På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Taxor och avgifter - Omsorg och stöd

I Örebro kommun finns en vård- och omsorgstaxa som gäller hemvård, hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och vårdboende. Det finns även en taxa som reglerar avgiften för serviceinsatser utan behovsprövning, så kallat biståndsbeslut.

Vad innebär taxan?

Individuell biståndsbedömning

Vård- och omsorgstaxan innebär att du efter individuell biståndsbedömning kan få hjälp med service, personlig omvårdnad och trygghetslarm. Du får i regel då betala en avgift för detta. Avgiften gäller även hemsjukvård, förutom insatser från arbetsterapeut som är avgiftsfria. Om du flyttar till vårdboende betalar du en vårdavgift.

Serviceinsatser utan biståndsbeslut

Taxa för serviceinsatser utan biståndsbeslut innebär att du som är 75 år och äldre kan få köpa upp till 8 timmars service per månad utan att ditt behov prövas. Du får i regel då betala en avgift för detta. Läs mer om dessa servicetjänster här.

Du kan även beställa en Servicekatalog från Servicecenter, ring 019‑21 10 00.

Två olika taxor

De två taxorna innebär att du inte behöver betala mer än ett visst belopp per månad. Beloppet beror på din ekonomiska situation. Taxorna har beslutats politiskt av Kommunfullmäktige.

Vad kostar det att få vård och omsorg?

Hur stor avgift du ska betala beror på dina inkomster, vad din bostad kostar och hur många timmar du har hjälp varje månad. Med inkomst menas olika pensioner, bostadstillägg, räntor m.m.

Oberoende av hur mycket hjälp du har och vilka dina inkomster är, så tas hänsyn till att du har utgifter för hyra och personliga utgifter som livsmedel, kläder, medicin, läkarvård, färdtjänst och tv.

Det belopp du beräknas behöva till personliga utgifter förutom hyran är uträknat av konsumentverket och kallas förbehållsbelopp. Om du har dyrare levnadsomkostnader på grund av sjukdom som inte är tillfälliga, kan du ansöka om ett högre förbehållsbelopp. Detta gäller utgifter som är högre än 200 kr per månad.

Vad händer när avgiften ska bestämmas?

Blankett för ansökan

Din biståndshandläggare, distriktssköterska eller enhetschef lämnar blanketten "inkomstförfrågan" till dig när du fått beslut om hemvård, hemtjänst, hemsjukvård eller vårdboende. Blanketten ska fyllas i och skickas till avgiftshandläggarna.

Blanketten finns i blankettarkivet. Du kan även kontakta Servicecenter på telefon 019-21 10 00 och få blanketten hemskickad.

Skriftligt avgiftsbeslut

Du får sedan ett skriftligt avgiftsbeslut hemskickat där du ser hur mycket du ska betala för den hjälp du får.

Nedanstående avgifter gäller till och med 28 februari. Från första mars gäller nya avgifter. (pdf, 101 kB)

Avgifter och kostpriser

Insatser utan biståndsbeslut

Serviceinsatser utan biståndsbeslut:

184 kr per timme

Städ, tvätt och inköp för medboende på vård- och omsorgsboende:

552 kr per månad

Aktiviteter för anhöriga och medboende på vård- och omsorgsboende:

300 kr per månad

Trygghetslarm

Analoga och via GSM:

150 kr per månad

Larminsats:

308 kr per timme

Hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst:

308 kr per timme

Hemsjukvård:

308 kr per timme oavsett omfattning

Kostpriser

Måltider i vård- och omsorgsboende:

2 940 kr per månad

Måltider på korttidsplats:

98 kr per dag

Lunchlåda, sjudagarabonnemang med en lunchlåda varje dag:

1 668 kr per månad, ca 55 kr per lunchlåda

Lunchlåda, femdagarsabonnemang med en lunchlåda måndag-fredag:

1 300 kr per månad, ca 60 kr per lunchlåda

Lunchlåda, enstaka lunchlåda:

65 kr per lunchlåda

Minimibelopp, personer äldre än 65 år

Ensamstående:

5 001 kr per person

Sammanboende makar/sambor

4 225 kr per person

Maxavgift

Vård i vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och serviceinsatser utan biståndsbeslut:

1 991 kr per månad

Måltider i dagvården, beslut enligt SoL eller HSL

Lunch:

38 kr per portion

Kvällsmål:

22 kr per portion

Kaffe, inkl kaffebröd:

12 kr per portion

Måltider i dagcentral, inte i biståndsbeslut, belopp inklusive moms

Lunch, enstaka portioner:

53 kr

Lunch, debitering via räkning:

48 kr

Lunchkuponger 10 st. Gäller i servering där blocket köpts:


480 kr

Hur får jag veta mer?

Kontakta servicecenter

Senast uppdaterad: 10 februari 2017

Publicerad: 4 juli 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta Örebro kommun

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se