Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas ut till enskilda personer, företag, föreningar, organisationer eller kommunala verksamheter i Örebro som gjort något bra för att öka tillgängligheten i vårt samhälle.

Vem kan nomineras?

De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Den fysiska tillgängligheten: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Tillgänglig information och kommunikation: webbplatser, broschyrer och annat.
  • Ett bra bemötande.

Nominera

Telefon

Du kan ringa in ditt förslag till Örebro kommuns servicecenter, 019-21 10 00.

Brev

Du kan skriva ut det här brevet (pdf, 70.9 kB), fylla i din nominering och skicka med vanlig post till:

Örebro kommun
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)
Att: Kerstin Gerdin Mann
Box 30000
701 35 Örebro

Webbformulär

Sista dag för nominering

Senast den 15 december 2016 vill vi ha din nominering.

Vad består priset av?

Priset består av ett diplom samt 5 000 kr. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren.

Jury

Vinnare utses av Kommunala tillgänglighetsrådet.

Vinnare av tillgänglighetspriset

2015

”De har genom projektet ROTA fått flera föreningar att ha tillgängliga möten genom att ta bort enkelt avhjälpta hinder som trösklar och dofter. Föreningen har tillsammans med SF skapat Movie Talk, syntolkad film. Föreningen Attitydskolan-Deltar arbetar också aktivt mot mobbning och utanförskap genom föreläsningar och aktiviteter.”

2014

"Årets tillgänglighetspris tilldelas Marieberg Galleria för utformandet av en miljö med ett genomtänkt tillgänglighetsperspektiv. Rymliga toaletter med taklift, färgsättning som underlättar för synsvaga och informationsskyltar med båda bilder och taktil punktskrift visar att man inte bara har följt lagstiftningens krav utan av egen kraft gått vidare och utformat samtliga serviceutrymmen så att de ska vara tillgängliga för så många som möjligt. För många personer med funktionsnedsättningar har detta medfört ökad självständighet och gjort Marieberg Galleria till ett populärt utflyktsmål."

Senast uppdaterad: 8 februari 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?