Synpunkter och felanmälan

Felanmälan

Via formuläret för felanmälanlänk till annan webbplats kan du rapportera fel, t.ex på

  • Lekplatser och parker.
  • Klotter.
  • Vinterväghållning och sandupptagning.
  • Trafik och parkering.
  • Belysning och trafiksignaler.
  • Gator och vägar.

Du kan också kontakta Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till 019-18 56 30.

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, t.ex. ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Vatten, avlopp, vattenläckor

Kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till VA–jouren på 019-18 56 30. 

Hantering av synpunkter och felanmälan

Alla synpunkter och felanmälningar registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Du som lämnar en synpunkt och anger ditt namn och kontaktuppgifter får inom fem dagar ett svar – antingen från Servicecenter eller från den handläggare som tar hand om din synpunkt. För felanmälningar garanterar vi ingen återkoppling.

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Synpunkter och felanmälningar som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

16 mars 2016 • 14.35

Dela:

Kontakt

Servicecenter

019-21 10 00
Vardagar kl. 7-17

Besök på Drottninggatan 5
Vardagar kl. 10-17

Teckenspråk

servicecenter@t-meeting.se

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats