Gymnasieskola

Studenter på rad

I Örebro finns ett brett utbud av gymnasieutbildningar i både kommunala och fristående skolor. Det finns utbildningar både för dig som vill läsa vidare och för dig som vill ha en mer yrkesinriktad utbildning. Båda skolformerna har riksgymnasium för elever med dövhet, hörselnedsättning och kombinerad syn- och hörselnedsättning (dövblindhet). I Örebro finns även flera utbildningar inom gymnasiesärskolan, också för dig som är döv eller har en hörselnedsättning. Flera program på de kommunala skolorna och en fristående skola erbjuder Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU.

Kommunala gymnasieskolor

27 september 2016 • 15.13

Dela:

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats