.

Kv. Kumminen 2 är ett gott exempel på nytänkande inom småhusbranschen som bidrar till att utveckla byggandet i Örebro - och en värdig vinnare av Byggnadspriset 2016.

De sex nominerade till byggnadspriset 2016

Karolinska gymnasiet

Ombyggnad och nybyggnad av skolbyggnader. Byggherre: Futurum. Arkitekt: White Arkitekter.

Karolinska gymnasiet

Kv Husaren 5

Kontor, bostäder, lokaler. Byggherre: ÖBO. Arkitekt: Juul I Frost. Projektering: Kiark. Inredning: Cingo Claes Backendahl/Anki Meiyer ÖBO.

Kv. Husaren

Clarion Collection Hotel Borgen

Omvandling till hotell. Byggherre: Örebroborgen Fastigheter AB. Arkitekt: Egnellallard Inredningsarkitektur AB. Projektering: Arcona Byggprojektering.

Hotel Borgen

PAC-production

Lager och kontor. Byggherre: PAC-production. Arkitekt: Ellsinger.

PAC produktion

Dormy

Kontor och handel. Byggherre Dormy. Arkitekt: Jüri Raudsepp.

Dormy

Kv Kumminen 2

Radhus. Byggherre: Friendly Building AB. Ägare: Brf Kumminen 2. Arkitekt: Street Monkey Architects.

Kv. Kumminen
Priset - bronsplatta
Prisplakett Örebro kommuns byggnadspris

Priset

Örebro kommun vill bredda diskussionen om arkitekturen och samhällsbyggandet genom att lyfta fram goda exempel. Syftet är att stimulera byggandet av en estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.

Priset består av en bronsplatta utformad av konstnären Rune Nordström och utdelas till ett berömvärt byggnadsprojekt.

Byggnadspriset - bakgrund

1982 instiftades Örebro kommuns ombyggnadspris med avsikt att visa på goda exempel på ombyggnadsprojekt. Arkitekturåret 2001 följdes upp med en bred manifestation för god arkitektur, formgivning och design, ett samarbete mellan Örebro kommun och olika företag och institutioner i Örebro. Målsättningen var att öka förståelsen för god arkitektur och de estetiska värdenas betydelse för vår livsmiljö.

År 2001 beslutades att Byggnadsnämndens årliga pris skulle få ny bredare målgrupp. Ytterligare ett skäl att bredda kretsen av pristagare var att Plan- och bygglagen ändrades 1999 för att betona värdet av att byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt.

Byggnadspriset - avsikt och vision

Byggnadsprisets avsikt

 • belöna goda resultat inom arkitektur och byggande
 • göra fastighetsägare och fastighetsförvaltare medvetna om och intresserade av god arkitektur
 • lyfta fram det offentliga byggandet som förebildligt
 • stimulera engagemanget för arkitektur
 • hålla fram goda exempel
 • stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad
 • följa upp och utvärdera den byggda miljön
 • bredda diskussionen om kvalitéerna i nutida arkitekturen och samhällsbyggande
 • stimulera byggsektorn till god gestaltning av den byggda miljön
 • skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.

Konstverk i staden, gatans miljö, parker med skulpturer, fastighetens målning och utsmyckning, trädgårdsplaneringens samspel med det byggda, kan också komma ifråga för belöning.

Byggnadsprisets vision

 • Konst och skönhet påverkar oss alla medvetet eller omedvetet.
 • Arkitektur är den konstart som är exponerad för flest människor.
 • Arkitektur vittnar om ambitioner, traditioner och värderingar som är förhärskande för sin tids kultur.
 • Lyfta fram stadens arkitektoniska kvalitéer och offentliga rummets estetiska utformning.
 • Människorna ger staden dess innehåll.
 • Öka människors delaktighet och ansvar för utformningen av närmiljön och samhällsutvecklingen i stort.
 • Hävda estetiska intressen gentemot ekonomiska.

Tidigare års vinnare

2015 års vinnare - Novahuset, Örebro universitet
Novahuset, Örebro universitet vinnare av byggnadspriset 2015

Byggnadsnämnden ger 2015 års byggnadspris till Novahuset. Hedersomnämnanden gick till Konserthuset, Mitt gröna kvarter i Vivalla och Kvarteret Hållstugan Kungsgatan 3.

Novahuset

Fastighet: Novahuset, Örebro universitet
Byggherre: Örebroporten Fastigheter
Byggentreprenör: Byggtema
Hyresgäst: Örebro universitet
Arkitekt hus: Juul I Frost arkitekter
Arkitekt inredning: Tengbom

Motivering

Universitetet har med Novahuset fått ett nytt ansikte mot stadskärnan. Örebro har fått en ny ikonbyggnad. Byggnadens unika former och material berättar om rummen innanför och ger Universitetsplatsen en egen identitet. Platsens olika nivåer har skickligt utnyttjats för att skapa spännande rumssamband. Golvet i byggnaden är tänkt att fortsätta på torget för att lösa upp gränsen mellan ute och inne. Arkitekten har fångat upp formerna på fönstren hos områdets olika byggnader och använt dem i den nya byggnadens fasadkomposition. Byggnaden har hanterats med arkitektonisk och byggteknisk precision tack vare arkitekternas, byggherrens och entreprenörens höga ambitionsnivå och Universitetets högt ställda krav. Byggnaden är en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2015. Med sin uttrycksfulla och träffsäkra arkitektur lyfter den fram Universitets betydelse för stadens utveckling.

2014 års vinnare - Idrottshuset
Idrottshuset

Byggnadsnämnden överlämnar 2014 års byggnadspris till Idrottshuset, som utvecklats genom att fördubblas i storlek utan att den ursprungliga byggnadens karaktär gått förlorad.

Idrottshuset

Fastighet: Idrottshuset, Nikolai 3:272
Byggherre: Örebroporten Fastigheter AB
Arkitekt: Clarus Arkitekter AB (om- och tillbyggnad)

Motivering

I Byggnadsnämndens motivering stod bland annat att "De nya delarna har klätts med modern arkitektur, men fångar upp former från den gamla, vilket skapat ett
intressant samspel mellan nytt och gammalt. Det befintliga huset har renoverats med stor hänsyn till byggnadens inneboende kvaliteter. Den omsorgsfulla renoveringen har bidragit till att behålla minnen från en svunnen tid och ger samtidigt besökaren nya skönhetsupplevelser."

Vinnare 2002-2013

2013 – Nybyggnaden av kvarteret Gulsippan

Fastighet: Kv Gulsippan 2.
Byggherre: JM / Brf Hertigen, Hertig Karls allé.
Arkitekt: Sweco architects.

2012 – Nybyggnaden av Södra Vattentornets kontorsbyggnad

Byggherre: Södra Vattentornet AB genom Jacob Strömberg.
Arkitekt: Studio A Arkitekter AB (fasadgestaltning), White arkitekter AB (byggnadsvolym, placering, planlösning).

2011 – Ombyggnaden av Vågen Gallerian

Fastighet: Vågen 12.
Byggherre: Alecta (fastighetsägare), Newsec (förvaltare).
Arkitekt: Sweco arkitekter.

2010 – Nybyggnaden av Victoriahuset, Kungsgatan 11–15

Byggherre: AB Carlsson & Åqvist.
Arkitekt: White Arkitekter.

2009 – Fastigheterna i Rosta centrum

Byggnaderna förvaltas av Örebrobostäder AB (ÖBO).
Centrumhusen ritades av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. Arkitekt för renoveringen har varit arkitekt SAR/MSA Madeleine Gravell.

2008 – Fastigheten Tåhättan 1, Brf Bagaren, fd. Konsumbagaren

Byggnaderna förvaltas av Egeryds Fastigheter AB.
Byggnaderna har ritats av Mattias Rehn Roof Arkitekter.

2007 – Nybyggnaden av parhus vid Hovsta kyrka 1:4, Kyrkvägen 2 Lillån

Byggherre: Byggnaderna förvaltas av Axbergs församling.
Arkitekt: Byggnaderna har ritats av arkitekt Håkan Bjurström.

2006 – Naturens hus med omgivningar

Belönas som en av höjdpunkterna i projekt Å-staden. Byggnaden förvaltas av Örebro kommun. Ombyggnaden har ritats av Arkitekt Håkan Bjurström Clarus Arkitekter Örebro.

2005 – Grenadjären 12

Fastighet: Grenadjären 12.
Byggherre: Örebro Bostäder AB.
Arkitekt: SWECO FFNS Örebro, Arkitekt Jonas Kjellander.

2004 – Musikbyggnaden, Örebro universitet

Byggherre: Akademiska hus.
Arkitekt: Lund & Valentin AB Göteborg.

2003 – Källan 10

Renovering av Röda kvarn och nybyggnad av bostadshus mot Storgatan.
Byggherre: PEAB AB och nuvarande ägare Örebrobostäder.
Arkitekt: Lennart Carlsson, HUSPLAN arkitekter.

2002 – Tillbyggnad av Tullängsskolan

Fastighet: Förgyllaren 7. Tillbyggnad samt ändring av Tullängsskolan.
Byggherre: Örebro kommunfastigheter.
Arkitekt: Lennart Carlsson HUS och PLAN arkitekterna.

Senast uppdaterad: 9 november 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?