På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Aktivitetsstöd för föreningar för äldre

Föreningar, organisationer, råd och grupper som bedriver aktiviteter riktade till äldre (personer över 65 år) kan söka aktivitetsstöd hos Örebro kommun.

Syftet med stödet är att främja frivilliginsatser som har stort värde, bl. a. som förebyggande verksamhet, komplement till kommunens äldreomsorg eller som stöd till äldre med särskilda behov.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för aktivitetsstöd är 15 oktober 2016.

Ansökan

Du ansöker genom e-tjänsten som länkas ovan.

Allmänna regler för aktivitetsstöd
 • Budget för aktivitetsstöd fastställs årligen av nämnd och maxbelopp per ansökan är för året 25 000 kr.
 • Ansökan om aktivitetsstöd ska vara förvaltningskontoret vård och stöd tillhanda senast den 15 oktober året innan verksamheten ska genomföras.
 • Senare inkommen ansökan behandlas inte.
 • Söks på särskild blankett.
 • Efterfrågade handlingar ska bifogas till ansökan.
 • Ansökan prövas av den nämnd i vars geografiska område aktiviteterna bedrivs.
 • Prövning och beslut sker av vård och omsorgsnämnd väster. Lokala pensionärsråden informeras om beslut.
 • Beslut meddelas skriftligt under januari månad.
 • Beviljade aktivitetsstöd följs upp årligen.
 • För förening och råd som upphör med sin verksamhet eller som inte uppfyller grundvillkoren för beviljade bidrag, har kommunen rätt att hålla inne aktivitetsstödet eller återkräva utbetalt aktivitetsstöd. Detsamma gäller om föreningen brustit i något annat väsentligt, som kommunen anser har betydelse för bidragsgivningen.
 • Föreningens eller rådets tillgångar i form av eget kapital, kan komma att påverka beslutet om aktivitetsstöd.
Grundvillkor

För att komma ifråga för aktivitetsstöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda:

 • Föreningen och rådet ska bedriva sin verksamhet i Örebro kommun.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla äldre och inte enbart för medlemmar.
 • Föreningar och råd som ansöker ska vara demokratiskt uppbyggda.
 • Om det finns felaktigheter eller vilseledande uppgifter i underlaget till ansökan om aktivitetsstöd har kommunen rätt att jämka beloppet eller inte alls betala ut stödet.
 • Om verksamheten förändras, så att planerade aktiviteter inte kan utföras, ska detta meddelas bidragsgivaren eftersom detta kan påverka bidragets storlek.
 • Om kommunen bedömer att en verksamhet är särskilt angelägen kan stöd ges även om ovanstående allmänna regler och grundvillkor för aktivitetsstöd inte uppfylls helt, till exempel till enskilda personer.
Prövningsgrunder

Aktivitetsstöd prövas med utgångspunkt i kommunens program och verksamhetsdirektiv och i förhållande till:

 • Mål/syfte med aktiviteterna
 • Vilka grupper aktiviteterna når.
 • Vilken form/typ av utåtriktade aktiviteter för äldre som bedrivs.
 • Hur föregående års aktivitetsstöd har använts.
 • Hur tydligt det är om aktiviteterna för äldre är utåtriktade.
 • Hur övrigt kommunalt stöd ser ut i form av träffpunkt, frivilligsamordnare etc.
 • Aktiviteter prioriteras framför inventarier, förtäring och hyreskostnader.

Redovisning

Du redovisar genom samma e-tjänst som ansökan och detta ska ske innan den 15 januari. Redovisning ska omfatta det föregående årets beviljade aktivitetsstöd.

Senast uppdaterad: 3 mars 2017

Publicerad: 15 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson