Solkarta

Förklaring till solkartan

Solen är en stark och förnybar energikälla. Solkartan över Örebro visar vilka förutsättningar du som privatperson eller företag har för att med hjälp av solen producera el eller värme.

Du bör vara medveten om solkartans begränsningar. Beräknade värden är en uppskattning som baseras på modellberäkningar.

Så här går du tillväga för att se dina förutsättningar för elproduktion

  1. Sök rätt på aktuell byggnad (genom kartan eller genom att söka på adress)
  2. Klicka på byggnaden för att se dess solinstrålning
  3. Klicka på länken”Beräkna din solel- eller solvärmeproduktion”
  4. Fyll i om du är privatperson eller företag
  5. Fyll i om intresset är solel eller solvärme
  6. Klicka på den solinstrålning som motsvarar aktuell takyta för solel eller solvärme
  7. Utläs årlig energiproduktion och ekonomisk besparing
RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats