På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Neuropsykiatrisk problematik

Stöd för dig som har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror att du har ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter.

  • Har du svårt att komma igång eller avsluta saker?
  • Har du svårt att organisera din tillvaro?
  • Har du svårt för det här med tid?
  • Har du svårt med sociala relationer eller situationer?
  • Vägrar vardagen att fungera?

Välkommen att kontakta oss

Känner du igen dig i någon eller flera av frågeställningarna ovan? Om du är 15-24 år och bosatt i Örebro kan du vända dig till NP resurs och samverkan. Det är en nystartad verksamhet som du kan vända dig till om du behöver t.ex. stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.

Du som har, eller tror att du har, ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter är välkommen att kontakta oss.

Är du närstående eller på annat sätt möter målgruppen, är du också välkommen att kontakta oss.

Hur får jag kontakt?

Du behöver ingen remiss eller diagnos för att kontakta oss. Du kan besöka oss på Drottninggatan 60, 2 tr, skicka mejl, ringa eller skicka sms till oss.

E-post: npresursochsamverkan@orebro.se

Gunilla Andersson, 076-551 65 50 eller 019-21 56 92
Niklas Engström, 076-496 80 77 eller 019-21 57 79
Elisabet Fälling, 076-496 80 78 eller 019-21 57 77
Anna Johansson, 076-496 80 76 eller 019-21 57 85
Mikael Ericsson, 076-496 87 06 eller 019-21 58 96.

Aktiviteter och utbildningar

Utbildningar för dig som är 15-25 år

Ha koll på tiden

Har du svårt att planera och organisera det du ska göra? Har du svårt att komma igång och använda din kalender? Är du intresserad och nyfiken på att hitta strategier?

Vi träffas varje tisdag kl. 15.30–17 för att tillsammans utveckla och träna tidshantering och organisationsförmåga.

Vi träffas vid tio tillfällen och startar tisdag 21 mars klockan 15.30.
Plats: NP Resurs och Samverkan, Drottninggatan 60, våning 2.

Anmälan senast: 14 mars

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Anna Johansson, 076-496 80 76
Niklas Engström, 076-496 80 77

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Tjejgrupp

Tillfälle att träffa andra tjejer i en liten grupp där vi gör olika aktiviteter tillsammans, exempelvis bowlar, bakar med mera.

Start 20 mars. Vi träffas måndagar kl. 16-18 följande datum: 20 mars, 27 mars, 3 april och 10 april.

Anmälan senast: 13 mars

Antal kurstillfällen: 4

Plats: NP Resurs och Samverkan, Drottninggatan 60, Örebro

Kostnad: Gratis

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Elisabeth Fälling, 076-496 80 78
Anna Johansson, 076-496 80 76

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

26 april kl. 15-16.30

Riktar sig till dig som har egen problematik eller upplever att du har svårigheter/problem inom det neuropsykiatriska området. På träffen får du inromation om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anmälan senast: 19 april

Antal kurstillfällen: 1

Plats: NP Resurs och Samverkan, Drottninggatan 60, Örebro

Kostnad: Gratis

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Niklas Engström, 076-496 80 77
Mikael Ericsson, 076-496 87 06

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Utbildningar för dig som är anhörig/närstående

Anhörigträff med fokus på strategier

Föreläsningen riktar sig till dig som är närstående/anhörig till någon med svårigheter inom det neuropsykiatriska området. På träffen får du information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och konkreta tips och strategier. Du ges även möjlighet att ställa frågor och träffa andra anhöriga.

5 april kl. 16.30-18.30.

Anmälan senast: 29 mars
Antal kurstillfällen: 1
Plats: NP Resurs och Samverkan, Drottninggatan 60, Örebro
Kostnad: Gratis

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Elisabeth Fälling, 076-496 80 78
Anna Johansson, 076-496 80 76

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Utbildningar för dig som, i din yrkesroll, möter personer med neuropsykiatrisk problematik

Workshop för personal som träffar ungdomar med neuropsykiatrisk problematik

Riktar sig till personal som möter personer med neuropsykiatriska svårigheter. På träffen får ni information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt konkreta tips och strategier. Du får även möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra.

Anmäl intresse till oss på Neuropsykiatrisk resurs och samverkan.

Nästa utbildningstillfälle

22 mars kl. 13.30-16.30.

Anmälan senast: 15 mars

Antal kurstillfällen: 1

Plats: NP Resurs och Samverkan, Drottninggatan 60, Örebro
Kostnad: Gratis

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Niklas Engström, 019-21 57 79
Mikael Ericsson, 019-21 58 96

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Ärendehandledning för personal som kommer i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ibland kan man känna att man kör fast i olika fall och problem. Kanske kan man behöva lite nya tankar och infallsvinklar för att komma vidare. Nu finns det möjlighet att få lite tid att bolla tankar och funderingar tillsammans med oss på NP resurs och samverkan.

Vi erbjuder tre tillfällen à 1, 5 timme per grupp. Hör av er till oss med förslag på dagar och tider som passar er så försöker vi tillmötesgå dessa i möjligaste mån.

Plats: NP resurs och samverkan, Drottninggatan 60, Örebro.
Ärendehandledningen är gratis.

Frågor och anmälan

För frågor och anmälan kontakta någon av oss:

Elisabet Fälling, 076-496 80 78
Anna Johansson, 076-496 80 76

Du kan också mejla till oss på npresursochsamverkan@orebro.se.

Fakta och bakgrund

Neuropsykiatrisk resurs och samverkan - en social investering

Sedan den första september 2015 är en ny verksamhet i Örebro kommun igång; Neuropsykiatrisk resurs och samverkan. Den genomförs som en så kallad social investering mellan 2015–2018 och ska därefter implementeras om den visar sig vara verkningsfull.

För vem?

Målgruppen för verksamheten är ungdomar och unga vuxna 15–24 år som upplever svårigheter i vardagen på grund av neuropsykiatrisk problematik eller funktionsnedsättning. Vi kommer även arbeta med närstående och personal som möter målgruppen.

Vad innehåller satsningen?

Vi erbjuder individuella samtal med utgångspunkt ur det behov som personerna inom målgruppen har. Fokus är att ge vägledning, men också att ge stöd i att hitta strategier för att klara sin vardag. Vi erbjuder kurser, utbildningar, tematräffar och annat som bidrar till att skapa stöd och struktur inom olika livsområden för målgruppen. En viktig del av satsningen syftar till att tillsammans med Virginska gymnasiet och Tullängsgymnasiet arbeta fram och utveckla arbetssätt som skapar förbättrade förutsättningar för elever inom målgruppen att nå målen i skolan och slutföra sina studier. Vi kommer också erbjuda individuellt stöd och utbildningar till närstående och personal som möter målgruppen samt aktivt verka för att sprida kunskap och information kring förhållningssätt och bemötande. Vi kommer vara ett komplement till redan befintliga linsatser och verksamheter.

Senast uppdaterad: 10 januari 2017

Publicerad: 6 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se