Starta och driva företag

Här finns information både för dig som är intresserad av att starta ett företag och för dig som redan driver ett företag.

Bra mallar för att skapa eller se över din affärsplan, samt registrera företag finner du på foretagarskolan.se länk till annan webbplatssamt verksamt.se.länk till annan webbplats

Rådgivning till nya företagare hos Almi Företagspartner Örebro

Almis nyföretagarrådgivning ger råd och stöd när du ska starta ett företaglänk till annan webbplats. Du får hjälp att ta fram eller förbättra din affärsplan, och att analysera kundernas behov och dina marknadsförutsättningar. Almi ger nyföretagarservice inom Örebro kommun på uppdrag av kommunen. Tjänsten är kostnadsfri för dig.

Andra bra kontakter

Det finns många organisationer som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta eget företag. Här är några fler du kan vända dig till om du har frågor kring rådgivning, finansiering m.m. För dig som redan har ett etablerat företag, kan du t.ex. få råd och stöd kring kompetensutveckling och rekrytering.

Arbetsförmedlingen

Erbjuder stöd och service vid frågor om att starta och driva företag.  Arbetsförmedlingens webbplats.länk till annan webbplats

Cityakademin (Örebro kommun)

Cityakademin är kommunens lärcentrum. Här kan du få stöd och råd i frågor om kompetensutveckling. Här kan du läsa mer.

City Örebro

City Örebro är en medlemsorganisation för alla näringsidkare i stadskärnan.  City Örebros webbplats.länk till annan webbplats

Coompanion

Rådgivning för er som vill starta eller redan driver ett kooperativt företag. Coompanions webbplats.länk till annan webbplats

Drivhuset

Är en resurs för dig som studerar vid Örebro universitet. Drivhusets webbplats.

Enterprise Europe Network

Ger information och vägledning till företag i EU-relaterade frågor. Enterprise Europe Network.länk till annan webbplats

Exportrådet

Kan hjälpa dig om du vill starta eller redan driver ett exportföretag. Exportrådets webbplats.länk till annan webbplats

Företagarna Örebro län

Är en intresseorganisation som driver företagsfrågor.
Företagarna Örebro länlänk till annan webbplats.

Handelskammaren Mälardalen

Är en privat näringslivsorganisation i Örebro och Västmanlands län. Handelskammaren Mälardalens webbplatslänk till annan webbplats.

Inkubera

Fokuserar på innovativa affärsidéer och du kan få hjälp av dem att utveckla din nyskapande idé. Inkuberas webbplats.länk till annan webbplats

Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum

Syftar till att hjälpa dig som är invandrare att starta och utveckla ditt företag. Läs mer på IFS webbplatslänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Örebro län

Kan bland annat hjälpa dig med finanisering i form av företagsstöd. Länstyrelsen i Örebros webbplats.länk till annan webbplats

Region Örebro län

Arbetar med regionala utvecklingsfrågor i dialog med näringslivet. Region Örebro läns webbplats.länk till annan webbplats

Stadsbiblioteket (Örebro kommun)

Stadsbiblioteketlänk till annan webbplats kan du söka i databaser med företagsfakta m.m. Här finns också böcker för dig som vill starta eget.

Skatteverket

Anordnar bland annat informationsträffar för blivande företagarelänk till annan webbplats.

Startcentrum Örebro Region AB

Kan hjälpa dig med information, rådgivning och utbildning när du vill starta eget. Startcentrums webbplats.länk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv

Företräder små, medelstora och stora företag och arbetar för ett bättre företagsklimat. Svenskt Näringslivs webbplatslänk till annan webbplats.

Tillväxtalliansen

För entreprenörer av entreprenörer med näringslivet som drivande kraft.
Tillväxtalliansens webbplats.länk till annan webbplats

Ung företagsamhet

Ett utbildningskoncept  där du som gymnasieelev kan få hjälp att starta ett UF-företag. Ung Företagsamhets webbplatslänk till annan webbplats.

Har du frågor om tillstånd och regler, kontakta kundtjänst så hjälper vi dig rätt.

Örebro Promotion

Har gått samman med Handelskammaren Mälardalen, se högre upp i listan.

Örebro kommun

Kan hjälpa dig med information, kontakter, nätverk, etableringsfrågor, ledig mark och lokaler m.m. Kontakta kommunens kundtjänst, så hjälper vi dig rätt.

Örebro universitet

Kan hjälpa dig om du vill diskutera utbildningsbehov, samarbetsformer m.m.Universitetets webbplats.länk till annan webbplats

Andra bra länkar:

Bolagsverket länk till annan webbplats
Hitta revisorlänk till annan webbplats
Nyföretagarcentrumlänk till annan webbplats
Nytt företag länk till annan webbplats
Patent- och registreringsverket - PRVlänk till annan webbplats
Startaegetinfolänk till annan webbplats
Svenska Uppfinnareföreningenlänk till annan webbplats
Tillväxtverketlänk till annan webbplats
Verksamtlänk till annan webbplats

11 april 2016 • 13.53

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats