Meny

Introduktionsprogram

Du som saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, och därför inte är behörig till gymnasieskolans nationella program, kan söka ett introduktionsprogram.

På Virginska gymnasiet finns introduktionsprogram både för dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram, och för dig som vill gå ett högskoleförberedande program. Hos oss finns även Språkintroduktion som vänder sig till dig som nyligen kommit till Sverige.

För dig som vill gå ett yrkesprogram

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram eller som vill komma ut i arbetslivet och börja jobba. Du läser i ett till tre år beroende på hur lång tid det tar för dig att läsa in de behörigheter du saknar eller för att kunna få ett jobb.

Yrkesintroduktion finns i en variant:

  • Yrkesintroduktion med inriktning

Yrkesintroduktion med inriktning

Här kombinerar du dina studier i grundskoleämnena med studier på ett av de nationella yrkesprogram som finns på Örebro kommuns gymnasieskolor. Antingen går du i samma klass som de som går på det nationella programmet, eller så går du i en särskild studiegrupp där alla läser på Yrkesintroduktion. Det är bra om du inte saknar fler ämnen än Sv/SvA, Ma och Eng eftersom det schemamässigt kan vara svårt att få tid till ytterligare ämnen.

Du läser två dagar i veckan ämnen inom den inriktning du valt, så kallade karaktärsämnen. Undervisningen sker på den skola där det ordinarie yrkesprogrammet finns, se nedan. De andra tre dagarna läser du de grundskoleämnen som du saknar behörighet i. Den undervisningen är på Virginska gymnasiet.

De här inriktningarna kan du söka till hösten 2018

  • Fordon: Service och transport– Tullängsgymnasiet
  • Frisör (prova på) – Virginska gymnasiet
  • Handel – Virginska gymnasiet
  • Hotell och turism – Virginska gymnasiet
  • Restaurang och livsmedel – Virginska gymnasiet
  • Vård och omsorg – Rudbecksgymnasiet

Så här söker du

Du gör en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län.

Så här söker du

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola. Tillsammans fyller ni i en intresseanmälan.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare, asa.sjogren@orebro.se, 019-213966.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val vänder sig till dig som vill gå ett yrkesprogram men som saknar behörighet i högst två grundskoleämnen.
10 § Programinriktat individuellt val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 §, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller

- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Målet är att du på max ett år ska läsa in de kunskaper du saknar.

Du kan, trots att du inte är behörig, bli antagen till det yrkesprogram du vill gå och kombinera det med studier i de grundskoleämnen där du saknar behörighet. Om du inte blir antagen till det vanliga yrkesprogrammet placeras du i en studiegrupp och läser då endast de ämnen som du saknar betyg i.

Så här söker du

Du gör en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Eva-Lena Sjögren, studie- och yrkesvägledare, evalena.sjogren@orebro.se, 019-21 66 58

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar behörighet i flera av grundskoleämnena och behöver extra mycket stöd och hjälp med dina studier. Målet är att:

  • du ska bli behörig till ett yrkesprogram

eller

  • du ska få hjälp med att förbereda dig för annan utbildning till exempel yrkesvux, folkhögskola eller komvux

eller

  • det ska bli lättare för dig att få ett få ett jobb och komma ut i arbetslivet.

Du läser grundskoleämnen tillsammans med andra elever som även de saknar behörighet i grundskoleämnena. Vi hjälper och stödjer dig i dina studier och arbetar på olika sätt med höja din motivation. Ett sätt kan till exempel vara att du får möjlighet till praktik.

Hur lång utbildningen är beror på hur lång tid det tar för dig att läsa in det som saknas. Du har möjlighet att läsa vårterminen ut till det år du fyller 20.

Så här söker du

Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Mari Wall, studie- och yrkesvägledare, mari.wall@orebro.se, 019-21 61 69, 076-551 36 17.

För dig som vill gå ett högskoleförberedande program

Grundläggande preparandutbildning

Grundläggande preparandutbildning vänder sig till dig som saknar behörighet i tre till fyra ämnen och som vill söka till ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Målet är att du efter ett år ska vara behörig. Du läser de grundskoleämnen som du saknar behörighet i tillsammans med andra elever med samma förutsättningar och mål.

Så här söker du

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på din skola fyller du i en intresseanmälan. Dessutom måste du även göra en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län till det nationella program du vill.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare, asa.sjogren@orebro.se, 019-21 39 66, 072-142 78 30
Mari Wall, studie- och yrkesvägledare, mari.wall@orebro.se, 019-21 61 69, 076-551 36 17

Integrerad preparandutbildning

Integrerad preparandutbildning vänder sig till dig som saknar behörighet i ett till två ämnen och som vill söka till ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Du läser tillsammans med eleverna på det högskoleförberedande programmet samtidigt som du läser in de ämnen du saknar behörighet i.

Så fort du nått behörighet i de ämnen du saknar fortsätter du i samma klass och följer den ordinarie undervisningen för programmet. Tanken är att du senast till årskurs 2 ska vara klar med dina kompletteringar.

Så här söker du

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren på din skola fyller du i en intresseanmälan. Dessutom måste du även göra en vanlig gymnasieansökan till Gymnasieantagningen i Örebro län till det nationella program du vill.

Du blir antagen i mån av plats. Om du inte får någon plats på det program du sökt blir du istället antagen till grundläggande preparandutbildning, se ovan.

För dig som nyligen kommit till Sverige

Kvalitetsarbete

På Virginska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Svarar på frågor om

Kontakt

Telefon

E-post

Yrkesintroduktion, Preparandutbildning

Mari Wall

019‑21 61 69, 076‑551 36 17

mari.wall@orebro.se

Individuellt alternativ, Preparandutbildning

Mari Wall

019-21 61 69, 076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Programinriktat individuellt val

Eva-Lena Sjögren

019-21 66 58

evalena.sjogren@orebro.se

Språkintroduktion

Martha Liw

019-21 39 02

martha.liw@orebro.se

Språkintroduktion

Åsa Lindquist

019-21 65 18

asa.lindquist@orebro.se

Språkintroduktion

Anna Ragnarsson Preinert

019-21 66 97

anna.ragnarsson.preinert@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 12 september 2019

Publicerad: 18 januari 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag – fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se