Improvisationsföreställning med Alkemisterna

Alkemisternas improviserade sommarspecial – improvisationsteater som arrangeras fredagen den 19 juli kl. 19–21 på Spelgården/i Teaterladan.

Senast uppdaterad: 28 februari 2019

Publicerad: 28 februari 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?