På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Snödagboken - fler inlägg

 • 2017-04-04 11.35

  Sandupptagning Hovsta, Lundby och Vivalla

  Våra entreprenörer ligger lite efter tidplanen med sandupptagningen. Hovsta och Lundby beräknas bli klart under dagen och därefter startar sandupptagningen i Vivalla.
 • 2017-03-31 15.02

  Pågående sandupptagning

  Sandupptagningen ligger i fas med tidplanen. De delar som är kvar sopas på måndag.I vissa områden sköts gatorna av en vägförening eller samfällighet som ordnar sandupptagningen själva. Vissa större vägar, eller vägar i ytterområden kan tillhöra Trafikverket. Och det är i så fall Trafikverket som ansvarar för sopningen där.Vi har hittat alternativa vattenkällor nästan fullt ut.Vi passar på att påminna dig som är fastighetsägare att sopa ner sanden från trottoaren ner på gatan så att vi kan sopa upp den.
   
 • 2017-03-25 07.38

  Sandupptagning i helgen

  I helgen sätter vi in fler maskiner i arbetet med sandupptagning på våra gator. Vi gör en påminnelse om att ni kan se tidsplanen för sandupptagningen på vår hemsida. Observera att den är preliminär och kan komma att justeras. I och men bevattningsförbudet, som träder i kraft den 10 april, så använder vi redan idag alternativa vattenkällor att fylla våra maskiner med. Från och med nästa vecka kommer vi i högre utsträckning använda oss av fler alternativ.
 • 2017-03-22 11.58

  Sandupptagning gång- och cykelbanor

  Under kommande helg är vi ute och sopar våra gång- och cykelbanor.Nu ligger även tidplanen för sandupptagningen ute.
 • 2017-03-20 08.43

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-03-15 10.04

  Sandupptagning startar v 12

  Snart drar vi igång och sopar upp sanden från våra gator. Vi ber dig som är fastighetsägare att sopa ner sanden från trottoaren ner på gatan så att vi kan sopa upp den.Områden vi startar med:City
  Centrala öster
  Södermalm
  Eyraområdet (Eyragatan m.fl.)
  Sveaparken
  Behrn Arena-området (Restalundsvägen m.fl.)
  Tidsplan och mer information kommer.
 • 2017-03-09 07.59

  Plogning cykelbanor

  Vi plogar gång- och cykelbanor.
 • 2017-03-09 07.48

  Snöröjning city

  Vi snöröjer i city.
 • 2017-03-09 07.43

  Halkbekämpning

  Vi saltar körbanor och bussleder.
  Sopsaltmaskinerna kör sina distrikt.
 • 2017-03-08 08.02

  Sandning i city

  Vi sandar i centrum och på prioriterade cykelvägar där halka uppstått.
 • 2017-03-08 07.58

  Sopsaltmaskinen kör igång igen

  Sopsaltning på våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-03-08 07.57

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-03-07 13.07

  Sopsaltmaskinerna kör distrikten

  Vi sopsaltar de prioriterade gång- och cykelbanorna.
 • 2017-03-07 13.06

  Halkbekämpning leder

  Snön börjar yra och vi kör igång halkbekämpningen. Vi saltar bussleder och genomfartsleder med mycket trafik.
 • 2017-03-06 08.16

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinerna kör de prioriterade gång- och cykelbanorna.
 • 2017-03-06 08.12

  Halkbekämpning

  Gäddestavägen saltas.Vi kör gång- och cykelvägar på våra sopsaltdistrikt.
 • 2017-03-03 15.55

  Prognosen för helgen

  Övervägande mulet väder med snöblandat regn eller snöfall väntas.Vi uppdaterar oss med prognoserna från meteorologerna dygnet runt. Vi står i startgroparna att åka ut och snöröja och halkbekämpa om behov uppstår. 
 • 2017-03-03 07.27

  Halkbekämpning

  Sopsaltmaskinerna kör gång- och cykelbanor på våra distrikt.Vi saltar gator med busstrafik och de större genomfartslederna.
 • 2017-03-02 07.56

  Saltning leder

  Vi saltar gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-03-01 07.38

  Sopsaltmaskinerna är igång

  Vi kör våra sopsaltdistrikt och gör punktinsatser där halka uppstått.
 • 2017-02-27 08.16

  Halkbekämpning

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör de prioriterade distrikten.
 • 2017-02-27 08.11

  Plogning cykelstråken

  Vi plogar och sandar delar av de prioriterade cykelstråken.
 • 2017-02-27 08.08

  Halkbekämpning

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör de prioriterade distrikten.
 • 2017-02-27 08.05

  Skrapning

  Väghyveln skrapar bort snö och slask på utsatta ställen. Vi är ute och sandar.
 • 2017-02-24 16.04

  Halkbekämpning i helgen 

  Vi fortsätter med åtgärder på våra gator för att komma tillrätta med isbildning på grund av återfrysning. Solen gör att gruset vi sprider ut smälter igenom och bildar ishalka när kylan kommer tillbaka.Vi kommer att isriva bla i områdena Hagaby och Lillån under helgen om det är möjligt. Vi sandar där behov uppstått.
 • 2017-02-24 10.16

  Halkbekämpning city

  Vi sandar gator, gång- och cykelbanor, trappor, vid övergångsställen och busshållsplatser i city.
 • 2017-02-24 10.12

  Snöröjning och bortforsling av snö

  Vi hyvlar bort snö där nattparkeringsförbud gäller och forslar bort snöhögar från city.
 • 2017-02-23 15.57

  Snöröjning parkeringsförbud

  Vi kör bort snö från de platser där parkeringsförbud råder.
 • 2017-02-23 11.20

  Halkbekämpning gång- och cykelbanor

  Vi sandar samtliga gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-23 07.48

  Sandning city

  Vi sandar gång- och cykelbanor, busshållsplatser, övergångsställen, trappor och gator i city.
 • 2017-02-23 07.41

  Halkbekämpning

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.Sopsaltmaskinen kör på de prioriterade gång- och cykelbanorna.
 • 2017-02-22 13.39

  Snöröjning pågår

  Snöandet avtar och vi går nu ut och gör en större insats för att få bort snön innan det fryser på.Vi kommer att snöröja bussleder, genomfartsleder, villagator, gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-22 08.28

  Snöröjning leder

  Vi plogar de större genomfartslederna.
 • 2017-02-22 08.12

  Sopsaltmaskinen kör distrikten

  Sopsaltmaskinen kör igång och åker ut på de prioriterade gång- och cykelbanorna.
 • 2017-02-22 08.08

  Snöröjning vid hållplatser

  Vi röjer snö och slask vid busshållsplatser, övergångsställen och vid korsningar.
 • 2017-02-22 08.06

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-02-21 13.51

  Snöröjning villagator

  Vi plogar våra villagator.
 • 2017-02-21 11.46

  Snöröjning gång- och cykelbanor

  Vi plogar och sandar alla gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-21 07.54

  Halkbekämpning

  Vid 4.00-tiden övergick regnandet till kraftigt snöfall.Vi körde igång och saltade bussleder och större genomfartsleder.Plogning av de större cykellederna.Sopsaltmaskinerna kör på våra prioriterade gång- och cykelbanor.Vi snöröjer citykärnan och skottar och sandar trappor och busshållsplatser.
 • 2017-02-20 15.43

  Snöfall på ingång enligt prognos

  Nederbörd i form av regn som övergår i kraftigt snöfall är att vänta.Ishalka kan uppstå under kvällen/natten. Vi står beredda att åka ut och halkbekämpa om det blir besvärligt väglag.Anpassa farten till väglaget och håll avstånd till framförvarande bil.  
 • 2017-02-20 08.25

  Renhållning city

  Vi städar åter undan skräp i city.
 • 2017-02-20 08.24

  Renhållning city

  Vi städar undan skräp i city.
 • 2017-02-20 08.22

  Saltning leder

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-02-20 08.20

  Sopsaltning prioriterade gång- och cykelbanor

  Vi kör våra sopsaltmaskiner.
 • 2017-02-17 07.36

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar våra buss- och genomfartsleder.
 • 2017-02-16 11.37

  Halkbekämpning utsatta platser

  Underkylt regn gör att vi kör ut med sopsaltmaskinerna. Dessutom ser vi över utsatta platser och halkbekämpar där behov uppstått.
 • 2017-02-14 08.27

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar våra bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-02-13 08.36

  Sandning gång- och cykelbanor

  Vi gör punktinsatser med sand där halka uppstått på våra gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-13 08.33

  Sopsaltning där halka uppstått

  Vi sopsaltar de prioriterade gång- och cykelbanorna där halka uppstått.
 • 2017-02-13 08.27

  Sandning i city

  Vi sandar gatorna i city.
 • 2017-02-13 08.26

  Sandning villagator

  Vi sandar villagatorna.
 • 2017-02-13 08.25

  Saltning leder

  Vi saltar bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-02-13 08.18

  Sopsaltning på distrikten

  Vi kör med våra sopsaltmaskiner på de prioriterade gång- och cykelbanorna.
 • 2017-02-10 08.23

  Sandning villagator

  Under dagen åker vi ut och ser över våra villagator. Sandning kommer ske där behov finns.
 • 2017-02-10 08.22

  Saltning leder

  Vi saltar våra bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-02-10 08.18

  Sopsaltmaskinerna kör distrikten

  Vi sopsaltar de prioriterade gång- och cykelbanorna.
 • 2017-02-09 13.33

  Halkbekämpning villagator

  Vi åker ut och grusar villagator där halka uppstått i bl a Mellringe och Nya Hjärsta.
 • 2017-02-08 09.05

  Inga åtgärder under natten

  Inga åtgärder har behövts under natten mot halka. Vi är i beredskap om behov uppstår.
 • 2017-02-07 07.42

  Sandning villagator

  Under dagen kommer vi att sanda villagator där halka uppstått.
 • 2017-02-07 07.40

  Sandning trappor i city

  Vi sandar trappor och busshållsplatser.
 • 2017-02-07 07.35

  Sandning körbanor

  Vi sandar körbanorna i city.
 • 2017-02-07 07.34

  Sandning gång- och cykelbanorna

  Vi sandar alla gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-07 07.31

  Saltning bussleder

  Vi saltar våra större bussleder.
 • 2017-02-07 07.29

  Sopsaltdistrikten körs

  Vi sopsaltar våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-06 08.33

  Sandning gång-  och cykelbanor

  Vi sandar utsatta partier på våra gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-06 08.32

  Sopsaltmaskinerna kör

  Vi åker ut och sopsaltar våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-06 08.30

  Saltning större bussleder

  Vi saltar våra större bussleder.
 • 2017-02-06 08.29

  Sopsaltning gång- och cykelbanor

  Sopsaltmaskinerna kör våra distrikt.
 • 2017-02-03 08.34

  Vi saltar större leder

  Vi saltar på utsatta ställen där det finns risk för att det fryser på.
 • 2017-02-02 07.48

  Sopsaltning av distrikten

  Sopsaltmaskinerna kör ut på våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-02-02 07.46

  Saltning leder

  Vi saltar våra bussleder och större genomfartsleder.
 • 2017-01-31 08.07

  Sopsaltning av våra distrikt

  Sopsaltmaskinerna åker ut på våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-27 08.25

  Saltning gator

  Vi saltar där det uppstått halka.
 • 2017-01-27 08.22

  Sopsaltmaskinerna åker ut

  Termometern sjunker och sopsaltmaskinerna kör ut på sina distrikt.
 • 2017-01-25 07.35

  Saltning gator

  Vi saltar de gator där hala partier uppstått.
 • 2017-01-25 07.33

  Sopsaltdistrikten körs

  Vi sopsaltar våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-24 07.30

  Saltning körbanor

  Vi saltar de körbanor där det går mycket trafik.
 • 2017-01-24 07.29

  Sopsaltmaskinen kör

  Det har blivit kallare så vi kör ut med sopsaltmaskinerna på våra distrikt.
 • 2017-01-23 08.09

  Sopsaltmaskinerna igång

  Termometern kryper neråt så vi kör ut med sopsaltmaskinerna igen.
 • 2017-01-23 08.07

  Sopsaltmaskinen kör distrikten

  Sopsaltmaskinerna rullar igång på sina distrikt.
 • 2017-01-23 08.01

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar busslederna och de större genomfartsgatorna.
 • 2017-01-20 13.40

  Sandning i villaområdena

  Vi är just nu ute och sandar de större gatorna i villaområdena.
 • 2017-01-20 13.38

  Sandning i city

  Vi sandar de centrala gatorna i innerstan.
 • 2017-01-20 13.37

  Sopsaltmaskinen är igång

  Vi är ute och sopsaltar våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-20 13.35

  Halkbekämpning bussleder

  Vi saltar våra bussleder.
 • 2017-01-20 13.34

  Sandning gång- och cykelbanor

  Vi ser över våra gång- och cykelbanor och sandar där behov uppstått.
 • 2017-01-20 13.31

  Sopsaltmaskinerna körs

  Under helgen har vi kontinuerligt kört våra sopsaltdistrikt då halkan slagit till igen.
 • 2017-01-20 13.28

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar bussleder och större gator med mycket biltrafik.
 • 2017-01-20 07.24

  Sopsaltar större leder

  Vi sopsaltar bussleder samt större genomfartsleder.
 • 2017-01-13 14.57

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi kör ut med sopsaltmaskinerna igen då det frusit på i tunnlar och andra utsatta platser.
 • 2017-01-13 07.51

  Halkbekämpning sopsaltdistrikten

  Sopsaltmaskinen kör ut igen och halkbekämpar gång- och cykelbanorna.
 • 2017-01-13 07.48

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-01-13 07.46

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi sopsaltar våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-12 07.39

  Sopsaltmaskinen kör

  Vi kör med sopsaltmaskinerna på våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-12 07.35

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-01-11 11.54

  Halkbekämpning leder

  Vi saltar på gator med busstrafik och större genomfartsleder.
 • 2017-01-11 11.41

  Halkbekämpning på våra sopsaltditrikt

  Vi kör gång- och cykelvägar på våra sopsaltdistrikt.
 • 2017-01-11 09.17

  Sandning på söder

  Vi sandar övergången till Tappstället och skrapar snömodd på parkeringen.
 • 2017-01-11 09.14

  Snöröjning vid parkeringsförbud

  Vi skrapar bort snömodd där det är parkeringsförbud.
 • 2017-01-10 14.03

  Sopsaltmaskinen kör de prioriterade distrikten

  Vi halkbekämpar våra prioriterade gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-10 07.49

  Snöröjning vid parkeringsförbud

  Vi skrapar bort snömodd där det är parkeringsförbud.
 • 2017-01-10 07.45

  Bortforsling snöhögar i city

  Vi forslar bort snöhögar i city.
 • 2017-01-10 07.43

  Punktinsatser halkbekämpning

  Vi saltar Glomman, Marieberg, Kumlavägen, Bergavägen och Vivallaringen.
 • 2017-01-09 09.13

  Sandning av villagator

  Vi sandar villagator.
 • 2017-01-09 09.11

  Snöbortlastning

  Snöbortlastning i city och där parkeringsförbud råder görs under hela helgen på nattetid.
 • 2017-01-09 09.07

  Snöröjning av busshållsplatser

  Vi snöröjer busshållsplatser och handskottar trappor
 • 2017-01-09 09.04

  Snöröjning av alla gator

  Vi snöröjer alla gator
 • 2017-01-09 09.02

  Sopsaltmaskinerna kör

  Sopsaltmaskinerna kör sina distrikt.
 • 2017-01-09 09.00

  Halkbekämpning i city

  Röjning av snömodd och sandning i citykårnan.
 • 2017-01-09 08.57

  Snöröjning på gång -och cykelbanor

  Söröjning och sandning av alla gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-09 08.54

  Bussleder saltas

  Bussleder saltas
 • 2017-01-09 08.51

  Sopsaltmaskinerna kör sina distrikt

  Sopsaltmaskinerna kör sina distrikt
 • 2017-01-05 07.59

  Bortforsling av snö

  Vi kör bort snö från de centrala delarna.
 • 2017-01-05 07.57

  Sopsaltmaskinen kör våra sopsaltdistrikt

  Sopsaltmaskinen kör våra gång- och cykelbanor under hela kvällen och natten.
 • 2017-01-05 07.53

  Snöröjning och sandning gång- och cykelbanor

  Vi plogar och sandar våra gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-05 07.50

  Snöröjning och sandning bussleder

  Plogning och sandning busslederna.
 • 2017-01-04 14.38

  Sandning i city

  Vi sandar i city. 
 • 2017-01-04 14.35

  Underhåll halkbekämpning

  Vi plogar och sandar gång- och cykelbanor.
 • 2017-01-04 14.33

  Sandning villagator

  Tidigt torsdag morgon sandas villagatorna.
 • 2017-01-04 11.20

  Halkbekämpning

  Snöröjning pågår fortfarande.Vi sandar villagatorna. Trappor och busshållsplatser skottas och sandas. Tunnlar sandas.
 • 2017-01-04 11.09

  Snöröjning

  Vi snöröjer alla gator.
 • 2017-01-04 11.06

  Halkbekämpning  på våra sopsaltdistrikt

  Vi kör gång- och cykelvägar på våra sopsaltdistrikt.
 • 2017-01-03 13.19

  Snöröjning

  Enligt prognosen är det en del snö på ingång. Vi håller oss i beredskap för detta.
 • 2016-12-30 11.38

  Halkbekämpning

  Ingen halkbekämpning då det fortsätter vara plusgrader. Vi håller oss uppdaterade på väderfronten och är beredda om det förändras. Vi önskar våra medborgare ett Gott slut och ett Gott Nytt År!
 • 2016-12-27 08.01

