På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Sortera och återvinn ditt avfall

Använd återvinningsguiden för att se hur du sorterar ditt avfall.

Saknar du ett sökord, är informationen otydlig eller har du andra synpunkter på återvinningsguiden? Hör av dig till oss och berätta.

Lämna ditt farliga avfall till Farligt avfall-bilen!

Vecka 19–20 är det dags igen för Farligt avfall-bilen att åka runt och samla in farligt avfall, trasig småelektronik och gamla mediciner, så passa på att rensa städskåp, förråd och badrum! Farligt avfall-bilen kör runt till fler än 30 platser i Örebro kommun från 8–18 maj. Mer information hittar du under rubriken Farlig avfall längre ner på sidan.

Här kan du lämna ditt avfall

På kommunens återvinningscentraler kan hushåll kostnadsfritt lämna sorterat och återvinningsbart avfall. I Örebro finns även ett fyrtiotal återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar.

En lista på kommunens återvinningscentraler och öppettider för återvinningscentralerna hittar du här.

Om du inte har möjlighet att själv lämna grovavfall till en återvinningscentral, kan du beställa hämtning mot en avgift. Läs mer under rubriken Grovavfall nedan.

På en återvinningsstation kan hushåll lämna tidningar och förpackningar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (Fti) som har hand om återvinningsstationerna.

Så här sorterar du ditt avfall

Matavfall

Så här sorterar du ditt matavfall

Exempel på vad du kan lägga i matavfallspåsen

 • Matrester, tillagade och råa av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, ost, mjöl, ris och pasta.
 • Kött- och fiskben, fiskrens och skaldjursrester.
 • Frukt, ägg- och grönsaksskal.
 • Bröd, kex, kakor och bullar.
 • Kaffe- och tesump, kaffe- och tefilter.
 • Mindre växtdelar (inte kvistar, grenar och jord)
 • Hushållspapper och servetter.
 • Popcorn, godis och choklad.
 • Matfett från matlagning, urtorkat med hushållspapper. Läs mer om hur du tar hand om ditt matfett på bästa sätt. (pdf, 1.5 MB)
 • Tänk på att cigarettfimpar, tuggummi och snus inte ska slängas i matavfallet.

Vad händer med matavfallet?

Läs mer om hur vi arbetar med matavfall här.

Restavfall

Restavfall är det avfall som blir kvar efter du har sorterat ut förpackningar, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Restavfallet skickas till förbränning. Vid förbränningen utvinns energi i form av fjärrvärme och elektricitet.

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet

Hjälp oss genom att emballera ditt avfall på rätt sätt

När vi ska hämta ditt avfall så är det viktigt att det är väl emballerat i till exempel en plastpåse som är ordentligt hopknuten. På så sätt undviker vi nedskräpning vid hämtningstillfället.

Särskilt viktigt är det med t.ex. aska, slipdamm, sot och sågspån som kan vålla andningsproblem hos vår hämtpersonal och dessutom komma in i bilens ventilationssystem.

Färgsortering

Glöm inte att göra dubbelknut på påsen!

Avfall som ligger löst i kärlet ställer till problem i färgsorteringen. Det är därför viktigt att lägga allt avfall i påsar och göra dubbelknut på dem.

En man som knyter dubbelknut på en avfallspåse.

Gör en dubbelknut på påsarna innan du lägger dem i kärlet.

Vad innebär färgsortering?

Sortera i färgade påsar

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Tidningar

Färgsorteringsguide (pdf, 837.5 kB)

De färgade påsarna lägger du i ditt gröna avfallskärl tillsammans med restavfallet. Det är enkelt och miljövänligt, du slipper åka iväg till en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Matavfallet lägger du i den bruna tunnan som vanligt.

Glas

Sortera i färgat och ofärgat glas och lämna till återvinning på en återvinningsstation.

Lämna på en återvinningstation eller återvinningscentral

Du kan naturligtvis också lämna förpacknings- och tidningsavfall på någon av återvinningsstationerna eller på en återvinningscentral.

Två minuter om färgsortering

Teckenspråkstolkad version av filmen

Två soptunnor med soppåsar i olika färger runt om.

Grön tunna för färgade påsar och restavfall. Brun tunna för matavfall.

Färgsortering för villor och fritidshus

För de som bor i lägenhet har det sedan länge funnits ett väl utbyggt system för källsortering, men för boende i villor och fritidshus har ett liknande system saknats.

Alla villaägare i Örebro kommer att erbjudas möjligheten att färgsortera. De första villägarna börjar färgsortera i november 2015 och under våren 2016 kommer alla villaägare att ha den möjligheten.

Du behöver inte anmäla intresse för färgsortering. Vi skickar ut brev med information till alla berörda hushåll.

Hur får jag nya påsar när jag färgsorterar?

Från den 1 februari 2016 levererar posten de färgade påsarna. Innan du får slut på någon av påsarna så hänger du en av den färg du behöver på din brevlåda. Posten levererar sedan nya påsar till dig inom tre dagar.

Avfallsanläggning med optisk sortering

Färgsorteringen är ett samarbete mellan Örebro kommun och Eskilstuna Energi och Miljö. Eskilstuna har sedan 2010 en anläggning för optisk sortering. Det innebär att vi inte behöver bygga en ny anläggning utan Örebros färgsorterade förpackningar tas om hand i Eskilstuna. Tidigare har vi skickat restavfallet för förbränning till Linköping nu skickas förpackningarna till Eskilstuna och det är lika långt.

Vad händer med sen med påsarna?

Påsarna sorteras optiskt utifrån färg. Förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar sorteras och återvinns. Övrigt avfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Blir det dyrare för mig?

Avfallstaxan kommer inte att höjas. Om du behöver ett större kärl eller tätare hämtningsintervall blir det dyrare.

Det finns många tips och tricks för att minska storleken på förpackningar. Titta gärna på filmerna i högerspalten under rubriken länkar. När alla villahushåll är igång med färgsorteringen kommer mer information. Så ett tips är att ha lite is i magen och prova först innan du gör någon förändring i ditt abonnemang!

Miljövänlig sortering

Genom en effektivare sortering kan vi öka materialåtervinningen och minska villaägarnas andel av osorterade förpackningar och tidningar i restavfallet.

Plastpåsarna som används rivs upp och återvinns till nya plastprodukter.

Använd återvinningsguiden, där du kan söka på olika avfall och få veta hur det ska sorteras.

Hur ska värmeljuskoppar sorteras?

I Örebro kan hushåll med färgsortering lämna värmeljuskoppar
av aluminium i den grå påsen för metallförpackningar. Övriga hushåll kan sortera ut värmeljuskoppen och lämna den på en återvinningscentral i containern för metallskrot.

Kom ihåg att peta loss vekeshållaren innan du slänger värmeljuskoppen!

När metallen ska återvinnas används en magnetisk avskiljning
för att sortera ut plåt. Värmeljuskoppen är gjord av aluminium och vekeshållaren är i plåt. Och om den sitter kvar avskiljs inte aluminiumet som är så lätt att det följer med i den magnetiska avskiljningen. Plåt smälter vid mycket högre temperatur, vilket gör att aluminiumet då brinner upp och förångas istället för
att återvinnas.

Trädgårdsavfall

Det finns olika möjligheter för dig att ta hand om ditt trädgårdsavfall. Du kan kompostera det själv hemma i trädgården eller beställa ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfallet. Du kan också köra ditt trädgårdsavfall till en av kommunens återvinningscentraler eller till ett ris- och kompostupplag. Du får inte lägga trädgårdsavfall i ditt gröna kärl för restavfall.

Vad är trädgårdsavfall?

Med trädgårdsavfall menar vi ris, buskar, grenar, träd, löv, gräs, växter, mindre mängder av frukt och mossa.

Kompostera trädgårdsavfallet själv

Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som man kan använda istället för konstgödsel och torv. Läs mer om hur du kan kompostera ditt trädgårdsavfall.

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall

Den som inte vill eller kan kompostera sitt trädgårdsavfall själv kan beställa abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Beställ abonnemanget via e-tjänsten Mitt avfallsabonnemang eller genom att kontakta Servicecenter.

Taxa för hämtning av trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall vecka 13–48 (kostnad per säsong)

240 liters kärl, hämtning varannan vecka 803 kronor.
240 liters kärl, hämtning var fjärde vecka 516 kronor.

Hämtning av trädgårdsavfall året runt (kostnad per år)

240 liters kärl en gång i veckan 2 149 kronor.
240 liters kärl varannan vecka 1 201 kronor.

Priserna är inklusive moms. Hela avfallstaxan hittar du här.

Det här får du lägga i kärlet

Löv, gräs, kvistar, buskklipp, sågspån, bark, ogräs samt en mindre mängd kasserad frukt och grönsaker från trädgården. Grenar och kvistar får inte vara längre än 30 centimeter.

Kärlet ska vara fritt från

Jord, grus, sand, sten, stubbar och betong.

Tänk på att inte lasta för tungt

Mindre mängder fallfrukt kan du även lägga i ditt bruna kärl för matavfall. Kom ihåg att inte lasta kärlet för tungt. Är tunnan för tung kan vi nämligen inte tömma den. Ett annat tips är att sprida ut fallfrukten över flera tömningstillfällen eller att lämna den på någon av kommunens ristippar eller återvinningscentraler.

Lämna trädgårdsavfall på kommunens återvinningscentraler eller ris- och kompostupplag

Ett alternativ till egen kompostering eller hämtning är att lämna det på en återvinningscentral eller ett ris- och kompostupplag.

Dela upp ditt trädgårdsavfall i:

Ris

Grenar, buskar och träd

Kompost

Gräs, löv, frukt, mossa och växter.

Det är viktigt att du sorterar rätt, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt. Skilj på ris och kompost och se till att båda delarna är fria från jord, grus, sand, sten, stubbar och betong.

Du hittar ris- och kompostupplagen i våra kartor. Klicka på Kartor i högerspalten och välj Ris och kompost.

Beställ enstaka hämtning

Har du tillfälligt en stor mängd trädgårdsavfall kan du kontakta Servicecenter och beställa hämtning mot en avgift.

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall

 • Elavfall, t ex batterier, ljuskällor/lampor och elektroniska prylar som mobiltelefoner, leksaker med sladd/batteri, hårtork, tv, dammsugare och så vidare.
 • Lösningsmedel för rengöring, spädning med mera, t ex tändvätska, lacknafta, Klorin, glykol. Även pulvriserade medel, t ex propplösare. Glöm inte nagellacket!
 • Färg-, lim- och lackrester i burk eller som spray.
 • Bekämpningsmedel, t ex råttgift, insekts- och växtdödare.
 • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin.
 • Läkemedel. Gamla läkemedel ska lämnas till apoteket, återvinningscentralen eller till Farligt avfall-bilen.

Var lämnar jag farligt avfall?

I återvinningsguiden kan du söka fram hur du sorterar bland annat farligt avfall. Lämna det sedan till någon av våra återvinningscentraler.

Förpacka det farliga avfallet väl, gärna i originalförpackning, och märk upp med vad det innehåller. Maxvikt per förpackning är 15 kilo.

Hämtning av elavfall (och grovavfall)

Vi har en tjänst för hämtning av större elavfall samt en tjänst där vi hämtar grovavfall inklusive större elavfall. För mer information, pris och beställning läs mer under rubriken Grovavfall.

Hämtning av farligt avfall och smått elavfall

Du som bor i villa eller fritidshus kan beställa hämtning av farligt avfall och smått elavfall. Förpacka farligt avfall ordentligt så det inte läcker, och märk upp med vad det innehåll om originalförpackningen saknas.

Lämna till farligt avfall-bilen

Det ska vara enkelt att göra rätt. Ta med dig ditt farliga avfall till Farligt avfall-bilen när den kommer till ditt område. Vi åker runt i kommunen under maj och september/oktober varje år.

Läs mer och se schemat för våren 2017.

Det här kan du lämna:

 • Farligt avfall, t ex lösningsmedel, målarfärg, lack/lasyr, penseltvätt och träolja. Förpacka farligt avfall ordentligt så det inte läcker, och märk upp med vad det innehåll om originalförpackningen saknas.
 • Smått elavfall, upp till 25 cm i storlek. T ex batterier, lågenergilampor, elektroniska leksaker, elvispar, hårtorkar och mobiltelefoner. Vi kan tyvärr inte ta emot större elavfall och vitvaror vid Farligt avfall-bilen.
 • Överblivna läkemedel.
Grovavfall

Grovavfall är avfall som är tungt och skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan till exempel vara möbler, barnvagnar, stora leksaker, cyklar, skottkärror och hammockar.

Lämna kostnadsfritt på en återvinningscentral

Hushåll kan kostnadsfritt lämna sitt grovavfall på någon av kommunens återvinningscentraler.

Om du inte har möjlighet att själv lämna grovavfall till en återvinningscentral, kan du beställa hämtning mot en avgift.

Det finns två olika tjänster att välja mellan. Beställer du ”Grovavfallshämtning i bostaden” får du grovavfallet hämtat i din bostad. Beställer du istället "Grovavfallshämtning” så måste du bära ut grovavfallet innan hämtningen.

1. Grovavfallshämtning i bostaden

Grovavfallshämtning i bostaden innebär att vi går in och bär ut fem enheter (till exempel en bokhylla, en fåtölj, en säng och två sängbord) när vi hämtar hemma hos dig. Det kostar 500 kronor för att få fem enheter hämtade, bärhjälp ingår. Om du vill ha fler än fem enheter hämtade tillkommer en kostnad på 50 kronor per extra enhet. Föremålen ska vara framplockade, och vid behov förpackade. Den här tjänsten kan inte användas som flyttservice eller hämtning av dödsbon.

Vidare till Åternyttan

Om du vill boka grovavfallshämtning i bostaden gör du det genom e-tjänsten Beställ hämtning av grovavfall mot avgift som länkas ovan. Du blir sedan kontaktad av Karlstad Express, som sköter hämtningen av grovavfall, för att boka in en tid för hämtning. Karlstad Express hämtar sedan föremålen och lämnar dem på Åternyttan, för att se om de går att återanvända. I sådana fall kommer de att säljas som second-hand, annars återvinns föremålen.

Avgift för grovavfallshämtning i bostaden

Fem enheter: 500 kronor.
Tillägg för extra enheter: 50 kronor per enhet.

Exempel på fem enheter

1 soffbord, 1 soffa, 1 säng, 2 sängbord = 5 enheter
1 bokhylla, 2 fåtöljer, 1 tavla och 1 kartong med böcker = 5 enheter

Så här går det till - grovavfallshämtning i bostaden

 • Du använder e-tjänsten Beställ hämtning av grovavfall.
 • Karlstad Express kontaktar dig och bokar tid för hämtning.
 • De hämtade föremålen går via Åternyttan till second-hand, eller vidare till återvinning.
 • Örebro kommun fakturerar dig.

2. Grovavfallshämtning

Bor du i villa eller lägenhet kan vi hämta grovavfall på till exempel garageuppfarten, din parkering eller i anslutning till miljörummet. Väljer du denna tjänst går vi inte in i bostaden och hämtar. Du beställer hämtning genom e-tjänsten Beställ hämtning av grovavfall som länkas ovan. Verksamheten återkommer för överenskommelse om var och när vi hämtar ditt grovavfall. Vi hämtar inom fem arbetsdagar. Grovavfallet återvinns direkt, det går inte via Åternyttan.

Avgift för hämtning av grovavfall

Minimiavgift: 500 kronor för upp till tre kubikmeter grovavfall.

Tillägg för extra kubikmeter: 100 kronor per kubikmeter.

Så här går det till - grovavfallshämtning

 • Du använder e-tjänsten Beställ hämtning av grovavfall.
 • Avfalls kundservice kontaktar dig och bokar tid för hämtning.
 • Vi hämtar grovavfallet inom fem arbetsdagar.
 • Örebro kommun fakturerar dig.
Elavfall

Elavfall är en typ av farligt avfall som kan påverka växter, djur och människor negativt om det kommer ut i naturen. Det ska sorteras separat. Mycket av den metall och elektronik som finns i avfallet återvinns. Till exempel så återvinns järn, bly, zink och nickel från batterier samt glas och metaller från ljuskällor. Kvicksilver om­händertas och kan användas i nya ljuskällor. Resten förbränns och används för energiutvinning.

Exempel på elavfall

 • Batterier.
 • Ljuskällor, t.ex. LED-lampor och lysrör.
 • Elektroniska prylar som mobiltelefon, leksaker med sladd/batteri, fjärrkontroll, hårtork, tv-spelskonsol, tv, dammsugare, kyl, frys, tvättmaskin och så vidare.
 • Vi talar ibland om smått elavfall, och då avses batterier, ljuskällor samt elektroniska prylar upp till 25 centimeter i storlek.

Vi har en tjänst för hämtning av större elavfall samt en tjänst där vi hämtar grovavfall inklusive större elavfall. För mer information, pris och beställning klicka på "Beställ hämtning av grovavfall eller elavfall".

Lämna till Farligt avfall-bilen

Läs mer om Farligt avfall-bilen på sidan under rubriken Farligt avfall.

Lämna batterier på en återvinningsstation

På återvinningsstationerna, som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, finns det holkar för mindre batterier. Du hittar närmaste återvinningsstation på FTI:s webbplats.

Insamling i miljörum

Många flerbostadshus har särskild insamling av smått elavfall (upp till 25 centimeter) i egna miljörum.

Lämna på återvinningscentral

Lämna elavfallet till någon av våra återvinningscentraler.

För dig med verksamhet som använder större elektriska installationer utan producentansvar, lämnas det på Atleverkets avfallsanläggning mot avgift.

Insamling i fysiska butiker

Livsmedelsbutiker

Batterier, ljuskällor och småelektronik kan lämnas i vagnar eller vägghyllor i många av Örebros livsmedelsbutiker. Här kan du lämna:

 • Coop Baronen, Tackjärnsgatan 11
 • Coop Forum, Marieberg
 • Coop Konsum, Höglundagatan 17-19
 • Ica Maxi Eurostop, Boglundsgatan 2
 • Ica Nära Glansen, Eldvallagatan 2 Glanshammar
 • Ica Nära Falken, Skolgatan 4 Vintrosa
 • Ica Supermarket Ekershallen, Kilsgatan 7
 • Ica Supermarket Parken, Adolf Mörners Plan 4 Adolfsberg
 • Ica Supermarket Odenhallen, Valstavägen 1 Odensbacken
 • Willys, Almby, Tingslagsgatan 7

På dessa ställen finns batterirör för insamling av förbrukade batterier:

 • Cirkle K Österplan, Hjälmarvägen 2
 • Fotosjuan, Engelbrektsgatan 26
 • Netonnet, Åbyvägen 1
 • Toyotacenter, Bäckvägen 62

Butiker som säljer elprodukter

Elavfall omfattas av producentansvar. Från den 1 oktober 2015 ska butiker som säljer elprodukter kostnadsfritt ta emot en uttjänt elprodukt som avfall, om du vid samma tillfälle köper en ny elprodukt med samma funktion som den gamla.

Exempel: Du köper en ny brödrost. Vid samma tillfälle kan du ta med din gamla brödrost och lämna in den för återvinning till butiken.

Vissa av dessa butiker kommer också att ha kostnadsfri insamling av smått elavfall. För mer information se karta med insamlingsplatser på Elektronikåtervinning i Sverige. Klicka på kartpunkterna för Örebro.

Åternyttan

Fundera gärna innan du kastar något om det istället går att återanvända. Skänk det i så fall gärna till någon hjälporganisation, till exempel via Åternyttan som finns på alla Återvinningscentraler.

På Åternyttan tar vi emot det mesta från kläder till möbler, stort som smått, bara det går att sälja i föreningarnas butiker. Tänk på att vi inte tar emot vitvaror på Åternyttan. Möbler och större saker lämnas till Åternyttan på Mellringe. Är du osäker kan du fråga någon av föreningarna som gör bedömningen.

Principen för vilka saker du kan skänka på Åternyttan är densamma som om du lämnar till någon av föreningarnas ordinarie inlämningsställen. Tänk på att det bara är hela, rena och fungerande saker, möbler och kläder som är möjliga att sälja vidare.

Åternyttan på Mellringe återvinningscentral bemannas enligt ett rullande schema av hjälporganisationerna Bra och Begagnat, Myrorna och Röda Korset. På de övriga återvinningscentralerna lämnar du ditt bidrag i åternyttans container.

När finns de olika föreningarna där?

Med reservation för ändringar.

Bra och Begagnat

Veckorna: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 och 50.

Myrorna

Veckorna: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, och 51.

Röda Korset Örebro

Veckorna: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, och 52.

Hitta hit

Läkemedel

Lämna läkemedel till apotek

Läkemedel omfattas av producentansvar, lämna därför gamla läkemedel till närmsta apotek.

Senast uppdaterad: 21 april 2017

Publicerad: 12 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se