Våld i nära relationer

Du som är utsatt för våld

Centrum mot våld i nära relation finns för dig som bor i Örebro och är eller har varit utsatt för hot eller våld av närstående. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Vi hjälper dig

Centrum mot våld i nära relation kan med stödsamtal, rådgivning och praktiska delar hjälpa dig att förändra din situation. Vi kan till exempel hjälpa dig med att ta kontakt med polis, sjukvård eller att vid behov av skyddat boende ta kontakt med kvinnohus.

När det finns barn med i familjesituationen måste kuratorerna på Centrum mot våld i nära relation göra en anmälan till socialkontoret för att bedöma barnets situation. Barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Centrum mot våld i nära relation erbjuder stöd till både män och kvinnor som är utsatta för våld i en nära relation.

Kontakt

  • Vardagar kl. 8–16.30 ringer du 019-21 36 12. Om vi inte är på plats lämnar du ett meddelande så ringer vi upp dig när vi är tilbaka.
  • Kvällar och helger ringer du socialjouren 019-14 93 50.
  • Vid akut situation, ring polis 112.

Du som använder våld i en nära relation

Du som är över 18 år och som använder våld i nära relation, eller är rädd för att du kommer att göra det, kan vända dig till rådgivaren på Centrum mot våld i nära relation för samtal kring våldet. Rådgivningen är öppen för både män och kvinnor och kostar ingenting.

Kontakt

Rådgivning och bokning av tid sker hos Håkan Larsson, kurator på Centrum mot våld i nära relation. Se kontaktuppgifter till höger.

Handlingsplan mot våld i nära relationer ute på remiss

Vi vänder oss till nämnder, bolag och föreningar för att få in synpunkter på förslaget till Handlingsplan mot våld i nära relationer.

Synpunkter från föreningar vill vi ha senast 15 september 2016 och från politiska partier, nämnder, kommunala bolag, myndigheter, råden och speciellt berörda verksamheter senast den 15 oktober 2016.

Remissversion - Handlingsplan mot våld i nära relationeröppnas i nytt fönster (pdf, 671.2 kB)

Skicka dina synpunkter till kommun@orebro.se ange "remissvar KS 632/2016" som ämnesrubrik eller till
Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro

Kontakta Servicecenter om du har frågor.

12 maj 2016 • 15.34

Dela:

RSS-länkar på orebro.se

Örebro kommun, Box 30000, 701 35 Örebro | org.nr: 212000-1967 | 019-21 10 00
kommun@orebro.se | Om webbplatsen | Press | E-post | E-skola | Medvindlänk till annan webbplats