  Halkbekämpning gång- och cykelbanor

  Vi kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-12-27 07.59

  Busslederna saltas

  Vi saltar gator och leder där busstrafiken går.
 • 2016-12-23 13.49

  Halkbekämpning

  Ingen halkbekämpning men vi följer väderutvecklingen. Passar samtidigt på att påminna om att ta det lugnt i jultrafiken. Vi önskar våra medborgare en riktigt God Jul!
 • 2016-12-19 10.23

  Bussgator saltas och sopsaltdistrikten körs

  Vi saltar bussgator och kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-12-15 16.30

  Villagatorna sandas

  Vi sandar villagator.
 • 2016-12-15 16.28

  Sandning i city

  Vi sandar i citykärnan.
 • 2016-12-15 16.26

  Saltning bussgator

  Vi saltar bussgatorna.
 • 2016-12-15 16.25

  Snöröjning där det är parkeringsförbud

  Vi snöröjer där det är parkeringsförbud.
 • 2016-12-15 16.23

  Sopsaltmaskinerna kör sina distrikt

  Vi kör med sopsaltmaskinerna.
 • 2016-12-14 10.42

  Sopsaltmaskinerna kör sina distrikt

  Vi kör med sopsaltmaskinerna.
 • 2016-12-14 10.38

  Saltning bussgator

  Vi saltar bussgatorna.
 • 2016-12-14 10.36

  Sandning gång- och cykelbanor

  Vi sandar alla gång- och cykelbanor.
 • 2016-12-14 10.34

  Snöröjning där det är parkeringsförbud

  Vi snöröjer där det är parkeringsförbud.
 • 2016-12-13 08.27

  Snöröjning

  Vi snöröjer på gator i och omkring city där parkeringsförbud råder
 • 2016-12-13 08.24

  Sandar i city

  Vi sandar i citykärnan
 • 2016-12-13 08.22

  Vi saltar rondeller och broar

  Vi saltar ytor där halkan ofta slår till
 • 2016-12-13 08.12

  Vi sopsaltar våra sopsaltdistrikt

  Sopsaltmaskinerna kör för fullt på sina distrikt
 • 2016-12-12 08.46

  Snöröjning och sandning

  Vi snöröjer och sandar alla gator och gång- och cykelvägar.
 • 2016-12-12 08.43

  Sopsaltdistrikten körs

  Vi kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-12-12 08.41

  Bussgator saltas

  Vi saltar gator där bussarna går.
 • 2016-12-12 08.39

  Sopsaltdistrikten körs

  Vi kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-12-12 08.38

  Sopsaltdistrikten körs

  Vi kör sopsaltdistrikten.
 • 2016-12-12 08.36

  Bussgator saltas

  Vi saltar alla bussgator
 • 2016-12-12 08.34

  Sopsaltdistrikten körs

  Vi kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-12-07 09.53

  Halkbekämpning gång- och cykelbanor

  Vi kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-12-07 09.49

  Bussleder saltas

  Vi saltar gatorna där bussarna kör.
 • 2016-12-05 14.02

  Villagator sandas

  Vi sandar villagator.
 • 2016-12-05 14.01

  Citykärnan sandas

  Vi sandar på drottningatan och storgatan
 • 2016-12-05 13.56

  Snöröjning och sandning Vintrosa

  Vi snöröjer och sandar gång- och cykelvägar i Vintrosa
 • 2016-12-05 13.38

  Bussleder saltas

  Vi saltar vägarna där bussen går
 • 2016-12-05 13.36

  Vi kör våra sopsaltdistrikt

  Vi kör våra sopsaltdistrikt på gång- och cykelbanor
 • 2016-11-25 11.18

  Halkbekämpning på bussleder

  Vi saltar gator och leder där busstrafiken går.
 • 2016-11-25 11.16

  Halkbekämpning på våra sopsaltdistrikt

  Vi kör våra sopsaltdistrikt.
 • 2016-11-24 11.42

  Halkbekämpning på sopsaltdistrikten

  Vi kör våra sopsaltdistrikt som du kan läsa mer om här
 • 2016-11-11 14.37

  Ingen halkbekämpning

  Den förväntade ishalkan uteblev och termometern höll sig på plusgrader.
 • 2016-11-09 14.53

  Halkbekämning på våra sopsaltdistrikt

  Våra sopsaltmaskiner rullar igång på sina distrikt.

Senast uppdaterad: 20 april 2017

Publicerad: 10 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se