Synpunkter och felanmälan

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas.

Felanmälan

Via formuläret för felanmälan kan du rapportera fel, t.ex på

  • Lekplatser och parker.
  • Klotter.
  • Vinterväghållning och sandupptagning.
  • Trafik och parkering.
  • Belysning och trafiksignaler.
  • Gator och vägar.

Du kan också kontakta Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till 019-18 56 30.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Vatten, avlopp, vattenläckor

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till VA–jouren på 019-18 56 30.

Hantering av synpunkter och felanmälan

Alla synpunkter och felanmälningar registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Du som lämnar en synpunkt och anger ditt namn och kontaktuppgifter får inom fem dagar ett svar – antingen från Servicecenter eller från den handläggare som tar hand om din synpunkt. För felanmälningar garanterar vi ingen återkoppling.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Synpunkter och felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Senast uppdaterad: 18 april 2017
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?