Behandling för ungdomar

Det finns olika former av behandlingar för ungdomar. Det är skillnad mellan så kallad öppenvård, där du själv kan ta kontakt, och vård där du blir placerad via socialtjänsten.

Öppenvårdsgruppen/skolverksamheten

Arbetar med ungdomar i åldern 13–19 år och deras familjer. Problem kan röra allt från relations- eller kommunikationssvårigheter i familjen till individuella svårigheter av olika slag.

Vi erbjuder ungdomar och föräldrar öppenvårdsbehandling för ungdomar med alkohol-, spel- och/eller narkotikaproblem. Vi utför även urinprovstester.
Enskilda samtal och familjesamtal är delar i behandlingen.

Vi ansvarar för ungdomsvård och ungdomstjänst.

Skolverksamheten arbetar med utbildning och information kring ungdomar och missbruk och samarbetar med gymnasieskolorna.

Gruppen får uppdrag från socialkontoret men det finns också möjlighet att ta egen kontakt när det gäller missbruk.

Adress: Järntorgsgatan 1, Örebro.
Kontaktperson: Gruppledare

Behandlingshem

Placering på behandlingshem kräver beslut från socialtjänsten.

OT-gruppen

OT-gruppen är ett behandlingshem med tolv platser, varav åtta dygnet runt-platser samt en akutplats. Det ligger i bostadsområdet Varberga. Arbetet bygger på en psykodynamisk grundsyn och bedrivs efter miljöterapeutiska principer.

Adress: Varbergagatan 71, Örebro
Kontaktperson: Föreståndare.

Multigruppen

Multigruppen är ett behandlingshem med sex dygnet runt-platser varav en är akutplats. Det ligger i Mellringe. Arbete sker utifrån en kognitiv grundsyn och bedrivs utifrån olika kognitiva beteendeterapeutiska metoder (exempelvis ART, CRA med flera).

Adress: Mellringevägen 94, Örebro
Kontaktperson: Föreståndare.

28 februari 2014 • 11.09

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7–17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10–17

Teckenspråk

211000@orebro.se

Politiskt ansvar

Socialnämd väster

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola