Meny
  • Start
  • / Bokning av lokal för publika arrangemang

Bokning av lokal för publika arrangemang

Du kan arrangera ett publikt evenemang i Wadköping eller på Stadsparkens scen. Det kan vara en konsert, föreläsning, teater eller något annat!

Vi har dessa lokaler att erbjuda

Loftet

Interiör från lokalen Loftet

Publika arrangemang

Loftet är en lokal i Svarvarehuset som endast kan bokas för publika arrangemang.
Hyra heldag 900 kronor.
Hyra halvdag 4 timmar 500 kronor.

Loftet rymmer max 40 personer och är möblerat med bord och stolar. Arrangemang får pågå till och med kl. 24.

Spelgården

Barnföreställning på Spelgården

Publika arrangemang

Spelgården är en utomhusscen som ligger i anslutning till Teaterladan/Loftet och kan endast bokas för publika arrangemang, till exempel konsert, teater, föreläsning med mera.
Hyra heldag 2 000 kronor.
Hyra halvdag 4 timmar 1 200 kronor.

Vid hyra finns tillgång till ljus– och ljudanläggning. Här finns teknisk information m.m. (pdf, 95.1 kB) Spelgården rymmer 400 personer och arrangemang får pågå till och med kl. 22.

Teaterladan

Arrangemang i Teaterladan

Publika arrangemang

Teaterladan kan endast bokas för publika arrangemang, till exempel konsert, teater, föreläsning med mera.
Hyra heldag 2 500 kronor.
Hyra halvdag 4 timmar 1 400 kronor.
Spelgården ingår vid hyra av Teaterladan.

Möblering

Den möblering som ingår i priset är liten scen mot bortre kortsidan samt stolar i biosittning. Teaterladan rymmer max 100 personer i biosittning, max 120 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Vid hyra finns tillgång till ljus– och ljudanläggning, projektor, portabel hörslinga samt scen, stolar/bord. Här finns teknisk information, storlek på lokalen m.m. (pdf, 95.1 kB)
Arrangemang får pågå till och med kl. 24.

Stadsparkens scen samt ytan framför scenen

Arrangemang på Stadsparkens scen

Stadsparkens scen kan under vår, sommar och höst bokas för olika typer av evenemang. Även ytan framför scenen kan bokas. 
Scenen är 17 meter bred och 9 meter djup, höjd 6–9 meter. 
Framför scenen finns 75 bänkar som rymmer ca. 300 personer, arrangemang får pågå till kl. 23. I anslutning till scenen finns tre loger, två toaletter varav en är handikappanpassad, 2 duschar, allrum och pentry.

Pris:
3 000 kr/dag (inkl. grönytor framför scenen, ingen avspärrning). (pdf, 18.1 kB)
1 000 kr/dag (endast grönytor framför scenen, ingen avspärrning). (pdf, 18.1 kB)
15 000 kr/dag (inkl. grönytor framför scenen, med avspärrning). (pdf, 17.7 kB)

Karta över stadsparken. (pdf, 156 kB)
För att boka övriga ytor i Stadsparken, kontakta Örebro kommun/Parkförvaltningen 019–21 10 00.

Stadsparkens scen med handikappramp till höger.

Stadsparkens scen sett från baksidan. Inlastning för teknik till vänster. Ingång till loger, m.m. till höger.

Allrum vid logerna.

Pentry med spis och kaffebryggare till vänster. Kylskåp till höger.

Här finns tre loger, två duschar samt två toaletter (varav en är handikappanpassad).

För mer information: 019–21 62 20 eller wadkoping@orebro.se.

Observera att vi inte hyr ut till privata fester. Vill du arrangera en konferens, kontakta Gamla Örebro på e–post info@gamlaorebro.se eller via telefon 019–30 73 70.

Lokaler i Wadköping, priser och information
Kostnad för bokning

Lokal eller scen

Omfattning

Kostnad

Teaterladan (Spelgården ingår)

Heldag

2 500 kr

Teaterladan (Spelgården ingår)

Halvdag (max 4 timmar)

1 400 kr

Spelgården

Heldag

2 000 kr

Spelgården

Halvdag (max 4 timmar)

1 200 kr

Loftet

Heldag

900 kr

Loftet

Halvdag (max 4 timmar)

500 kr

Avbokning eller ombokning

Av- eller ombokning


Avgift

Avbokningsavgift

Avbokning (tidigare än 7 dagar innan bokning)

500 kr

Avbokningsavgift

Sen/utebliven avbokning (senare än 7 dagar innan bokning)

Full hyra

Ombokningsavgift

Ombokning (tidigare än 7 dagar innan bokning)

100 kr

 

Allmänna villkor för bokning av lokal

Nyckel till hyrd lokal hämtas hos Wadköpings kontor enligt överenskommelse. Nycklar återlämnas senast dagen efter avslutat evenemang. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 kr.

Hyresgästen ansvarar för inventarier i lokalen, tillsyn, öppning, stängning och grovstädning samt återställande av ordinarie möblering. Vid bristfälligt städad lokal debiteras 1000 kr.

Eventuella STIM-avgifter bekostas av arrangören.

Info om tillgänglighet till våra lokaler hittar du här.

Vänligen ta kontakt med Wadköpings vaktmästare tfn 070-314 61 70 i god tid för genomgång av värme, utrustning, nycklar m.m. Eventuell ommöblering måste återställas av arrangören efter evenemangets slut. Teleslinga finns i Teaterladan och måste användas vid alla arrangemang. Gradäng finns men monteras samt demonteras av arrangören själv.

Mejla affisch samt information för Wadköpings webbsida till wadkoping@orebro.se.

Stadsparkens scen, priser och information
Kostnad för bokning

Lokal eller scen

Omfattning

Kostnad

Stadsparkens scen samt grönytor utan avspärrning

Heldag

3 000 kr

Stadsparkens scen samt grönytor utan avspärrning

Halvdag (max 4 timmar)

1 500 kr

Stadsparkens scen samt grönytor med avspärrning

Heldag

15 000 kr

Endast grönytor framför scenen

Heldag

1 000 kr

Endast grönytor framför scenen

Halvdag

500 kr

Avbokning eller ombokning

Av- eller ombokning


Avgift

Avbokningsavgift

Avbokning (tidigare än 7 dagar innan bokning)

500 kr

Avbokningsavgift

Sen/utebliven avbokning (senare än 7 dagar innan bokning)

Full hyra

Ombokningsavgift

Ombokning (tidigare än 7 dagar innan bokning)

100 kr

 

Ljud- och ljusanläggning

Ingår inte vid hyra av scenen.

Polistillstånd

Är obligatoriskt och söks hos Polisens tillståndsavdelning tel. 114 14. Detta tillstånd lämnas inte utan godkännande av Tekniska förvaltningen, tel. 019-21 10 00. Tillstånd måste sökas i god tid innan evenemanget, dock senast 14 dagar innan.

Körtillstånd

För att köra motorfordon på cykel- och gångbanor krävs obligatoriskt tillstånd som söks hos Tekniska förvaltningen tel. 019-21 10 00. Enligt §3:48 i trafikförordningen är det förbjudet att stanna eller köra på gräsytor. Arrangören är skyldig att se till att förbudet följs. Avgift för överträdelse är f.n. 1 000kr.

Besiktning

Före och efter upplåtelsen skall arrangören boka besiktning av grönytor i enlighet med ansökan. Besiktningen beställs av Tekniska Förvaltningen, tel. 019-21 10 00. Ingen annan utrustning än den som finns redovisad i tillståndsansökan är tillåten.

Nycklar

Nyckel till hyrd lokal hämtas hos Wadköpings kontor 019-21 62 20 enligt överenskommelse. Nycklar återlämnas senast dagen efter avslutat evenemang. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 kr.

Städning/övrigt

Hyresgästen ansvarar för inventarier i lokalen, tillsyn, öppning, stängning och grovstädning av loger samt scen och återställande av ordinarie möblering. Arrangören skall även plocka skräp i parken. Vid bristfällig städning debiteras 1000 kr.

Scenen och övriga utrymmen får endast disponeras under den tid som bokats.

Privata tillställningar & fester är förbjudet.

Entréavgift får inte tas upp, då Stadsparken är offentlig plats. (gäller ej vid bokning med avspärrning).

Extra el/avspärrningsutrustning/övrig utrustning

Det åligger arrangören själv att bekosta all övrig utrustning än befintlig el (1 st 63A handske, 1 st 16A handske, 10 st 10A vägguttag). Avspärrningsutrustning m.m. ingår ej.

Eventuella STIM-avgifter bekostas av arrangören.

Mejla affisch till wadkoping@orebro.se.

Senast uppdaterad: 24 januari 2020

Publicerad: 10 maj 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se